Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Robòtica

La robòtica educativa o robòtica pedagògica és una subdisciplina de la robòtica aplicada a l’àmbit educatiu que se centra en el disseny, anàlisi, aplicació i operació de robots. Es pot ensenyar a tots els nivells educatius, des de l’educació infantil i primària fins als postgraus. Està actualment integrada als currículums de molts centres educatius. Hi ha competicions a escala mundial en què participen alumnat, des de primària fins a universitari.

La robòtica es pot fer servir per fomentar i facilitar la instrucció en altres disciplines, com ara la programació informàtica, la intel·ligència artificial o l’enginyeria de disseny. A més, pel seu caràcter transversal, la robòtica possibilita ajudar al desenvolupament del pensament logicoespacial, matemàtica, la imaginació i la lingüística.

La robòtica educativa s’engloba dins de l’anomenada educació STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), un model d’ensenyament destinat a ensenyar conjuntament ciència, matemàtiques i tecnologia i on la pràctica prima sobre la teoria.

Imagen de Freepik

En aquest article es reflexiona sobre el paper que ha jugat la robòtica LEGO a l’educació universitària en enginyeria durant els darrers 15 anys.

  • Danahy, E., Wang, E., Brockman, J., Carberry, A., Shapiro, B., & Rogers, C. R. (2014). Robótica basada en LEGO en la educación superior: 15 años de creatividad estudiantil. Revista internacional de sistemas robóticos avanzados, 11 (2). https://doi.org/10.5772/58249.

En aquesta pàgina web no només es defineix què és la robòtica i per a què serveix la robòtica educativa, sinó que també s’hi aporten exemples de robots educatius.

Revisió sistemàtica de la literatura sobre robòtica educativa K-12, amb 147 estudis (entre els anys 2000 i 2018). L’estudi descriu les preguntes de recerca, presenta la síntesi de la literatura i analitza les troballes a tots els temes. També proporciona pautes per a educadors, professionals i investigadors en àrees de robòtica educativa i educació STEM i presenta dimensions de recerca futura.

  • Anwar, S., Bascou, N. A., Menekse, M., & Kardgar, A. (2019). A Systematic Review of Studies on Educational Robotics. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 9(2), Article 2. https://doi.org/10.7771/2157-9288.1223

Aquest estudi analitza la producció científica realitzada a Espanya sobre les activitats de Robòtica Educativa i Pensament Computacional adreçades a nens i nenes d’Educació Infantil.

  • Maíz Guijarro, M. J., & Carvalho, J. L. (2021). Robótica Educativa en Educación Infantil: una revisión sistemática de la literatura en España (2015-2020). EDUTECH REVIEW. International Education Technologies Review / Revista Internacional De Tecnologías Educativas, 8(1), pp. 15–35. https://doi.org/10.37467/gka-revedutech.v8.2718


(Visited 31 times, 1 visits today)