Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Classe Inversa (Flipped Classroom)

El Flipped Classroom és un model pedagògic també conegut com a aula invertida. Es tracta d’un sistema que proposa que els alumnes estudiïn i preparin les lliçons fora de classe, accedint a casa als continguts de les assignatures perquè, posteriorment, sigui a l’aula on facin les tasques, interactuïn i facin activitats més participatives (analitzar idees, debats, treballs en grup, etc.). Tot això recolzant-se de forma accentuada en les noves tecnologies i amb un professor que actua de guia.

Image by Freepik

Aquest treball aporta evidències sobre la percepció d’estudiants de diferents graus sobre la metodologia flipped classroom en la millora d’aspectes actitudinals i motivacionals i de les competències adquirides amb la posada en pràctica.

  • Mendaña-Cuervo. C., Poy-Castro, R. y López-González, E. (2019). Metodología flipped classroom: percepción de los alumnos de diferentes grados universitarios. Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation, 5(2), 178-188. https://doi.org/10.24310/innoeduca.2019.v5i2.5223

Aquest estudi aplica un mètode mixt per avaluar el rendiment acadèmic de l’estudiantat universitari. La investigació, amb 94 estudiants, revela que els estudiants van obtenir millors resultats acadèmics amb la classe invertida que amb el mètode tradicional, entre altres resultats positius.

  • Espada, M., Rocu, P., Navia, J. A., & Gómez-López, M. (2020). Rendimiento académico y satisfacción de los estudiantes universitarios hacia el método flipped classroom. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 24(1), 116-135. https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i1.8710

En aquesta investigació descriuen el model Flipped Classroom, o “aula inversa”. Aquest model és cada vegada més utilitzat pels docents que atribueixen al model tradicional d’ensenyament molts dèficits i que han fet el salt a una total “inversió” o canvi d’essència a les classes. Detallen els beneficis i els inconvenients a partir d’una revisió de la literatura.

Aguilera-Ruiz, Cristian , & Martínez-Moreno, Inés , & Manzano-León, Ana , & Casiano Yanicelli, Carla , & Lozano-Segura, Mª del Carmen (2017). El modelo flipped classroom. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 4(1), 261-266. https://www.redalyc.org/pdf/3498/349853537027.pdf

Lloc web del projecte sobre la classe invertida, obert a la participació de docents i educadors de tots els nivells d’ensenyament. Conté recursos sobre la temàtica en múltiples formats que conceptualitza i il·lustren com treballar l’enfocament.

The Flipped Classroom (19 de juliol, 2023) (s/d). https://www.theflippedclassroom.es/


(Visited 38 times, 1 visits today)