Sostenibilitat en esdeveniments: de la preocupació per l’impacte ecològic a la responsabilitat social i econòmica

30/04/2024
sostenibilidad-en-eventos Imagen de Canva.

Fa algunes dècades, parlar de sostenibilitat era parlar simplement d’ecologia, però actualment s’imposa la necessitat d’una consciència multidimensional del concepte, que té en compte també altres impactes, com el social o l’econòmic. El concepte de sostenibilitat en els esdeveniments no és aliè a aquest canvi de mirada, i aquest enfocament integral ha passat de ser una tendència nova a ser una necessitat que cal incorporar en la gestió d’aquesta mena de trobades.

Els professionals de l’organització d’esdeveniments i els participants en esdeveniments busquen i analitzen el significatiu impacte que pot tenir, en matèria de sostenibilitat, qualsevol dels esdeveniments dels quals formen part. En aquest sentit, i a grans trets, es busca promoure un món més sostenible, i, per aconseguir-ho, l’ideal és definir objectius que siguin assolibles per part dels organitzadors de la indústria dels esdeveniments, la qual cosa està molt en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, adoptats pels països membres de l’ONU com a part de l’Agenda 2030 i que serveixen de guia fonamental perquè, de manera interconnectada, ajudin a definir l’enfocament dels països en relació amb els àmbits mediambiental, social i econòmic.

Sostenibilitat mediambiental

La sostenibilitat mediambiental és, probablement, l’aspecte sobre el qual es va començar a treballar primer dins del sector, amb una aposta per la reducció i la gestió correcta dels residus generats. Ara, però, es troba en un estat evolucionat, en el qual s’han de tenir en compte més factors.

Mobilitat

Foto de Guvluck

Dins de la sostenibilitat ecològica, és fonamental analitzar un aspecte clau en l’experiència dels assistents com és el transport, un dels grans factors d’aportació d’emissions de carboni. A manera d’exemples o d’àmbits d’aplicació, tenim la utilització d’opcions de transport que redueixin la petjada de carboni —o la cerca, en segona instància, de fórmules* per compensar-la—, la promoció del transport públic per arribar a l'”última milla” del recinte, la utilització de vehicles compartits o la promoció d’una mobilitat més sostenible, si es pot, potenciant l’ús, per exemple, de la bicicleta.

La capacitat de mesurament de les emissions és, precisament, un dels elements més utilitzats a l’hora de fer un càlcul de l’impacte mediambiental que té l’esdeveniment. I encara que el transport, sobretot en una trobada amb desplaçaments internacionals, sigui un dels focus que cal analitzar, aquesta “radiografia” ha de tenir en compte tots els components de l’esdeveniment per poder identificar i dur a terme tantes accions com siguin necessàries. L’any 2008, el grup musical Radiohead va titular la seva gira amb el compromès nom de “Carbon Neutral Tour“. Van analitzar molts aspectes de l’esdeveniment i van decidir actuar només en ciutats que garantissin el transport públic com a millor alternativa. Des de llavors, molts grups i festivals han continuat adoptant mesures en aquest sentit. Sense anar més lluny, el festival de música danès NorthSide va analitzar aspectes com els aliments que es consumien durant la seva celebració. Així, van decidir eliminar la carn de la seva oferta i van passar a oferir opcions vegetarianes.

Servei de càtering i restauració

Seguint amb la restauració, la identificació de la procedència, la utilització de productes de temporada, l’ús de parament reutilitzable amb l’eliminació de plàstics d’un sol ús —incloent-hi, per exemple, la substitució d’ampolles d’aigua individuals— o la reducció dels aliments desaprofitats, amb un millor càlcul del consum i una millor identificació de necessitats o preferències, així com el fet de permetre als assistents que s’emportin el menjar no consumit, són alternatives amb les quals es possible també aconseguir objectius de reducció d’impactes ambientals negatius sense comprometre la qualitat o l’atractiu dels esdeveniments.

En els esdeveniments s’ha de preveure la generació d’impactes econòmics positius per a la comunitat i el lloc en què se celebren.

Eficiència energètica

D’altra banda, la utilització d’energies renovables i la consecució d’un consum eficient són altres aspectes en què els organitzadors i els recintes estan fent esforços i invertint amb la finalitat de contribuir a la sostenibilitat mediambiental. Moltes vegades, es poden desenvolupar iniciatives que serveixin per contribuir, en paral·lel, a la sostenibilitat social i econòmica, com ara el notable exemple que representa el Centre Internacional de Convencions de Ciutat del Cap, el qual, per prevenir situacions d’escassetat d’aigua en la comunitat local durant els seus esdeveniments, posa en marxa mesures com la instal·lació de tancs de recollida d’aigua, mecanismes per recuperar l’aigua condensada dels sistemes d’aire condicionat, el monitoratge de les sol·licituds de punts d’aigua per part dels expositors i, fins i tot, l’ús d’una planta de tractament que converteix l’aigua subterrània en aigua potable.

Sostenibilitat social

La sostenibilitat social en esdeveniments implica garantir oportunitats equitatives de participació, fomentar la diversitat cultural i l’equitat i potenciar la inclusió. Per aconseguir-ho, és important que es tinguin en compte aquests valors en la selecció dels partners, col·laboradors i proveïdors que formaran part del desenvolupament de l’esdeveniment, a més de considerar la responsabilitat social d’una manera integral.

En trobades de rellevància internacional, s’ha de promoure la diversitat geogràfica i assegurar la representació de totes les regions en els esdeveniments d’aquest tipus, amb una atenció especial als països en desenvolupament. Per a esdeveniments d’importància nacional, s’ha de garantir l’accessibilitat des de totes les regions del país, i tenir en compte la diversitat lingüística i geogràfica per assolir una participació equitativa. Amb aquestes mesures i recomanacions es pretén assegurar la inclusió i la diversitat en tots els aspectes de l’esdeveniment, i contribuir a la consecució dels ODS esmentats.

Els esdeveniments poden promoure la sostenibilitat social en oferir i fer costat a comunitats locals desfavorides. Un exemple d’això és la contractació de proveïdors locals i la col·laboració amb organitzacions comunitàries per tal de maximitzar l’impacte positiu en l’economia local —alineant-se amb la producció de proximitat en la restauració, tal com s’ha comentat— i enfortir els llaços amb la comunitat —per exemple, promovent activitats grupals durant l’esdeveniment, per fomentar un ambient participatiu amb col·lectius locals.

L’aposta per la sostenibilitat en els esdeveniments va molt més enllà d’un simple compromís amb el medi ambient.

D’altra banda, els esdeveniments poden facilitar la inclusió, mitjançant la implementació de polítiques d’accessibilitat, tant en els espais físics com en la plataforma en línia de l’acte. De la mateixa manera, cal treballar en l’anàlisi de la diversificació dels panells i els oradors —valorant la representació equilibrada de gènere entre oradors i moderadors— i en la creació d’espais segurs i acollidors per a tots els participants. Finalment, tampoc hem d’oblidar el llegat social i de coneixement que pot deixar un gran esdeveniment, com ara informes, vídeos, continguts, etc., els quals poden servir perquè persones interessades puguin aprendre de les experiències i coneixements compartits durant una trobada d’aquestes característiques.

Sostenibilitat econòmica

Més enllà de la viabilitat econòmica d’un esdeveniment, concepte fonamental en la seva planificació, la sostenibilitat econòmica es basa en el manteniment d’aquesta viabilitat en un termini de temps més ampli, considerant el benestar de les generacions futures i no comprometent els recursos.

En aquest sentit, veiem que moltes de les accions en pro de la sostenibilitat econòmica poden anar alineades amb accions centrades en la sostenibilitat mediambiental i/o social. Per exemple, cal evitar un malbaratament innecessari, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista social o mediambiental, com ara a l’hora de preparar tot allò que tingui a veure amb la restauració en un esdeveniment. De la mateixa manera, la cerca de finançament per a un esdeveniment cal fer-la buscant fonts —institucions, empreses, governs, etc.— que siguin aliats estratègics en el compromís amb la sostenibilitat, i enviant un missatge clar sobre la importància d’adoptar pràctiques empresarials responsables i alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En els esdeveniments s’ha de preveure la generació d’impactes econòmics positius per a la comunitat i el lloc en què se celebren. A més de punt de trobada i generador de coneixement, poden ser impulsors de l’economia local de manera sostenible: l’afluència de visitants no sols beneficia els sectors tradicionals, com ara hotels, restaurants i transport públic, sinó que també pot tenir un impacte positiu en altres àrees econòmiques, com el turisme sostenible, l’agricultura local i el comerç just.

En matèria d’ocupació, molts esdeveniments comporten la creació de feines temporals per a determinats col·lectius i professionals locals durant la seva celebració, a més de proporcionar oportunitats d’aprenentatge i creixement, i contribuir al desenvolupament econòmic.

Queda clar que l’aposta per la sostenibilitat en els esdeveniments va molt més enllà d’un simple compromís amb el medi ambient. Per aconseguir que la celebració de trobades tingui un impacte positiu en les múltiples dimensions analitzades, caldrà un enfocament integral en què la sostenibilitat sigui un dels eixos principals gràcies al compromís de totes les parts que integren un esdeveniment.

Enllaços d’interès:

(Visited 57 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Doctor en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Màster en Direcció de Seguretat Privada per la Universitat de Barcelona (UB). Miembro de l'Observatori Científic d'Esdeveniments i codirector del Congrés de Comunicació i Seguretat en Esdeveniments. En l'àmbit professional, ha centrat la seva activitat en els sectors de la comunicació i els esdeveniments, amb una àmplia experiència en àrees com l'organització estratègica, la planificació i la producció, entre altres.
Comentaris
Deixa un comentari