Vols aprendre a editar un llibre digital?

27 de febrer de 2013
by strategeme
imatge de strategeme

Una de les assignatures del segon semestre del postgrau Llibre i lectura en la societat de la informació UOC-Grup 62 és Tecnologia digital aplicada a l’edició. Ferran Adell, que impartirà la docència d’aquesta matèria, ens en fa un breu sumari.

 

Vols aprendre a editar un llibre digital?

La reconversió del sector del llibre al nou escenari digital rau, en bona mesura, en la publicació de continguts per ser llegits en pantalla. Els lectors, cada vegada dotats de més dispositius de lectura, necessiten que el text i les imatges siguin adaptables a diferents pantalles, tot mantenint sempre un visionat òptim (el que en llenguatge informàtic en diem responsive design). L’EPUB és el format que permet, justament, aquesta adaptació als diferents dispositius: per això s’ha consolidat com l’estàndard de l’edició de llibres digitals, després d’uns anys de convivència amb d’altres formats que han anat perdent pes.

A fi de donar resposta a aquells editors, autors, traductors  o, senzillament, a totes aquelles persones que vulguin aprendre a editar textos adaptables per a qualsevol pantalla, hem dissenyat l’assignatura Tecnologia digital aplicada a l’edició amb un plantejament eminentment pràctic i que pugui ser seguit tothom. L’objectiu de l’assignatura és aprendre a editar un text per transformar-lo en un llibre digital complet. Un llibre ben format, que respecti els estàndards i en el qual les decisions preses es basin en el coneixement de causa i no en tòpics o coneixements superficials.

Tots els estudiants que realitzin el curs sabran partir d’un text nu (o un .doc del word) i transformar-lo en un llibre digital en format EPUB, llegible per la majoria de lectors i exportable a altres formats. Una obra perfectament llegible en diferents dispositius de lectura i apte per a ser difosa  i catalogada digitalment.

Els novells  no tindran problemes per entendre la terminologia digital emprada: sempre s’explicaran els termes i es justificarà el seu ús. A més, tots els processos informàtics necessaris (descàrrega i instal·lació del software lliure, configuració bàsica, etc…) seran explicats detalladament i -en la mesura del possible- acompanyats de material multimèdia. Els estudiants adquiriran un coneixement base del context digital i vocabulari suficient per a participar en el procés de reflexió a l’entorn del llibre digital i la seva edició. D’aquesta manera, adquiriran les bases per a poder seguir publicant, amb solvència i sostenibilitat, en el futur context de l’edició digital, sempre en constant avenç tecnològic.

 

Ferran_adellFerran Adell és llicenciat en filosofia i màster en Filosofia Contemporània. És consultor de les assignatures Fonaments i evolució de la multimèdia i Mitjans interactius, ambdues del grau en Multimèdia de la UOC. A més a més, també fa classe de Cultura Digital a ELISAVA en el marc de la Interacció i el Disseny i investiga sobre els usos educatius de les noves tecnologies, centrat principalment en els mons online en 3D com a espais per a la educació expandida.

La docència d’aquesta assignatura es farà en català i castellà (aula bilingüe).

Tecnologia digital aplicada a l’edició és un assignatura del segon semestre del Postgrau Llibre i lectura en la societat de la informació UOC-Grup 62 (30 ECTS). També forma part dels cursos d’especialització Tecnologies i recursos per al llibre i la lectura (15 ECTS) i Edició i tecnologies . Aquesta assignatura també es pot cursar lliurement: Tecnologia digital aplicada a l’edició (5 ECTS).

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari