Sessió contínua: el llibre a debat obert

6 de juny de 2013

Varios Autores. La gran transformación. Panorama del sector del libro en España 2012-2015 [En línea]. Madrid: Anatomía de la edición, 2012.

LaboratorioL’octubre de 2012 naixia el Laboratorio de ideas sobre el libro, i ho feia amb l’objectiu d’esdevenir un espai de diàleg i debat virtual sobre quins són els reptes que ha de superar el llibre en la societat actual i com afrontar-los. El projecte està promogut per Anatomia de la edición, una de les iniciatives d’Alberto Vicente i Silvano Gozzer, ambdós consultors de referència en estratègia editorial.

Un dels trets que caracteritza l’activitat del Laboratorio és la seva voluntat universalista: l’espai és obert a tothom i pretén ésser una eina de reflexió útil per a qualsevol dels agents de la cadena del llibre, des d’editors i distribuïdors, fins a lectors, passant per biblioteques, llibreters i administracions públiques. La seva naturalesa digital li permet mantenir ferma la determinació d’ésser universal, com també li possibilita editar el seu primer llibre, aquest La gran transformación, i deixar-lo obert perquè els lectors hi puguin dir la seva: podem triar entre descarregar-nos-el o llegir-lo en línia i fer-hi comentaris. A més, per tal de fomentar la participació del lector, cadascun dels capítols del llibre finalitza amb un reguitzell de preguntes que ajuden a completar o obrir noves vies de reflexió sobre el tema tractat. Tal com s’encarreguen d’aclarir els mateixos autors en la introducció, els “remeis” elaborats per aquest Laboratorio són, en el millor dels casos, preventius o pal·liatius i els seus components mai no pretenen prescriure la fórmula magistral per guarir les dolències que afecten el sector: «Este libro se concibe como una declaración de intenciones, no como una resolución de problemas, sobre los temas a tratar por el Laboratorio».

La gran transformación pot llegir-se d’una sola tirada, com a llibre d’assaig sobre la matèria, o considerant cada capítol de forma independent, com si és tractés d’un manual de consulta. La manera en què està organitzat –una estructura “radial” que es fa més evident quan es llegeix en línia- afavoreix aquesta versatilitat. Tant hi fa l’ordre de lectura, el centre del nostre recorregut sempre és el mateix: el llibre i la seva transformació. La finalitat no és altra que oferir una perspectiva tan àmplia com sigui possible de la repercussió del canvi digital. El laboratorio ho fa, però, des d’un punt de vista diferent: la seva anàlisi no segueix la tradicional cadena del llibre, la coneguda autor-editor-llibreter-lector, sinó que procura adoptar una posició des de la qual oferir respostes per als diferents estaments i àrees funcionals vinculades amb el llibre. Basta llegir el títol dels seus capítols, entre els que hi trobem “La educación y la cultura”, “Las empresas”, “Las políticas del libro” o “La promoción”, per adonar-se’n; i basta entrar en qualsevol d’ells, per exemple el darrer dels capítols citats, per copsar l’extensió del seu camp d’anàlisi: “El marketing y la comunicación”, “Las ferias”, “La crítica y los líderes de opinión”, “Los metadatos” y “Las bases de datos”, són els apartats que el componen.

Hi ha dos capítols que, a data d’avui, han suscitat la participació explícita del lector: “Los hábitos de consumo” i “Los contenidos”. El primer està centrat a revisar el canvi d’hàbits de consum cultural i procura respondre la pregunta de quin és l’espai que li pertoca ocupar al llibre com a producte d’oci, en un món digital; el segon, reivindica la importància dels continguts, primera matèria del sector editorial, i qüestiona si hi ha públic per a tanta producció: «Lo crucial es comprender que las tecnologías de lectura y los debates en torno a los dispositivos no pueden dejar en segundo plano la discusión más importante para toda la cadena del libro: interesan realmente todos los contenidos que se generan al número suficiente de lectores». Ambdós capítols estan íntimament lligats: el medi digital ha facilitat la separació entre continent i contingut; ara és el lector qui decideix quan, on i com vol llegir, però els editors semblen no adonar-se’n i segueixen prenent el llibre electrònic com la causa principal dels canvis que estan trastocant el sector. Així ho expressen unes línies més avall, en el mateix “Los contenidos”: «En muchas ocasiones se asocia el cambio que se está produciendo en la industria con la aparición de los libros electrónicos. Nada más lejos de la realidad. El libro electrónico no es más que un empaquetado del contenido diferente al libro impreso. Es decir, el resultado más evidente de los cambios pero no su causante». Desfer malentesos com aquest és un dels exercicis que practica El laboratorio, com també ho és suggerir quins canvis cal afrontar i deixar escrites les preguntes que, per manca d’espai o per resultar excessivament prematures, no poden quedar resoltes.

La gran transformación és un llibre breu en extensió, però de llarg recorregut per la diversitat de vies d’anàlisi i la quantitat d’interrogants que planteja. De l’èxit de la seva proposta de debat en línia en donarà compte la interactivitat dels lectors. En qualsevol cas, i al marge de quina sigui, els autors han deixat indicat el camí a seguir i tenen la intenció de publicar nous treballs tot estirant el fil de les qüestions que romanen obertes. Caldrà estar atents!

(Visited 4 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Tutor i col·laborador docent del Màster d’Edició Digital  
Comentaris
Deixa un comentari