L’edició en línia del ‘Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos’

25 de març de 2019

per Josep M. Mestres

El conegut Manual d’estil de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité ha assolit la majoria d’edat i ha volgut aprofitar, de la mà de l’Institut d’Estudis Catalans, els recursos digitals que existeixen actualment per a fer arribar arreu del món aquesta obra pensada per a la redacció, la traducció, la correcció i l’edició de tota classe de textos escrits.

Aquesta edició digital conté la quarta edició en paper del Manual d’estil completa (que fou l’última en aquest format, publicada l’any 2009) i, a més, incorpora i anirà incorporant continguts nous amb la finalitat de posar al dia els usuaris de l’obra pel que fa a les matèries que hi són tractades: de vegades, amb un fitxer nou d’actualització, i, de vegades, amb una o diverses remissions a obres de referència que esmenen o completen la informació que conté.

«És evident que, amb l’actualització constant del diccionari normatiu en línia (DIEC2, 2007) i amb l’aparició de la nova gramàtica i la nova ortografia normatives (GIEC, 2016, i OIEC, 2017, respectivament), bona part dels capítols d’aspectes gramaticals han quedat parcialment superats i els d’aspectes convencionals s’han d’esmenar o matisar. Per això, a sota de cada capítol hi podreu trobar, en general, un apartat de “Continguts nous” on oferirem nova documentació o bé orientacions per a actualitzar la que figura en la quarta edició en paper que ara publiquem en línia», ens diuen els autors en el pròleg a aquesta cinquena edició. D’aquesta manera, la utilitat i la vida d’aquest manual es podran perllongar en el temps a benefici dels redactors, traductors i correctors en llengua catalana, i també del públic en general.

L’obra es podrà consultar, baixar i imprimir lliurement des de l’adreça https://estil.llocs.iec.cat a partir del dia 27 de març de 2019, data en què durà a terme la presentació oficial a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47, de Barcelona), presidida per Joandomènec Ros, president de l’Institut, a partir de les sis de la tarda. També es podrà seguir la presentació per streaming des de Youtube.

(Visited 29 times, 1 visits today)
Autor / Autora