Les possibilitats digitals en les edicions crítiques i estudis d’investigació

28 de novembre de 2012

L’edició digital obre un ample ventall de possibilitats per a les edicions crítiques i per als estudis d’investigació: la possibilitat d’incorporar diferents versions del textos, traduccions, el treball col·laboratiu; l’ús d’un llenguatge estàndard per a la marcació dels textos (XML-TEI) i per a la posterior exportació a diferents formats; el disseny d’interfícies per visualitzar textos i recursos, o la creació d’eines d’anàlisi textual, entre d’altres. Nàdia Revenga, membre del grup d’investigació DICAT de la Universitat de València i màster en Humanitats Digitals al King’s College de Londres, participarà al Seminari Els Reptes de l’Edició Digital per explicar-nos com està canviant l’edició digital en àmbit de les publicacions i estudis universitaris.

En aquesta intervenció podrem conèixer el projecte TC/12. Patrimoni teatral clàssic espanyol, que pretén situar el teatre clàssic espanyol en una nova xarxa global de referències culturals, motiu pel qual l’aplicació d’eines tecnològiques al procés de recerca i a la presentació dels resultats obtinguts és fonamental. Una de les línies de recerca del projecte és la creació d’una col·lecció de teatre clàssic europeu formada per edicions digitals multilingües (en les llengües de les quatre dramatúrgies principals del Barroc i del Renaixement europeu: anglès, francès, italià i espanyol) i multimèdia (amb àudio i vídeos de representacions, imatges, etc.). Dur a terme una col·lecció teatral digital d’aquestes característiques planteja diferents reptes que van des de la posada en marxa d’un entorn col·laboratiu d’edició de textos per a investigadors de diferents parts del món fins a qüestions com la pròpia definició d’edició (crítica) digital d’un text dramàtic, l’ús d’un llenguatge estàndard per a la marcació dels textos (XML-TEI), entre d’altres.

Nàdia Revenga és llicenciada en Filologia Hispànica i Anglesa, i màster en Estudis Hispànics per la Universitat de València. El 2010 va realitzar un màster en Humanitats Digitals al King’s College de Londres on va defensar la tesina  A Digital Edition of La Estrella de Sevilla. Actualment realitza la seva tesis doctoral sobre edició digital de textos amb el grup d’investigació DICAT de la Universitat de València i forma part del projecte CATCOM, catálogo de comedias mencionadas en la documentación teatral (1540-1700). Tembé treballa a Andana Editorial, per a qual realitza tasques de la traducció de llibres infantils, gestió de drets internacionals i coordinació de l’àrea multimèdia.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari