Pràctiques en empreses

17 de desembre de 2013

El programa de llibre digital dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC ofereix la possibilitat que els estudiants matriculats puguin prendre part activa d’un projecte editorial i adquireixin experiència professional en alguns dels camps del programa acadèmic.

Les pràctiques es poden cursar en una doble modalitat:

 • curriculars
 • no curriculars

Les pràctiques curriculars estan associades a l’assignatura del Projecte de Final del postgrau Llibre i lectura en la societat de la informació UOC-Grup 62. Només poden cursar aquesta modalitat, doncs, els estudiants matriculats al postgrau. En aquest cas, caldrà que l’estudiant, a més d’acomplir el programa de pràctiques, redacti una memòria d’activitats, que serà avaluada com a TFP.

Les pràctiques no curriculars no tenen repercussió en el currículum acadèmic de l’estudiant, no són avaluables. Poden cursar aquestes pràctiques els estudiants matriculats al postgrau Llibre i lectura en la societat de la informació Edicions 62-UOC, als cursos d’especialització relacionats, o bé a alguna de les assignatures de llibre digital.

Les pràctiques del programa de llibre digital del curs acadèmic 2013-2014 són:

Andana Editorial (places cobertes)índice

 • Modalitat de les pràctiques: virtual
 • ata inici: a partir del 15 de desembre de 2013
 • Data de finalització: 15 d’abril de 2014 aprox.
 • Total hores de dedicació: 6 hores per setmana
 • Horari: Lliure
 • Lloc de pràctiques: Lliure
 • Remuneració: No

PROJECTE FORMATIU

Àrea de treball: Departament de promoció editorial.

Objectius: Aprendre a desenvolupar una campanya de promoció d’una novetat editorial.

Competències:

1. Conèixer i aprofundir el els Canals de promoció editorial (digital i tradicional).
2. Analitzar un nou llibre, punt forts i punts febles per la promoció.
3. Determinar el públic objectiu i els canals de promoció més òptims.
4.  Entendre com funciona una editorial infantil i juvenil i els seues mecanismes de promoció de novetats.

Tasques a desenvolupar:

1. Analitzar el nou llibre. Desenvolupar un briefing de la campanya de promoció.
2. Proposar una planificació temporal i de costos previstos.
3. Redactar el material de promoció del llibre.
4. Establir contactes amb líders d’opinió, premsa, blogers, llibreters i altres punts clau de la promoció.
5. Desenvolupar la campanya de promoció a les xarxes socials.
6. Analitzar els resultats.

Planificació temporal de l’activitat: L’estudiant treballarà en coordinació amb el responsable de comunicació i difusió de l’editorial. Des de l’inici li donarà la informació i les pautes de treball. Cada estudiant assumirà la campanya de promoció d’una de les dues novetats, una d’Oliver Jeffers i l’altra d’Ian Falconer, d’aquesta forma podran ells mateixos, amb coordinació amb el responsable de l’editorial, planificar les diferents tasques de promoció tenint en compte de la data de llançament del llibre.

Editorial Cruïlla (plaça coberta)cruilla

 • Modalitat semipresencial (2 o 3 dies setmanals a l’editorial i 1 o 2 dies desde casa)
 • Data d’inici: a partir de gener de 2014
 • Data de finalització: 30 de abril de 2014 aprox.
 • Total hores de dedicació: 16 hores per setmana
 • Horari: de dilluns a dijous de 15 a 19h.
 • Lloc de pràctiques: Editorial Cruïlla / Grup SM Carrer Balmes, 245 4t, 08006 – Barcelona
 • Remuneració : 300 € bruts al mes

 PROJECTE FORMATIU

Àrea de treball: Departament editorial. Assistent d’edicions digitales

Competències:

1. Adquirir coneixements bàsics sobre l’edició de formats Epub2 i Epub3.
2. Posar en pràctica les funcions del màrqueting i la crítica en l’edició de textos digitals.
3. Familiaritzar-se amb el dia a dia d’una editorial de textos infantils i juvenils que s’adapta al món digital.

Tasques a desenvolupar:

1. Passar llibres del catàleg i novetats a format Epub2 i Epub3.
2. Controlar estratègies de màrqueting per al producte digital.
3. Redacció de posts per al blog de l’editorial i estratègies de pricing.
4. Desenvolupar estudis de mercat.
5. Altres.

Editorial Punctum (S’ofereix només al primer semestre) Nueva imagen

 • Modalitat de les pràctiques: virtual
 • Data d’inici: a partir de gener 2014
 • Data de finalització: juliol 2014 aprox.
 • Hores totals de dedicació: 120
 • Horari: a determinar per l’estudiant
 • Lloc físic on s’ubicarà l’estudiant en el seu període de pràctiques: a determinar per l’estudiant
 • Remuneració: 300 € / totalitat de la pràctica

 PROJECTE FORMATIU

Àrea de treball: Comunicació i difusió.

Objectius:

1. Analitzar diferents plataformes de distribució i comercialització del llibre digital.
2. Utilitzar de manera creativa les possibilitats de la Web 2.0 per a la comercialització del llibre digital.
3. Descobrir noves fórmules de promoure la literatura i la lectura en clau digital.

Competències:

1. Concebre, avaluar i difondre productes editorials en format digital.
2. Conèixer els paràmetres nous per a la promoció del llibre i la lectura en l’època d’Internet i del web 2.0.
3. Analitzar les noves formes de lectura i entendre el canvi de paradigma que s’està operant en l’àmbit de la recepció crítica.

Tasques a desenvolupar:

1. Gestió dels comptes de les xarxes socials (Facebook i Twitter) i promoció digital de les publicacions.
2. Implementació del les tres publicacions periòdiques digitals de l’editorial en les plataformes de distribució (repositoris digitals) RACO i Dialnet.
3. Creació d’un pla de màrqueting per a les publicacions periòdiques Franquisme i Transició i Indesinenter.
4. Elaboració d’un pla de captació de subscriptors per a Indesinenter.

Planificació temporal de l’activitat: L’estudiant realitzarà les tasques 2, 3 i 4 a raó de dues o tres setmanes cadascuna i per aquest ordre. La tasca 1 es realitzarà durant tot el període de pràctiques.

El Cep i la Nansa Edicionsimages

 • Modalitat de les pràctiques: semi presencial o virtual
 • Data de començament: a partir de gener 2014
 • Data d’acabament: juliol 2014 aproximadament
 • Hores totals de dedicació: 500
 • Horari: 4 hores al dia 4 dies setmana
 • Lloc físic on s’ubicarà el estudiant en el seu període de pràctiques:  Barcelona / Vilanova i la Geltrú
 • Remuneració:  200 euros en total

 PROJECTE FORMATIU

Àrea de treball: Suport a la producció, edició i comercialització de llibres digitals.

Objectius: Tasques i processos en la producció i edició d’un llibre des de la vessant pràctica i la seva adaptació en l’entorn digital.

Competències:

1. Capacitat analítica
2. Capacitat organitzativa
3. Aplicació coneixements teòrics a l’entorn pràctic de la producció

Tasques a desenvolupar: Suport en tota la definició de l’estratègia de globalització de l’editorial tan en producció com en comercialització.

Planificació temporal de l’activitat:

1. Anàlisi de l’estat de situació de digitalització de l’editorial.
2. Suport a la definició d’una estratègia de digitalització de continguts editorials.
3. Suport en el procés de digitalització de llibres d’acord amb l’estratègia.
4. Suport en el desenvolupament de llibres interactius. D’acord amb l’estratègia fixada.

Gremi de llibretersíndice

 •  Modalitat de les pràctiques: presencial i virtual
 • Data d’inici: a partir de gener de 2014
 • Data de finalització: 30 de març de 2014 –extensible a 30 d’abril
 • Hores totals de dedicació: 40
 • Horari: presencial en les franges: 10h – 13h o 15h – 18h
  Virtual: indistint
 • Lloc físic on s’ubicarà el estudiant en el seu període de pràctiques: Mallorca 272, 1a planta, 08037 Barcelona.
 • Remuneració:  No

 PROJECTE FORMATIU

Àrea de treball: Gremi de Llibreters de Catalunya

Objectius:

1. Coneixement del sector editorial i la seva cadena completa de valor i, de manera especial, del comerç del llibre.
2. Pràctiques comercials, de MKT i de comunicació, en el món digital.
3. Activitats de difusió i promoció.
4. Estratègies sectorials en temps de crisi.
5. Marcs normatius del món del llibre.
6. Preparació del II Congrés professional de llibreries.

Competències:

1. Els treballs, tot i que s’establiran lideratges, es faran en equip, sobre una base de cooperació i, per tant, de flexibilitat i d’adaptació.
2.  Capacitat de recerca i d’anàlisi de dades i continguts.
3.  La recerca es materialitzarà en un producte acabat i obert. Així, cal competència en gestió de continguts i redacció d’informes documentats, susceptibles de futures actualitzacions.
4. El resultat final seran productes comunicats i editats, de manera que es demana habilitat en aquestes funcions.

Tasques a desenvolupar:

1. Informes, estudis i casuístiques de l’edició i comerç digitals.
2. Informes, estudis i casuístiques dels marcs legislatius del llibre en països de l’entorn.
3. Pràctiques de comunicació i difusió corporativa per vies digitals i xarxes socials.
4.  Col·laboració en la preparació tècnica i de continguts del 2n Congrés de Llibreters.

Planificació temporal de l’activitat: Es preveu que amb 3 hores diàries durant 3/4 mesos –flexibles– s’hauran de fer els treballs previstos, les fases dels quals són:

•  Per als treballs d’informes, estudis i casuístiques:

Gener: Aplec de documentació i de fonts bàsiques de referència.
Febrer: Anàlisi, avaluació i triatge de les dades i les fonts per a elaborar-ne continguts de servei.
Març: Redacció dels informes –paper i digitals.

• Per a les pràctiques de comunicació digital:

Gener: Coneixement de les eines i planificació.
Febrer i Març: Redacció i edició de continguts.

• Per al Congrés:

Gener: Aspectes tècnics.
Febrer: Establiment de continguts, contacte amb ponents, comunicadors i col·laboradors.
Març: recollida i edició dels materials.

Núvol images

Núvol proposa una plaça de pràctiques de caràcter presencial. L’estudiant ha de viure el dia a dia de l’experiència de publicar digitalment. Es tracta de pensar els continguts que seran editats per Núvol amb la consciència que es transmeten de manera molt diferent que els llibres o les notícies de paper. L’estudiant haurà d’aprendre a planificar la publicació, valorar l’impacte de les notícies oenjades, llegir textos d’altres fonts (blogs, newsletters, altres digitals amics) susceptibles de ser recollits a Núvol. L’estudiant també viurà l’experiència d’editar textos i buscar material gràfic. Treball de redacció, ordenar les fonts i les notes de premsa d’agències per establir prioritats. Núvol també valorarà la capacitat per escriure i l’interès per participar activament en la redacció dels continguts del web amb cròniques, ressenyes o articles d’opinió.

Servei de BibliotequesNueva imagen

 • Període: de febrer a juliol del 2014
 • Durada: 50 hores en total
 • Remuneració: No

Àrea de treball: Secció de Coordinació territorial

Tasques a realitzar:

 1. Actualització i millora de la web de la nova Biblioteca Pública de Girona.
 2. Actualització i millora de la base de dades d’escriptors que vulguin presentar a les biblioteques: 2 hores de formació + 30 hores de dedicació.
 3. Aplicació virtual per a una gestió del projecte PÚBLICS BIB.
 4. Avaluació del projecte 10×10 + propostes de millora.

—————————————-

Per a cursar les pràctiques (tan curriculars com no curriculars), l’estudiant s’ha de posar en contacte amb la professora del programa que coordina les pràctiques, Olívia Gassol (ogassol@uoc.edu). En el missatge, s’hi ha d’especificar l’empresa seleccionada i adjuntar un CV.

En alguns casos, els candidats hauran de passar un procés de selecció per part de l’empresa.

Finalment, aquelles empreses vinculades al sector del llibre digital que estigueu interessades en oferir pràctiques als nostres estudiants us podeu en contacte amb la professora del programa que coordina les pràctiques, Olívia Gassol (ogassol@uoc.edu).

(Visited 13 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari