Els estudiants opinen: Editar en un món digital

28 de març de 2014

Ada_RequenaPer aquells que treballem en el món de l’edició o que simplement hi estem interessats, el fet de no disposar d’un camí clar a seguir en el terreny del llibre digital i tot el que l’envolta ens porta a reflexionar sobre diferents elements i projectes que s’estan desenvolupant a l’actualitat. A nivell personal, sempre he estat interessada en el món del llibre com a objecte i com a element dinamitzador de la cultura. L’any 2005 vaig llicenciar-me en Sociologia i a nivell professional he estat sempre vinculada al món de l’educació universitària. La transformació social que hem viscut al llarg dels últims anys a partir de l’entrada de les noves tecnologies m’ha conduït a reflexionar sobre com aquestes afecten la construcció de la nostra realitat, i sobre quina serà a partir d’ara la nova societat de la informació i del coneixement. I, més concretament, quines seran les conseqüències directes de la globalització dins del món editorial amb l’entrada del llibre digital en constant creixement.

Trobar un espai de diàleg i d’interès tant personal com professional és el que em va atraure del Postgrau. Vaig pensar que el títol del postgrau era prou engrescador sobre aquesta visió més holística del món editorial, i els continguts que es presentaven oferien aquesta possibilitat de dialogar, reflexionar i treballar sobre aspectes més rellevants i alhora inquietants que no pas la visió més comercial que d’altres cursos ens poden oferir.

Arrel d’aquest nou paradigma digital hi ha tot un seguit de qüestions que per a molts se’ns fa imprescindible plantejar, com per exemple: quins seran els nous rols dels agents que han treballat dins de la cadena tradicional del llibre? Les grans empreses tecnològiques, com Google o Amazon, marcaran els cànons del món del llibre? Substituint el llibre físic pel llibre digital, apareixeran noves formes de creació literària i noves formes de lectura?

El curs m’ha permès reflexionar sobre les diferents visions que, a través del pensament, s’han anat consolidant sobre el llibre com a objecte i com a transmissor de coneixement. A més, també m’ha mostrat quins són els reptes que tenim davant per a l’elaboració de diferents models de negoci editorial, que estiguin sempre en sintonia amb la construcció d’un nou sistema de transmissió cultural, imprescindible per poder avançar entre la tradició i la innovació.

Realitzant les assignatures del primer semestre he tingut una grata sorpresa de comprovar que, tot i l’augment de tecnologia al voltant del món editorial, el que se’ns proposava era fer una anàlisi molt més profunda del moment de canvi en què ens trobem i reflexionar sobre aspectes del llibre que tenen a veure no només amb l’actualitat, sinó amb la seva transformació al llarg de la història.

Els aspectes socials que es deriven de la relació del llibre amb el món m’han semblat realment rellevants per poder assentar moltes de les idees que fins ara no havia sabut plantejar. I en aquest sentit, he descobert, personalment, un aspecte de la història que segurament no hagués arribat a conèixer d’una altra manera. El llibre en el context de la República de les Lletres i la Il·lustració i els seus paral·lelismes històrics amb l’actualitat, en el sentit que li dóna Robert Darnton, així com la reflexió sobre La funció de la crítica de Terry Eagleton, crec que haurien de ser lectures imprescindibles per poder treballar i investigar en el món del llibre. Autors que ens demostren la capacitat crítica davant de processos que podrien semblar naturals, i que ens exposen la capacitat reflexiva de tot allò que es construeix a la nostra societat.

L’oportunitat de poder realitzar aquest curs d’especialització a través de la UOC m’ha permès compaginar les meves tasques professionals amb els estudis, fet que valoro molt positivament. Ha estat la meva primera experiència cursant uns estudis virtuals i en cap moment he tingut la sensació d’una cosa llunyana. Tanmateix, cal ser conscient de la importància del temps de dedicació setmanal per tal de poder seguir les diferents temàtiques proposades i poder treballar conjuntament amb els diferents companys del curs per treure’n el màxim profit. La implicació dels docents que ens han impartit les diferents assignatures ha estat excel·lent, i han sabut transmetre un gran interès en relació al món del llibre, tant a nivell acadèmic com a nivell professional. En general, crec que els continguts i els materials facilitats a les aules virtuals han estat força acurats.

Si volem entendre des de la base el concepte de llibre i la funció de la lectura en la nostra societat, caldrà que fem un exercici de reflexió profunda sobre les arrels i els aspectes més socials que se’n derivin, per així poder analitzar les oportunitats i veure cap a on hem de continuar aquest camí de digitalització. Al llarg d’aquests primers anys d’Internet s’han elaborat i començat molts projectes innovadors dins del món editorial amb resultats ben diversos. Les valoracions que se’n fan també poden ser molt diverses en funció de l’àmbit des del que provinguin, i gràcies a aquest Postgrau crec que podem obtenir eines per aprendre i analitzar molts d’aquests processos, o si més no, ser conscients del que no hauríem de repetir.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Estudiant del Postgrau en Edició Digital de la UOC
Comentaris
Deixa un comentari