El projecte #metaOER

4 de desembre de 2012

El concepte de “Recursos Educatius en Obert”, estudiat i impulsat per la UNESCO, pretén la promoció de moviments col·lectius que esdevinguin creadors de continguts i d’eines que n’assumeixin el desenvolupament, combinant recursos propis amb d’altres de disponibles a Internet, respectant i establint els drets d’autor i les llicències adequades, mitjançant les eines tecnològiques més apropiades en cada cas. Julià Minguillón, professor de la Universitat Oberta de Catalunya en els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, ens parlarà d’aquest projecte d’abast mundial dins del Seminari Els Reptes de l’Edició Digital, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de desembre de 2012, en el marc del postgrau Llibre i lectura en la societat de la informació UOC – Grup 62 de la UOC.

A principis de l’any 2008 es va publicar, per part de la UNESCO, l’informe “OER: the way forward”, el resultat d’una anàlisi realitzada entre el 2005 i el 2007 amb la participació de més de 600 membres de 193 països diferents de la UNESCO, al voltant del concepte de “Recursos Educatius en Obert”. Els resultats més important d’aquest estudi és que els tres aspectes clau per a fer avançar el moviment dels recursos educatius en obert són:

  1. Sensibilització: fer conèixer a la gent l’existència i la possibilitat de participar en el moviment dels recursos educatius en obert.
  2. Comunitats de pràctica: promoure la creació de comunitats de pràctica per a impulsar els recursos educatius en obert.
  3. Desenvolupament de capacitats: dotar els participants dels coneixements i de les eines metodològiques, tecnològiques i legals necessàries per participar activament en la creació i compartició de recursos educatius en obert.

El projecte #metaOER és combinar aquests tres objectiu amb el d’engrescar els participants a esdevenir creadors de continguts, que combinin recursos propis amb d’altres de disponibles a Internet (sempre respectant els drets d’autor i aplicant les llicències adequades) mitjançant les eines tecnològiques més apropiades en cada cas. El projecte impulsa la creació d’una col·lecció de recursos sobre Recursos Educatius en Obert així com la formació contínua mercès a tallers presencials i virtuals, sempre amb un esperit obert.

Julià Minguillón és doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha estat professor ajudant del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. L’any 2001 s’incorporà com a professor propi a la Universitat Oberta de Catalunya en els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, en els quals realitza tasques docents dins de les àrees de programació, llenguatges i compiladors, informàtica gràfica, estadística i mineria de dades. Ha participat en la creació de recursos docents sobre programació orientada a l’objecte, estructura de la informació, tipus abstractes de dades i compiladors. Ha liderat el grup de recerca NET2LEARN de la UOC els interessos de recerca del qual inclouen la descripció i estandardització de continguts educatius i del procés d’aprenentatge mitjançant ontologies, els repositoris semàntics d’objectes d’aprenentatge per a la personalització per mitjà d’itineraris formatius, i el modelatge del comportament dels usuaris d’un entorn d’aprenentatge virtual amb tècniques de web mining. Ha participat en diversos projectes nacionals i internacionals relacionats amb l’e-learning. Actualment impulsa el projecte #metaOER amb l’objectiu de crear una col·lecció de recursos sobre Recursos Educatius en Obert.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari