Neus Rotger

Autor / Autora
Edita un llibre digital amb programari lliure Activitats i cursos

Edita un llibre digital amb programari lliure

L’abaratiment dels dispositius digitals de lectura i l’augment de l’oferta de continguts ha generat una autèntica revolució en el món del llibre. Cada cop és més habitual que els títols de nova publicació s’ofereixin també[…]

Activitats i cursos

Edita un llibre amb software lliure

L’abaratiment dels dispositius digitals de lectura i l’augment de l’oferta de continguts ha generat una autèntica revolució en el món del llibre. Cada cop és més habitual que els títols de nova publicació s’ofereixin també[…]

Ressenyes

El futur del llibre. Esperant els bàrbars

Larizza, Olivier. La querelle des livres. Petit essai sur le livre à l’âge numérique. París: Buchet-Chastel (Essais et Documents), 2012. 124 p. El títol d’aquest volum bé podria haver incorporat un interrogant, perquè una de[…]

Seminari Els Reptes de l'Edició Digital

Nous formats de llibres per llegir i aprendre llengües

La quarta taula del Seminari Els Reptes de l’Edició Digital a la Universitat Oberta de Catalunya va estar dedicada als llibres electrònics bilingües i amb suport d’àudio: per llegir i aprendre llengües i als nous[…]

Seminari Els Reptes de l'Edició Digital

Edició digital del patrimoni teatral i internacionalització editorial (Vídeo)

La tercera taula del Seminari Els Reptes de l’Edició Digital a la Universitat Oberta de Catalunya va estar dedicada a l’edició digital del patrimoni teatral i l’espai de l’edició internacional. Aquesta tercera sessió del Seminari[…]