Ressenya del manual “El català escrit 2. Nivell superior”

3 de juny de 2015
 

Carme Vilà, consultora de la UOC des de fa gairebé vint anys, i Laura Homs, graduada en Llengua i literatura catalanes a la UOC i lectora de la universitat de Tübingen, han publicat el manual d’autoaprenentatge El català escrit 2. Nivell superior, a l’editorial Barcanova.

El català escrit 2. Nivell superior té com a objectiu ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua catalana a persones que ja han assolit el nivell de suficiència, especialment si volen superar un examen de nivell C2 o han de confegir textos formals. Per tant, pot ser molt útil per a estudiants de la UOC, que són persones cultes que ja han estudiat normativa prèviament. De fet, Carme Vilà reconeix que aquesta obra és el resultat de la correcció d’escrits de milers d’estudiants, molts dels quals són estudiants de la UOC:

Tot i que les parts centrals —i més extenses— d’El català escrit 2. Nivell superior són habituals en obres semblants (“2. Ortografia”, “3. Morfologia i sintaxi” i “4. Lèxic”), les autores no hi repeteixen aspectes generals sinó que incideixen en els que generen més dubtes o bé que són menys coneguts. Per tant, aquí no hi trobareu quadres de combinacions de pronoms febles sinó aquells errors a l’entorn dels pronoms febles que cometen més freqüentment les persones a qui va adreçat el llibre. O, per posar un altre exemple, a la part de lèxic hi trobareu els mots interferits més actuals habituals en els textos que s’han de confegir en un examen de nivell C2 —alguns dels quals no apareixen encara en cap altra obra— i es dóna molta importància a l’ampliació del vocabulari.

 

A més, el llibre conté dues parts —la inicial i la final— que no se solen trobar en obres semblants i que, segons les autores, són fonamentals per a confegir bons textos: “1. Aspectes formals indispensables”, amb aspectes que poden condicionar molt la qualificació d’un examen, i “2. Aspectes textuals”, amb fenòmens poc habituals en altres obres (com ara el plural sociatiu, molt present en textos argumentatius).

 

Cada part es complementa amb exercicis autocorrectius. Cal destacar-ne que la majoria no contenen oracions isolades i exemples aïllats sinó que parteixen de textos reals, segurament perquè les autores deuen considerar que també en nivells avançats aquest fet facilita la comprensió i l’aprofundiment significatius de la part més teòrica.

 

El català escrit 2. Nivell superior també pot ser una obra útil per a professors de llengua, com seran potser molts graduats de la UOC en Llengua i literatura catalanes, perquè hi poden trobar recursos per a transmetre als seus alumnes algun aspecte (un recurs senzill per a saber ràpidament si hem d’escriure li o l’hi, llistes de paraules afectades per un fenomen determinat…).

 

Un altre tret remarcable de l’obra que comentem són molts aspectes formals que fan la lectura més àgil, com ara aquests tres: la informació es presenta distribuïda en gairebé noranta apartats que semblen respostes a una mena de FAQ (‘frequently asked questions’); a totes les pàgines, a més del text principal, hi ha fragments complementaris de lectura optativa; en comptes de llegir tot el text es pot donar un cop d’ull als fragments incorrectes (indicats en vermell) i els correctes (indicats en verd).

 
 

Benvinguda, doncs, aquesta obra: El català escrit 2. Nivell superior, inspirada en tants estudiants de la UOC i adreçada també a ells.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari