Llenguatge jurídic català

7 de juny de 2016
El català jurídic és un llenguatge d’especialitat que beu tant de la tradició juridicoadministrativa de la nostra llengua –llarga tot i que intermitent– com de les tendències i els usos actuals emmarcats en els moviments internacionals de renovació, com ara l’anomenat moviment per al llenguatge planer (Plain English Movement). Aquests moviments defensen que els textos que el ciutadà ha d’entendre s’escriguin de manera entenedora per a tothom, sense que per aquest motiu perdin rigor jurídic ni terminològic, ni tampoc validesa legal.

Així doncs, d’una banda, la tradició ha determinat que s’hagi fixat el terme interlocutòria com a equivalent del castellà auto i que s’hagi prioritzar el tractament de vós sobre vostè, per citar només dos exemples. I de l’altra, les tendències renovadores han contribuït a adoptar criteris que van en la línia de configurar un llenguatge més igualitari i respectuós, alhora que entenedor, motiu pel qual en els textos jurídics es prefereixen la primera persona, les formes actives i les expressions no discriminatòries per raó de sexe, condició o estat civil (fet que explica que calgui evitar el tractament senyoreta per a les dones solteres, per exemple), etc.

Al curs de Llenguatge Jurídic Català pretenem aprofundir en totes aquestes qüestions i proporcionar als estudiants les eines i les estratègies necessàries per redactar, en català, textos jurídics que siguin precisos, correctes i eficaços. Treballarem l’estil, la terminologia, les convencions, les característiques dels textos jurídics, les inadequacions i els errors més comuns, les eines i els recursos per a la resolució de dubtes terminològics, etc., utilitzant una metodologia en línia, participativa i de foment del treball autònom, partint de textos i exemples reals.

Per tant, aquest curs t’interessa si et dediques al món del dret o treballes a l’Administració i vols que els teus textos en català siguin més clars i entenedors, sense perdre el rigor jurídic; si has utilitzat sempre el castellà per redactar textos jurídics i creus que ha arribat l’hora de fer-ho en català, però no t’atreveixes a fer el pas, perquè no en domines la terminologia ni l’estil; si ets traductor o corrector i treballes amb textos jurídics i administratius en català; si els textos jurídics et sonen a “xinès” i vols millorar-ne la comprensió; si no saps on consultar els dubtes lingüístics que et sorgeixen quan redactes textos jurídics en català, o, simplement, si vols estar al dia de les darreres tendències en llenguatge planer aplicades als textos formals en general i als textos jurídics en particular.

 

Maria Gené, professora col·laboradora dels Estudis d’Arts i Humanitats

(Visited 115 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari