Nou TFG de Llengua i literatura catalanes sobre la dona en la literatura medieval

14 d'octubre de 2020

Dirigit per l’especialista Antònia Carré, La defensa de les dones de Lo somni. Transgressió o delit?, és obra de Joan Carles Mas Montosa.

El treball fa una anàlisi comparativa de Lo somni i el Corbaccio, amb l’objectiu d’esbrinar quin és el grau de subversió o transgressió que Bernat Metge exhibeix al llibre IV de Lo somni. L’anàlisi es divideix en tres fases. En primer lloc, es du a terme l’estudi de la conjuntura històrica i literària d’aquell període, sense perdre de vista les particularitats locals en què es produeix la redacció de les obres acarades. Segonament, s’extreuen els arguments supraestructurals avalats per la tradició, bo i comparant críticament els arguments del llibre III de Lo somni amb els exhibits per Giovanni Boccaccio. I finalment, s’estudien els recursos de derivació hipertextual de què Metge se serveix per a enaltir les dones i blasmar els homes, emmirallant-se amb l’autor toscà, mitjançant els quals es transmeten un seguit de subtilitats i significacions hermenèutiques que són susceptibles de contravenir els usos misògins estereotipats tradicionals.

En el seu conjunt, aquesta recerca acadèmica permet evidenciar que Metge desenvolupa un exercici reeixit de dignificació formal i demostra una capacitat extraordinària per a pouar en auctoritates de procedència laica i bastir una alternativa d’origen profà o laic equivalent als plantejaments tradicionals. La dignificació formal i la laïcització ètica del blasme i l’elogi de les dones de Lo somni obre la porta a un territori literari inexplorat, i ha de ser considerat una mostra de reivindicació ètica i cultural, cridada a subvertir els patrons literaris cultes tradicionals de la Corona d’Aragó de les acaballes del segle XIV, els quals donen mostres de lassitud.

Enllaç del repositori al treball: http://hdl.handle.net/10609/120967

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.