“La condemna femenina en dues obres de literatura medieval” — TFG de Llengua i Literatura Catalanes

13 de novembre de 2018
literatura medieval misoginia tfg llengua i literatura catalanes uoc.jpg.jpg

Tradició literària, intertextualitat i misogínia

Us recomanem la lectura d’un Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC que analitza en clau de gènere dues obres de la literatura medieval. Concretament, la investigació se centra en la comparació entre Lo somni de Bernat Metge i el Corbaccio de Giovanni Boccaccio. El TFG de Montserrat Sànchez Borrachero va néixer amb el propòsit d’explorar els vincles entre totes dues obres. Dirigit per Antònia Carré, el treball aprofundeix en les manifestacions misògines en literatura en el context del debat sobre la dona i la condició femenina el segle XIII.

Us convidem a llegir la presentació que la mateixa autora, Montserrat Sànchez, ens ofereix sobre el seu TFG: La condemna femenina en dues obres de literatura medieval. Anàlisi comparativa des de la perspectiva de gènere de “Lo somni” de Bernat Metge i del “Corbaccio” de Giovanni Boccaccio.

 


 

 

TFG La condemna femenina en dues obres de literatura medieval —  Per Montserrat Sànchez Borrachero 

El treball que us presento recull molts dels coneixements adquirits durant la meva etapa com a estudiant del Grau de Llengua i Literatura Catalanes a la UOC. Amb l’elaboració d’aquest TFG he pogut constatar la gran capacitat de què disposa la llengua i especialment la literatura, per generar intertextualitats que ens connecten amb antigues tradicions literàries que, si bé se’ns revelen allunyades en l’espai i en el temps, mantenen la seva vigència, com és el cas del tractament de la condició femenina en la literatura.

És precisament des de la voluntat d’explorar aquestes relacions d’interconnexió literària que em vaig plantejar el fet de centrar el tema del meu TFG en l’anàlisi comparativa de dues obres de literatura medieval: el Corbaccio, de Giovanni Boccaccio, i Lo somni, de Bernat Metge. L’objectiu era definir i contrastar els elements misògins que connecten totes dues obres com a resultat de la intertextualitat en la literatura.

 

literatura medieval misoginia tfg llengua i literatura catalanes uoc

 

La meva recerca l’ha dirigida la professora Antònia Carré, que ha estat la meva tutora de TFG –i un suport indispensable al llarg del procés d’elaboració, redacció i revisió– i ha significat un repte acadèmic de primer ordre, alhora que una gran oportunitat per esbrinar les qüestions que originen i afavoreixen el discurs misogin en la literatura medieval.

Per tal de contextualitzar les primeres manifestacions misògines en la literatura medieval, cal remuntar-nos fins al debat sobre la condició femenina en l’àmbit de la literatura en llengua vulgar que s’inicia a partir del segle XIII, el qual propicia l’aparició d’una sèrie de tòpics literaris, que s’integren progressivament en la tradició literària medieval, en què la dona esdevé el centre d’interès des d’una doble perspectiva, profeminista o antifeminista. Aquest fet afavoreix un posicionament literari de diferents autors de l’època els quals adscriuen la seva obra en un dels bàndols proposats, sense que això impliqui necessàriament una alineació ideològica amb el postulat defensat.

 

 

En aquest sentit, el Corbaccio, de Giovanni Boccaccio, i Lo somni, de Bernat Metge, esdevenen obres paradigmàtiques en què la mirada misògina impregna una gran part del discurs. Considerant aquest fet, el treball centra l’atenció en la proposta d’aprofundir, per mitjà de l’estudi de les obres de Boccaccio i de Metge, en les característiques de la literatura misògina medieval a fi d’explorar noves vies de reflexió sobre la condició femenina en la literatura i en la societat de l’Edat mitjana. Des d’aquesta perspectiva l’anàlisi comparativa sobre ambdós textos vincula els elements temàtics i estilístics que defineixen les sinergies literàries que connecten amb l’aversió al femení, alhora que afavoreix la contraposició dels elements analitzats amb el discurs de diferents exponents literaris femenins del període medieval.

 


Consulta el TFG de Llengua i Literatura Catalanes de Montserrat Sànchez Borrachero: La condemna femenina en dues obres de literatura medieval. Anàlisi comparativa des de la perspectiva de gènere de “Lo somni” de Bernat Metge i del “Corbaccio” de Giovanni Boccaccio.

 

 

(Visited 41 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.