HEALTHCOM’17 – Comunicació, llenguatge i salut

27 de febrer de 2017

 Implicacions en la pràctica assistencial i apoderament del pacient crònic

Barcelona, 23 de març de 2017

L’alfabetització per a la salut implica coneixements i competències per accedir, entendre, avaluar i aplicar la informació que reben els pacients amb la finalitat d’arribar a tenir una opinió motivada i ser capaços de prendre decisions respecte a la salut i el tractament de la malaltia. Un dels reptes del segle XXI és implicar el pacient en la presa adequada i equitativa de decisions sobre la seva salut i la seva malaltia. Per poder actuar, cal que les persones comprenguem la informació que ens arriba dels professionals. És un fet inqüestionable que actualment molta de la informació que rebem dels professionals de la salut no l’entenem: informes mèdics, altes hospitalàries, prospectes, tractaments, consentiments de proves, comunicacions orals, etc. Com a societat, hem d’afavorir la creació de mitjans per propiciar una entesa entre professionals i pacients.

La Jornada Comunicació, llenguatge i salut vol motivar un diàleg interdisciplinari entre professionals de la salut, professionals de la comunicació i del llenguatge, i pacients en què es debati sobre les dificultats que impedeixen una bona comprensió dels textos i que posi sobre la taula els objectius i desafiaments que condueixen cap a  l’apoderament progressiu del pacient i l’augment de la qualitat de vida. Des del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC us animen a assistir a aquesta jornada, en l’organització de la qual participem diversos docents de la titulació.

Jornada HEALTHCOM’17 – Comunicació, llenguatge i salut 

 healthcom_colorfondo

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.