Lectura de tesi doctoral

10 de setembre de 2015

El passat dia 18 de maig, en el marc del Doctorat de Societat de la informació i el coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya, Joaquim Moré López va llegir la tesi “Machine Translationness: a Concept for Machine Translation Evaluation and Detection”. El tribunal va estar format pels doctors Mikel L. Forcada (Universitat d’Alacant), Horacio Rodríguez Hontoria (Universitat Politècnica de Catalunya) i Kepa Sarasola Gabiola (Universitat del País Basc). La tesi, que ha estat dirigida pel professor dels Estudis d’Arts i Humanitats i del grau de Llengua i literatura catalanes de la UOC, Dr. Salvador Climent Roca, va obtenir una qualificació d’”Excel·lent Cum Laude”.

 

La tesi s’emmarca en el camp de la Traducció automàtica, i més concretament en la línia de l’avaluació de la traducció automàtica. La recerca de Joaquim Moré introdueix el concepte de tradautomaticitat, que es defineix com  el fenomen lingüístic que fa que les traduccions automàtiques sonin a màquina. Aquesta investigació es concreta en un mètode d’avaluació de les traduccions automàtiques que consisteix en determinar, a partir dels trets del text, si una traducció és pròpia d’una màquina, en comptes de determinar la seva semblança amb una traducció humana preexistent, com en els mètodes d’avaluació habituals.

 

El mètode avalua la qualitat d’una traducció amb una mètrica, la MTS (Machine Translationness Score). Aquesta mètrica és conseqüent amb la percepció de la tradautomaticitat de la gent corrent (no especialistes) i es correlaciona amb les valoracions de qualitat dels avaluadors humans. A més, la proposta permet realitzar avaluacions de baix cost perquè per aplicar-la no calen recursos que són costosos d’obtenir (traduccions de referència, corpus d’entrenament, etc.). El criteri de tradautomaticitat té aplicacions que van més enllà de l’avaluació de traduccions automàtiques, com per exemple la detecció de plagi o la detecció de documents traduïts automàticament a la web.

 

La tesi es pot llegir o descarregar d’aquest enllaç de la base de dades TDX.

 

Joaquim Moré López és tècnic de l’Àrea de Tecnologia de la UOC i membre del grup de recerca GRIAL-UOC.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari