In Memoriam John J. Gumperz (1922-2013)

4 d'abril de 2013
John Gumperz

Acaba de morir el gran sociolingüista nordamericà John Gumperz. Professor de la University of California a Berkeley . Va ser el desenvolupador de l’etnografia de la comunicació, conjuntament amb Dell Hymes. En concret es va dedicar a la “sociolingüística interaccional”, partint dels seus estudis sobre les varietats dialectals de llengües de l’Índia, en què incloïa els aspectes socials d’aquesta variació i, sobretot, els diferents nivells de poder dels parlants de diferents varietats. Va fer recerques en el camp de l’alternança de codis (“code-switching”), amb estudis de camp a Noruega, i ha estat influent en les subdisciplines de la sociolingüística, l’anàlisi del discurs, l’antropologia lingüística, i l’antropologia urbana. Fou el primer president de la International Pragmatics Association (IPrA), entre 1986 i 1990.  Més informació al blog de multilingüisme de la UOC.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari