In memoriam Teresa Turell (1949-2013)

25 d'abril de 2013
Maria Teresa Turell Julià

Maria Teresa Turell Julià (Barcelona, 1949), catedràtica de Lingüística Anglesa del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i directora del Laboratori de Lingüística Forense, de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la UPF, ha mort el 24 d’abril a Barcelona, als 63 anys i després d’una llarga malaltia.M. Teresa Turell era doctora en Filologia Catalana i catedràtica de Lingüística Anglesa, primer a la UB (1986-1992), després a la Universitat Rovira i Virgili (1992-1994) i a partir d’aquest any, a la UPF.

Experta en variació lingüística i lingüística forense, detecció de plagi, determinació/atribució d’autoria de textos escrits i litigi de marques, la professora Turell va publicar extensament sobre aquestes disciplines en diverses revistes nacionals i internacionals. La professora Turell va ser elegida presidenta de la Interantional Associaton of Forensic Linguistics (IALF) el juliol de 2011. Algunes de les seves publicacions més destacades són:

– (1984). Turell, M. Teresa. Elements per a la recerca sociolingüística a Catalunya. El comportament lingüístic en l’àmbit laboral. Barcelona: Edicions 62. 
– (1995). Turell, M. Teresa (ed). La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU. 

– (2008). Turell, M. Teresa & John Gibbons (eds). Dimensions of Forensic Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 
– (2010). Turell, M. Teresa. “The use of textual, grammatical and sociolinguistic evidence in forensic text comparison” Dins The International Journal of Speech, Language and the Law, 17(2). 

Com en moltes altres facultats, els nostres estudiants del grau de llengua i literatura catalanes a la UOC estudien la seva obra en les assignatures de Sociolingüística i al Seminari en aplicacions de la fonètica i la fonologia. Per a més informació sobre la seva trajectòria acadèmica podeu clicar aquí.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari