Els professionals tot terreny (i II)

13 de juliol de 2012

En la primera part d’aquest article parlàvem de convicció, devoció i pragmatisme. Aquestes tres actituds resultaven determinants a l’hora de triar el nostre futur i es fan ben evidents en el moment de posar-nos a la feina. Vam veure, també, que la convivència d’aquestes tres forces que ens mouen a actuar són, no només compatibles, sinó necessàriament complementàries.

Un cop hem decidit el nostre camp d’estudi, i sense perdre en cap moment de vista les forces que ens empenyen, s’hauria d’imposar la voluntat de ser autoexigents. Per sentir que ens en sortim, segurament és molt important perseguir l’excel·lència, la pròpia excel·lència.

Creiem que el grau de Llengua i literatura catalanes de la UOC ofereix el ventall de continguts necessari per permetre que l’alumnat se senti suficientment realitzat i, sobretot, amb la impressió que allò que aprèn respon a allò que volia aprendre, i que satisfà les seues inquietuds i les tres motivacions que hem anat repetint (la convicció, la devoció i el pragmatisme).                                        

No és en va que hem titulat aquest article “Els professionals tot terreny”. Les sortides professionals dels titulats en el grau de Llengua i literatura catalanes són profuses i diverses. Les matèries del grau de Llengua i literatura catalanes de la UOC aporten tant continguts transversals com continguts específics, de manera que el graduat té l’ocasió d’adquirir les competències i els coneixements necessaris per optar amb garanties a qualsevol de les possibilitats laborals i acadèmiques a què aspiri.

Acabem de dir que les sortides del graduat en Llengua i literatura catalanes són diverses i en la primera part de l’article també comentàvem que “totes les actuacions socials són actuacions lingüístiques”. Això afavoreix justament la figura del professional “tot terreny”, que seria aquell que està preparat per exercir la seua feina i desenvolupar les seues competències en qualsevol àmbit relacionat amb la llengua i/o la literatura catalanes. Aquesta opció no és ni més ni menys recomanable que l’opció d’especialitzar-se, en el moment que pertoca, només en una branca determinada d’aquests nostres estudis. La tria vindrà determinada per les inquietuds i les necessitats de cada estudiant, però tant una opció com l’altra han de pretendre l’excel·lència.

El grau de Llengua i literatura catalanes de la UOC aporta els sabers, les possibilitats de tria, les eines i els recursos necessaris perquè l’alumne acabi els seus estudis amb aquella sensació d’haver après allò que esperava aprendre (tant continguts, com competències, recursos i habilitats), i pugui, si escau, accedir a estudis de postgrau, i per tant d’aprofundiment acadèmic i professional, també amb plenes garanties d’èxit. 

Mònica Montserrat Grau

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari