Marc Sogues. Representant dels estudiants de Filologia i Llengua i literatura catalanes a la Comissió d’Estudis.

17 d'octubre de 2012

Des de juliol de 2010 sóc el vocal representant dels estudiants de Filologia Catalana/Llengua i literatura catalanes a la Comissió d’Arts i Humanitats de la UOC. Aquesta comissió és un òrgan format per estudiants i docents dels programes de Filologia, Humanitats, Estudis de l’Àsia Oriental i Gestió Cultural, que es reuneix un cop cada semestre per analitzar qüestions d’ordre docent i acadèmic. Com a representant, la meva feina consisteix en recollir les queixes, dubtes i suggeriments dels estudiants a través dels fòrums i del grup de Facebook, exposar-les a les reunions de la Comissió i fer difusió de l’acta resultant a través d’aquests mateixos canals.

Aquestes són les úniques tasques que el càrrec comporta de forma ineludible. Amb tot, des del començament he pensat que el fet de ser representant era una bona oportunitat per implicar-me de forma activa en dos aspectes de caire menys acadèmic però que, al meu entendre, són així mateix ben importants: em refereixo, d’una banda, a la creació de xarxa entre estudiants i, de l’altra, a la divulgació, fora de l’àmbit acadèmic, de la molta i excel·lent feina que es fa en el marc dels nostres estudis.

Amb la voluntat de col·laborar en el primer dels objectius vaig crear el grup de Facebook “Filologia catalana/Llengua i literatura catalanes a la UOC”, que funciona des del juliol de 2010 i que actualment compta 167 membres. Aquest espai serveix per compartir notícies d’actualitat sobre la llengua i la literatura catalana, i per interaccionar amb els companys d’una forma distesa i informal. Està pensat com un complement del fòrum de Filologia –l’espai de trobada entre alumnes dins el Campus Virtual, que utilitzem més aviat per compartir informació de tipus acadèmic– i és un canal de comunicació transversal en el qual participen estudiants, llicenciats i docents.

Penso que cal valorar especialment la bona sintonia i les sinergies engegades durant els darrers mesos amb aquest darrer col·lectiu, el dels docents, que s’ha mostrat molt amatent a la col·laboració amb les propostes que els he traslladat com a representant dels estudiants. En primer lloc, hem treballat conjuntament amb la direcció dels estudis en la reformulació de les trobades presencials. Així, un cop superat l’antic model de trobades a la UAB de tota la comunitat UOC, actualment els estudiants de Llengua i literatura catalanes celebrem una trobada anual de tota la nostra comunitat (alumnes, llicenciats i professors de la titulació i el grau) i un seguit de petites activitats temàtiques distribuïdes al llarg del curs. De trobades anuals ja se n’han celebrat dues, una a Sant Pol de Mar el febrer del 2011 i l’altra Vilanova i la Geltrú el febrer del 2012, i totes dues ha tingut molt bons resultats, tant pel que fa a l’assistència com al seu interès acadèmic (vegeu, per exemple, relectura que el professor J.M.Domingo va fer del fenomen de la Renaixença a la trobada de Vilanova). Pel que fa al programa d’activitats, el curs passat es van celebrar una desena d’actes, d’entre els quals cal destacar sessions com la presentació del Corpus Textual Informatitzat de la llengua Catalana a l’IEC, la conversa entre el professor Josep-Anton Fernàndez i l’escriptora Najat El Hachmi, o el cicle “Les aplicacions de la lingüística en la societat actual”, que també van comptar amb la participació d’un bon nombre d’estudiants i professors.

D’altra banda, la bona sintonia amb els docents ha estat clau pel que fa a la divulgació de la feina que fem des dels estudis, i s’ha concretat en un projecte de col·laboració amb lletrA,  la plataforma de la literatura catalana a internet que promou la UOC amb l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes. Aquest projecte, que cal agrair especialment a la implicació dels professors responsables de les assignatures de literatura i del TFC, així com a la direcció de lletrA, ha suposat que, des d’aquest any, els millors treballs de final de carrera sobre temes de literatura elaborats per estudiants de filologia catalana de la UOC apareguin publicats en xarxa. La col·laboració amb lletrA, a més, ha tingut continuïtat al llarg de l’any amb d’altres iniciatives endegades des de la plataforma i que, com el Dia de la Poesia Catalana a Internet o la celebració de la setmana de Sant Jordi (el projecte Un Sant Jordi ple de veus), han trobat un ampli ressò i seguiment entre estudiants i docents de les titulacions.

Aquestes són, resumidament, algunes de les iniciatives en què he participat com a representant. D’altres, com l’articulació del col·lectiu de llicenciats i graduats a través de UOC Alumni o la creació d’espais de trobada i debat acadèmic entorn dels TFCs, es troben encara en un estadi molt incipient, però esperem que es puguin anar concretant durant els propers mesos. La meva intenció, doncs, és continuar treballant per la consolidació i desenvolupament de totes aquestes iniciatives, i de les que puguin proposar els estudiants en el futur, així com continuar traslladant periòdicament a la Comissió d’Arts i Humanitats les seves propostes i observacions.

Dit tot això, em sembla oportú d’assenyalar que el càrrec de representant és una de les maneres que tenim per participar activament en la comunitat de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, però que ni de bon tros és l’única; els fòrums –els de les aules, el de la tutoria i el de Filologia-, el grup de Facebook, les trobades presencials o les iniciatives endegades des dels estudis o des de lletrA, són també formes de participació a través de les quals tots –i cadascú en la mesura de les seves possibilitats!– podem contribuir al bon funcionament i a l’articulació de la nostra comunitat. I no podem passar per alt que disposar d’una comunitat acadèmica forta, ben connectada i amatent a la col·laboració és una de les millors maneres que tenim d’enfortir i prestigiar la nostra llengua i la nostra literatura, i que, alhora, és una forma excel·lent de reivindicar el nostre paper com a professionals d’aquests camps, ja que la coneixença i la creació de xarxa entre nosaltres ens pot facilitar la participació en projectes comuns i, fins i tot, la incorporació al mercat laboral. 

Per acabar, voldria dir també que a nivell personal valoro molt positivament l’experiència com a representant i per això vull animar els companys i companyes a optar al càrrec quan sigui l’hora; la càrrega de feina i la inversió de temps que suposa no són tan grans com pot semblar d’entrada i, en canvi, els resultats que se n’obtenen són palpables i, al meu entendre, molt gratificants. Per a qualsevol dubte o aclariment relatiu al que he exposat en aquest text, resto a la vostra disposició, de manera que no dubteu gens a contactar amb mi a msogues@uoc.edu.

Bon curs i bona feina!

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari