El realisme crític de Mercè Company a les novel·les per a infants i joves. Compromís social i exigència literària.

1 de març de 2022

TFG de Bibiana Creixans Vendrell, amb la direcció de Mariona Masgrau Juanola (maig 2021)

Mercè Company té una trajectòria llarga, variada i original com a autora de literatura infantil i juvenil, que es desenvolupa majoritàriament als anys vuitanta del segle xx amb una bona rebuda per part del públic i amb l’obtenció de diversos reconeixements.

Aquest treball mostra l’aportació de Company a la literatura per mitjà, d’una banda, d’un estudi historiogràfic sobre l’autora i, de l’altra, d’una anàlisi literària centrada en els títols que s’inscriuen en el realisme crític, corrent del qual se la considera representant. Els títols que s’analitzen són El millor reportatge, La imbècil, El barri de la Lluna, El germà gran, El cervell perdut, Cul de mal seient i La casa d’en Gatus. En aquestes obres, Company visibilitza conflictes socials sense edulcorar la realitat i evitant de donar una conclusió moral, a fi que el lector en prengui consciència i hi pugui reflexionar. Alhora, quan els infants i joves són protagonistes, aporta vies d’evasió i salvació per mitjà de la fantasia amb la literatura o la pròpia imaginació com a camí a l’abast de tothom per superar les dificultats.

Mitjançant la recerca bibliogràfica, l’anàlisi crítica del corpus escollit, l’entrevista a l’autora i la consulta al seu arxiu personal, aquest treball posa de relleu la coherència ideològica del seu univers fictici, evidencia les estratègies narratives diferenciades segons l’edat a la qual s’adreça, i posa en valor el rigor literari de la seva narrativa.

L’enllaç: http://hdl.handle.net/10609/133766

(Visited 6 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari