El continuum entre a i en. Una caracterització de les preposicions a i en des de la Lingüística Cognitiva

28 d'octubre de 2021
Distribució d’usos i continuum entre les preposicions a i en

Treball de Fi de Grau 2020_2 de Jordina Frago Cañellas, dirigit per Roger Pérez Brufau

Aquest treball presenta una descripció de la semàntica de les preposicions a i en a partir de tres aportacions teòriques fonamentals de la Lingüística Cognitiva: la metàfora conceptual, els esquemes d’imatge i la teoria de prototipus. Els usos espacials, temporals i nocionals d’aquestes preposicions poden explicar-se de forma motivada i des d’una perspectiva basada en el significat. A més a més, a diferència d’altres llengües com el castellà, en català hi ha una confluència d’usos entre a i en, fet que permet establir un continuum de valors entre ambdues preposicions.

Xarxa semàntica dels valors preposicionals de a i en

La Lingüística Cognitiva és una disciplina que es fonamenta en l’ús de la llengua, per tant, mitjançant l’estudi de les ocurrències de les preposicions a i en en un corpus, es comprova si la distribució prototípica dels usos segons la teoria localista coincideix amb les dades obtingudes. L’anàlisi d’aquests resultats permet descriure els usos situats en el continuum entre les dues preposicions.

Paraules clau: Preposicions, lingüística cognitiva, metàfora conceptual, esquema d’imatge, prototipus

Enllaç: http://hdl.handle.net/10609/133648

(Visited 7 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari