Assignatures

Literatura Comparada AssignaturesDocència

Literatura Comparada

Des del seu naixement, la Literatura Comparada ha estat companya de la polèmica. La seva confiança en l’existència d’una literatura de vàlua o de caràcter universal, més enllà de la seva particular adscripció lingüística i[…]

Llenguatge jurídic català AssignaturesDocència

Llenguatge jurídic català

El català jurídic és un llenguatge d’especialitat que beu tant de la tradició juridicoadministrativa de la nostra llengua –llarga tot i que intermitent– com de les tendències i els usos actuals emmarcats en els moviments[…]

Sociologia general AssignaturesDocència

Sociologia general

La mirada sociològica, com a escrutini racional, crític i desemmascarador de la nostra vida en comú, es comença a conformar amb l’adveniment de la modernitat. La mateixa idea de “societat” com a diferenciada de l’Església,[…]

Lexicografia AssignaturesDocència

Lexicografia

Per Netol  / CC-BY-SA-3.0 Recordeu quin va ser el primer diccionari que vau tenir? I la primera paraula que hi vau buscar? Els diccionaris i altres repertoris lèxics són obres de referència que gairebé tothom coneix[…]

Poesia catalana actual AssignaturesDocència

Poesia catalana actual

Què és la poesia? Quina relació estableix la forma poètica amb formes pròpies d’altres arts, com la música o la pintura? En què es diferencia el llenguatge poètic dels altres llenguatges? Quina relació té la[…]