Assignatures

Teoria i Pràctica de la Traducció AssignaturesDocència

Teoria i Pràctica de la Traducció

Heu pensat mai quantes informacions traduïdes rebem cada dia? Reportatges i sèries de televisió, notícies d’agències de premsa, factures de subministraments, manuals universitaris, fulls d’instruccions d’aparells o obres literàries en són només uns exemples. La[…]

Gènere i sexualitat en la cultura catalana AssignaturesDocència

Gènere i sexualitat en la cultura catalana

El recent anunci per part del govern espanyol de la reforma de la llei de l’avortament mostra fins a quin punt la qüestió del gènere, i en concret la capacitat de la dona de controlar[…]

Tipologia ingüística. La unitat i la diversitat de les llengües del món. AssignaturesDocència

Tipologia ingüística. La unitat i la diversitat de les llengües del món.

  Les dues coses que més ens sorprenen quan observem les més de cinc-mil llengües que hi ha al món és com en són de diferents i, paradoxalment, com en són de similars. Que són[…]

Sintaxi Catalana AssignaturesDocència

Sintaxi Catalana

La sintaxi és la part de la gramàtica que centra la seva atenció en l’oració. Es tracta d’una disciplina complexa però apassionant. Tot i l’aparent facilitat amb què els parlants construïm les oracions, descriure com[…]

Llenguatge, ment i cervell AssignaturesDocència

Llenguatge, ment i cervell

Els éssers humans normalment produïm i entenem el llenguatge sense esforç i som capaços d’utilitzar-lo amb èxit en les situacions comunicatives més diverses. No obstant això, l’ús del llenguatge és un procés complex que requereix[…]