Literatura i cultura catalanes del Barroc i la Il·lustració

5 de juliol de 2019
llengua literatura catalanes barroc il·lustracio

 

La Guerra dels Segadors, uns textos desconeguts i una proposta transmèdia

 

Com s’ha fet amb altres matèries, us volem presentar una assignatura optativa del nostre Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC que teniu a la vostra disposició, a fi que la conegueu més bé, sapigueu quines especificitats té, en quin àmbit s’inscriu i quines novetats hi trobareu, si us decidiu a apuntar-vos-hi.

 

Literatura i cultura catalanes del Barroc i la Il·lustració és una assignatura que pertany a l’àmbit de “Literatura i cultura” dins el Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Es proposa, doncs, d’estudiar les produccions escrites com a productes culturals d’un període històric concret i d’una societat concreta. Està pensada per permetre que els estudiants aprofundiu en aspectes, temàtiques i gèneres de la producció del període modern avançat que no es poden treballar amb detall a l’assignatura obligatòria  Literatura catalana moderna, més centrada en el que avui entenem per literatura (i que, des del Romanticisme, associem amb “imaginació” o “ficció”).

 

llengua literatura catalanes barroc

Concretament, hom hi tracta d’una manera específica els textos historiogràfics, el memorialisme i l’epistolografia i la poesia política, que en aquesta etapa, encara tan desconeguda però tan rica de la nostra vida social i cultural, són molt rellevants i integren, sens dubte, la noció de literatura que aleshores hom tenia assumida. D’altra banda, aquests tipus de textos han estat objecte recentment d’una intensificació de la recerca i hi ha resultats i moltes novetats interpretatives que convé molt, pensem nosaltres, que arribin mitjançant la docència als graduats i que integrin la percepció sobre aquest període que s’obté en els estudis universitaris de grau.

En segon lloc, val la pena tenir present que a partir del primer semestre del curs 2019-2020 l’assignatura es planteja a través d’un seguit d’unitats i de tasques que es complementen, atès que tenen un mateix episodi històric com a nucli de l’aprenentatge, de manera que això permetrà treballar de forma acumulativa per arribar a confegir diverses PAC que funcionen com un projecte més ampli (que podria resultar el plantejament inicial d’un eventual treball de fi de grau). La fita a partir de la qual es vehicula l’assignatura és la Guerra dels Segadors (1640-1652) i mitjançant les lectures i l’anàlisi dels textos es pretén arribar a una visió panoràmica d’un episodi força important en la història col·lectiva, que té ressò a tota Europa i que acaba per configurar en bona mesura l’autopercepció com a comunitat.

Finalment, té interès saber que l’assignatura s’insereix dins un projecte d’innovació docent que explota l’ús i aprofitament d’eines digitals per a l’aprenentatge i difusió de coneixements, un afegit a la formació acadèmica que ofereixen els nostres estudis.

Narcís Figueras Capdevila

Arantxa Llàcer Martorell

 

assignatura llengua literatura catalanes barroc il·lustració

(Visited 3 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.