i2TIC
Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Publicacions 2018

Articles:[mostrar/ocultar]

    Economia del Coneixement i Efectes de Xarxa [show/hide]

    TIC, Productivitat, Competitivitat i Creixement Econòmic [show/hide]

    Emprenedoria, Innovació i Transferència de Coneixement [show/hide]

    Coneixement, Educació, E-learning, Treball i Ocupabilitat [show/hide]

• Martínez-Cerdá, J. F.; Torrent-Sellens, J.; González-González, I.; Ficapal-Cusí, P. (2018) “Opening the Black-Box in Lifelong E-Learning for Employability: A Framework for a Socio-Technical E-Learning Employability System of Measurement (STELEM)”. Sustainability, 10, 1014; doi:10.3390/su10041014.

• Wilczyńska, A.; Batorski, D.; Torrent-Sellens, J. (2018) “Precarious Knowledge Work? The Combined Effect of Occupational Unemployment and Flexible Employment on Job Insecurity”. Journal of the Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0540-2.

• Viñas-Bardolet, C.; Torrent-Sellens, J. & Guillen-Royo, M. (2018). “Knowledge Workers and Job Satisfaction: Evidence from Europe”. Journal of the Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0541-1.

    Economia compartida i consum col·laboratiu [show/hide]

Llibres & Capítols de llibre: [mostrar/ocultar]

Comunicacions:[mostrar/ocultar]

Working Papers: [show/hide]

• Viñas-Bardolet, C.; Guillen-Royo, M.; Torrent-Sellens, J. (2018). “Job characteristics and life satisfaction in Europe: A domains-of-life approach.TIK Working Papers on Innovation Studies 20180412, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.

Altres publicacions:[mostrar/ocultar]

(Visited 1 times, 1 visits today)