i2TIC
Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Publicacions 2017

Articles:[mostrar/ocultar]

    Economia del Coneixement i Efectes de Xarxa [show/hide]

    TIC, Productivitat, Competitivitat i Creixement Econòmic [show/hide]

• Quiroga-Parra, D.J.; Torrent-Sellens, J.; Murcia Zorrilla, C.P. (2017) “Usos de las TIC en América Latina: una caracterización“. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 25(2), pp. 289-305.

• Quiroga-Parra, D.J; Torrent-Sellens, J.; Murcia Zorrilla, C.P. (2017) “Las tecnologías de la información en América Latina, su incidencia en la productividad: Un análisis comparado con países desarrollados“. DYNA, 84(200), pp. 281-290, 2017.

• Skorupinska, A. & Torrent-Sellens, J. (2017) “ICT, Innovation and Productivity: Evidence Based on Eastern European Manufacturing Companies“. Journal of the Knowledge Economy, pp 1–21. doi:10.1007/s13132-016-0441-1

    Emprenedoria, Innovació i Transferència de Coneixement [show/hide]

    Coneixement, Educació, E-learning, Treball i Ocupabilitat [show/hide]

• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2017). “Can e-learning improve job security? Evidence from 28 European countries“. Employee Relations. ISSN: 0142-5455.

• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2017). “Formal lifelong e-learning for employability and job stability during turbulent times in Spain“. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. ISSN: 1492-3831.

• Martínez-Cerdá, J.F. & Torrent-Sellens, J. (2017). “Empoderamiento mediático mediante e-learning. Diseño y validación de una escala”. El profesional de la información, v. 26, n. 1, pp. 43-54.

• WILCZYŃSKA, A.; BATORSKI, D.; TORRENT-SELLENS, J. (2017) “Job Satisfaction of Knowledge Workers. The Role of Interpersonal Justice and Flexible Employment.” Polish Sociological Review . Issue 199, p329-349.

    Economia compartida i consum col·laboratiu [show/hide]

• Torrent-Sellens, J. (2017). “Economia compartida i consum col·laboratiu. Cap a les noves interpretacions, identitats, motivacions i evidències de l’intercanvi“. Papers de Discussió dels Estudis d’Economia i Empresa (PDEiE): 17-01, Universitat Oberta de Catalunya.

Llibres & Capítols de llibre: [mostrar/ocultar]

Comunicacions:[mostrar/ocultar]

Working Papers: [show/hide]

• Castellacci, F.; Viñas-Bardolet, C. (2017) “Internet use and job satisfaction“. TIK Working Papers on Innovation Studies, No. 20170126.

Altres publicacions:[mostrar/ocultar]

(Visited 1 times, 1 visits today)