Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Joan Torrent-Sellens (investigador principal)

Catedràtic d’Economia
Estudis d’Economia i Empresa
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
jtorrent@uoc.edu
Researchgate, ORCID, Google Scholar

 

Doctor en Economia (Programa en Societat de la Informació i el Coneixement, Universitat Oberta de Catalunya). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, i Màster en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva activitat d’investigació està relacionada amb l’anàlisi de les dimensions empresarials, econòmiques, laborals, socials i de salut de la tranformació digital. Entre els seus focus d’investigació destaquen: productivitat, competitivitat i sostenibilitat; emprenedoria i innovació; formació, treball i ocupabilitat; benestar laboral i salut digital.  

 

Articles

123. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Folgado-Fernández, J.A., Palos-Sánchez, P.R. (2024). Sudden e-learning: Exploring the role of user intention, enjoyment, and habit on university students’ well-being. Higher Education Quarterly.

122. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Palos-Sánchez, P., González-González, I. (2024). The telework performance dilemma: Exploring the role of trust, social isolation and fatigue. International Journal of Manpower, 45(1), 145-168. 

121. Torrent-Sellens, J. (2024). Homo digitalis: narrative for a new political economy of digital transformation and transition. New Policital Economy, 29(1), 125-143.

120. Herrero-Olarte, S., López-Pinar, I., Torrent-Sellens, J. (2023). How could Ecuadorian firms survive the pandemic? Innovating. Regional and Sectoral Economic Studies, 23(1), 33-50.

119. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegueru, M. (2023). Boosting environmental management: The mediating role of industry 4.0 between environmental assets and economic and social firm perfomance. Business Strategy and the Environment, 32(1), 753-768. 

118. Montoya-Agudelo, C.A., Quiroga-Parra, D.J., Torrent-Sellens, J., Jaramillo-Restrepo, A.F., Joven-Rincón, K.P. (2022). El capital humano en América Latina: Una caracterización desde los niveles de educación. Revista Lasallista de Investigación, 19(2), 277-298.

117. Torrent-Sellens, J., Cugueró-Escofet, N., Ertz, M. (2022). Motivations of collaborative obtainers and providers in Europe. Behaviour & Information Technology, 41(5), 1065-1079.

116. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A., Miró-Pérez, A-P., Sainz, J. (2022). Towards the Tyrell corporation? Digitisation, firm-size and productivity convergence in Spain. Journal of Innovation & Knowledge, 7(2), 100185.

115. Torrent-Sellens, J. (2022). Digitalitzats i digitalitzades del món, a les xarxes! De la quarta i abundant revolució industrial a la ruptura digital i l’escassetat superstar. Oikonomics, 17, 1-12. 

114. Torrent-Sellens, J. (2021). ¿Es posible un desarrollo económico y social sostenible? Una nota crítica sobre el «valor» de los ODS. Oikonomics, 16, 1-12. 

113. Iribarne-Navarrro, X., Torrent-Sellens, J., Curós-Vilà, P. (2021). ¿Cómo el uso de las TIC mejora la eficiencia de la gestión comercial en la banca minorista? Los trabajadores perciben una evidencia en España. Cuadernos del CIMBAGE, 2(23), 48-61. 

112. Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I., Saigí-Rubió, F. (2021). Do people trust in robot-assisted surgery? Evidence from Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 12519.

111. Saigí-Rubió, F., Vidal-Alaball, J., Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I., López-Segui, F., Carrasco-Hernández, M., Alzaga-Reig, X., Bonet-Simó, J.M., Abinzada-González, M., Piera-Jiménez, J., Solans, O. (2021). Determinants of Catalan public primary care professionals’ intention to use digital clinical consultations (eConsulta) in the post-COVID-19 context: Mixed methods study. Journal of Medical Internet Research, 23(6), e28944.       

110. Ballestar, M.T., Camiña, E., Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2021). Productivity and employment effects of digital complementarities. Journal of Innovation & Knowledge, 6(3), 177-190.

109. Saigí-Rubió, F., Pereyra-Rodríguez, J.J., Torrent-Sellens, J., Eguía, H., Azzopardi-Muscat, N., Novillo-Ortiz, D. (2021). Routine Health Information Systems in the European context: A systematic review of systematic reviews. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4622.

108. Torrent-Sellens, J., Salazar-Concha, C., Ficapal-Cusí, P., Saigí-Rubió, F. (2021). Using digital platforms to promote blood donation: Motivational and preliminary evidence from Latin America and Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4270.

107. Herrero-Olarte, S., Villareal, F., Torrent-Sellens. J. (2021). Is productive capacity a key factor to reduce inequalities in South America? Development Studies Research, 8(1), 94-108.

106. Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M., Torrent-Sellens, J. (2021). Enhancing team performance: A multilevel model. Journal of Cleaner Production, 289, 125158.

105. Ballestar, M.T., Díaz-Chao, A., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2021). Impact of robotics on manufacturing: A longitudinal machine learning perspective. Technological Forecasting & Social Change, 162, 120348.

104. Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2021). Environmental assets, industry 4.0 technologies and firm performance in Spain: A dynamic capabilities path to reward sustainability. Journal of Cleaner Production, 281, 125264.

103. Miró-Pérez, A.P.; Torrent-Sellens, J. (2020). Transformación digital y productividad total de los factores (PTF) en las empresas españolas del sector oleícola: Una aproximación regional. Revista de Estudios Regionales, 118, 77-113.

102. Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M., Torrent-Sellens, J. (2020). Linking Perceived Organizational Support, Affective Commitment, and Knowledge Sharing with Prosocial Organizational Behavior of Altruism and Civic Virtue. Sustainability, 12(24), 10289.

101. Pinedo, J.W., Quiroga-Parra, D., Torrent-Sellens, J., Lora, C. (2020). Las instituciones en América Latina y su incidencia sobre la productividad. Revista Espacios, 41(45), 10-24.

100. Torrent-Sellens, J., Cugueró-Escofet, N. (2020). La consommation collaborative en Europe: demélêr la dualité des rôles. Revue Organisations & Territories, 29(3), 27-40.

99. Torrent-Sellens, J. (2020). L’economia col·laborativa com a palanca de progrés i sostenibilitat en temps de pandèmia. Oikonomics, 14, 1-5.

98. Torrent-Sellens, J., Miró-Pérez, A.P. (2020). Intelligence: human, economic and artificial against the effects of COVID-19. Dimension Empresarial, 18(3). 

97. Viñas-Bardolet, C., Guillén-Royo, M., Torrent-Sellens, J. (2020). Job characteristics and life satisfaction in the EU: A domains-of-life approach. Applied Research in Quality of Life, 15, 1069-1098.

96. Wilczyńska, A., Batorski, D., Torrent-Sellens, J. (2020). Precarious knowledge work? The combined effect of occupational unemployment and flexible employment on job insecurity. Journal of the Knowledge Economy, 11(1), 281-304.

95. Viñas-Bardolet, C., Torrent-Sellens, J., Guillen-Royo, M. (2020). Knowledge workers and job satisfaction: Evidence from Europe. Journal of the Knowledge Economy, 11(1), 256-280.

94. Ballestar, M.T., Díaz-Chao, A., Sainz, J.; Torrent-Sellens, J. (2020). Knowledge, robots and productivity in SMEs: Explaining the second digital wave. Journal of Business Research, 108, 119-131.

93. Camiña, E., Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2020). Automation technologies: Long-term effects for Spanish industrial firms. Technological Forecasting & Social Change, 151, 119828.

92. Martínez-Cerdà, J.F., Torrent-Sellens, J., González-González, I. (2020). Socio-technical e-learning innovation and ways of learning in the ICT-space-time continuum to improve the employability skills of adults. Computers in Human Behavior, 107, 105753.

91. Torrent-Sellens, J. (2020). L’economia de la intel·ligència artificial. IDEES. Revista de Temes Contemporanis, 48, 1-13.

90. Cugueró-Escofet, N., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2019). Sustainable Human Resource Management: How to Create a Knowledge Sharing Behavior through Organizational Justice, Organizational Support, Satisfaction and Commitment. Sustainability, 11(19), 5419.

89. Quiroga-Parra, D.J., Murcia- Zorrilla, C.P., Hernández, E.A., Torrent-Sellens, J. (2019). Innovación en México y Colombia: Un análisis comparado teórico y empírico. Revista Venezolana de Gerencia, 24(85), 1-23.

88. Torrent-Sellens, J. (2019). Transformació digital i productivitat de l’empresa industrial a Catalunya: cap a la indústria 4.0? Nota d’Economia, 105, 105-123.

87. Torrent-Sellens, J. (2019). ¿Economía colaborativa o economía de plataforma? Más allá de un debate inacabable. Harvard Deusto Business Review, 289, 58-69.

86. Torrent-Sellens, J. (2019). Industria 4.0 y resultados empresariales en España: un primer escaneado. Oikonomics, 12, 90-102.

85. Torrent-Sellens, J. (2019). L’esperit de la intel·ligència artificial. Valors. Filosofia de l’Actualitat, 173, 32-33.

84. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A., Soler-Ramos, I., Saigí-Rubió, F. (2018). Modelling and predicting outcomes of eHealth usage by European physicians: Multidimensional approach form a survey of 9,196 general practitioners. Journal of Medical Internet Research, 20(10), e279.

83. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J., González-González, I., Ficapal-Cusí, P. (2018). Opening the black-box in lifelong e-learning for employability: A framework for a socio-technical e-learning employability system of measurement (STELEM). Sustainability, 10, 1014.

82. Martínez-Cerdà, J.F., Torrent-Sellens, J., González-González, I. (2018). Promoting collaborative skills in online university: comparing effects of games, mixed reality, social media, and other tools for ICT-supported pedagogical practices. Behaviour & Information Technology, 37(5), 1055-1071.

81. Ficapal-Cusí, P., Díaz-Chao, A., Sainz-Ibáñez, M., Torrent-Sellens, J. (2018). Gender inequalities in job quality during the recession. Employee Relations, 40(1), 2-22.

80. Bakker, A. B., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Boada-Grau, J., Hontangas-Beltrán, P.M. (2018). The Spanish version of the Job Crafting Scale. Psicothema, 30(1), 136-142.

79. Novillo-Ortíz, D.; Dumit, E.M.; D’Agostino, M., Becerra-Posada, F.; Talbott-Kelley, E.; Torrent-Sellens, J.; Jiménez-Zarco, A.I.; Saigí-Rubió. F. (2018). Digital health in the Americas: Advances and challenges in connected health. BMJ Innovations, 4(3), 123-127.

78. Torrent-Sellens, J., Velazco-Portocarrero, J., Viñas-Bardolet, C. (2018). Knowledge-based work and job satisfaction: Evidence from Spain. Journal of the Knowledge Economy, 9(2), 575-612.

77. Urbano, D., Aparicio, S., Guerrero, M., Noguera, M., Torrent-Sellens, J. (2017). Institutional determinants of student employer entrepreneurs at Catalan universities. Technological Forecasting and Social Change, 123, 271-282.

76. Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2017). Did small and medium enterprises maintain better jobs during the early years of the recession? Job quality multidimensional evidence from Spain. European Management Journal, 35(3), 396-413.

75. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2017). Can e-learning improve job security? Evidence from 28 European countries. Employee Relations, 39(5), 699-717.

74. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2017). Formal lifelong e-learning for employability and job stability during turbulent times in Spain“. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(6), 261-287.

73. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2017). Empoderamiento mediático mediante e-learning. Diseño y validación de una escala. El profesional de la información, 26(1), 43-54.

72. Wilczynska, A., Batorski, D., Torrent-Sellens, J. (2017). Job satisfaction of knowledge workers. The role of interpersonal justice and flexible employment. Polish Sociological Review, 199, 329-349.

71. Quiroga-Parra, D.J., Torrent-Sellens, J., Murcia Zorrilla, C.P. (2017). Usos de las TIC en América Latina: Una caracterización. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 25(2), 289-305.

70. Quiroga-Parra, D.J., Torrent-Sellens, J., Murcia Zorrilla, C.P. (2017). Las tecnologías de la información en América Latina, su incidencia en la productividad: Un análisis comparado con países desarrollados. DYNA, 84(200), 281-290.

69. Skorupinska, A., Torrent-Sellens, J. (2017). ICT, innovation and productivity: Evidence based on Eastern European manufacturing companies. Journal of the Knowledge Economy, 8, 768-788.

68. Torrent-Sellens, J. (2017). El empleo ante la nueva oleada digital: ¿robots humanos o recursos humanos?. Oikonomics, 8, 90-102.

67. Torrent-Sellens, J. (2017). Economia compartida i consum col·laboratiu. Cap a les noves interpretacions, identitats, motivacions i evidències de l’intercanvi“. Papers de Discussió dels Estudis d’Economia i Empresa, 17-01.

66. Díaz-Chao, Á., Miralbell-Izard, O., Torrent-Sellens, J. (2016). Information and communication technologies, innovation, and firm productivity in small and medium-sized travel agencies. New evidence from Spain. Journal of Travel Research, 55(7), 862-873.

65. Díaz-Chao, Á., Sainz-González, J., Torrent-Sellens, J. (2016). The competitiveness of small network-firm: A practical tool. Journal of Business Research, 69(5), 1769-1774.

64. Ballestar, M.T., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2016). Social networks on cashback websites. Psychology & Marketing, 33(12), 1039-1045.

63. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Boada-Grau, J., Vigil-Colet, A. (2016). Information and communication technology, co-innovation, and perceived productivity in tourism small and medium enterprises: an exploratory analysis. Current Issues in Tourism, 19(13), 1295-1308.

62. Torrent-Sellens J., Ficapal-Cusí P., Boada-Grau J. (2016). Dispositional employability and online training purchase. Evidence from employees’ behavior in Spain. Frontiers in Psychology, 7, 831.

61. Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2016). Economic crisis and job quality in Spain: A multi-dimensional and micro-data empirical approach. Social Indicators Research, 125(2), 613-633.

60. Wilczynska, A., Batorski, D., Torrent-Sellens, J. (2016). Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction: The case of Polish knowledge workers. Social Indicators Research, 126(2), 633-656.

59. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, Á., Soler-Ramos, I., Saigí-Rubió, F. (2016). Modelling and predicting eHealth usage in Europe: A multidimensional approach from an online survey of 13,000 European Union internet users. Journal of Medical Internet Research, 18(7), e188.

58. Saigi-Rubió, F., Jiménez-Zarco, A., Torrent-Sellens, J. (2016). Determinants of the intention to use telemedicine: evidence from primary care physicians. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 32(1-2), 29-36.

57. Torrent-Sellens, J. (2016). La economía del conocimiento y el conocimiento de la economía. Oikonomics, 5, 26-32.

56. Díaz-Chao, A., Sainz-González, J., Torrent-Sellens, J. (2015). ICT, innovation, and firm productivity: New evidence from small local firms. Journal of Business Research, 68(7), 1439-1444.

55. Jiménez-Zarco, A.I., González-González, I., Saigí-Rubió, F., Torrent-Sellens, J. (2015). The co-learning process in healthcare professionals: Assessing user satisfaction in virtual communities of practice. Computers in Human Behavior, 51(B), 1303-1313.

54. Lacasta-Tintorer, D., Beneyto, S.F., Manresa, J. M., Torán-Monserrat, P., Jiménez-Zarco, A., Torrent-Sellens, J., Saigí-Rubió, F. (2015). Understanding the discriminant factors that influence the adoption and use of clinical communities of practice: the ECOPIH case. BMC Health Services Research, 15(1), 373.

53. Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2015). Determinantes multi-dimensionales en la calidad percibida del empleo. Evidencia empírica para España. Revista Internacional de Sociología, 73(1), e004.

52. Martınez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2015). Graph analysis to survey data: A first approximation. Internatonal Journal of Complex Systems in Science, 5(1), 29-36.

51. Castellà, J., Torrent-Sellens, J., Curós-Vilà, P. (2015). Entrepreneurship and financing: Empirical characterization of new catalan companies and the influence of belonging to a business group. Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 3(2), 17-28.

50. Skorupinska, A., Torrent-Sellens, J. (2015). The role of ICT in the productivity of Central and Eastern European countries: Cross-country comparison. Revista de Economía Mundial: 39, 201-222.

49. Torrent-Sellens, J. (2015). Knowledge products and network externalities: Implications for the business strategy. Journal of the Knowledge Economy, 6, 138–156.

48. Saigí-Rubió, F., Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I. (2014). Drivers of telemedicine use: evidence from samples of Spanish, Colombian and Bolivian physicians. Implementation Science, 9, 128.

47. Díaz-Chao, Á., Torrent-Sellens, J., Lacasta-Tintorer, D., Saigí-Rubió, F. (2014). Improving integrated care: Modelling the performance of an online community of practice. International Journal of Integrated Care, 14(1), 1-10.

46. Ficapal-Cusí, P., Boada-Grau, J., Torrent-Sellens, J., Vigil-Colet, A. (2014). Spanish adaptation of the internal functioning of the work teams scale. Psicothema. 26(2), 273-278.

45. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2014). Alfabetización medíatica y co-innovación en la microempresa: Primeras evidencias para España. El Profesional de la Información, 23(3), 288-299.

44. Quiroga-Parra, D., Hernández, B., Torrent-Sellens, J., Ramírez, J.F. (2014). La innovación de productos en las empresas Caso empresa América Latina. Cuadernos del CENDES, 32(87), 63-85.

43. Skorupinska, A., Torrent-Sellens, J. (2014). Drivers of manufacturing firm`s productivity in Germany and Poland: Evidence from survey data. Review of Applied Socio-Economic Research, 7(1), 117-124.

42. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2014). New Human Resource Management systems in non-based-knowledge firms: Applications for decision making on the business performance. Modern Economy, 5(2), 141-153.

41. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Boada-Grau, J. (2014). E-learning, vocational training and employability for the unemployed: Survey design and validation. eLearn Center Research Paper Series, 9, 34-41.

40. Martínez-Cerdà, J.F., Torrent-Sellens, J. (2014). E-learning, e-skills and employability: First evidence in European countries. eLC Research Paper Series, 9, 6-14.

39. Torrent-Sellens, J. (2014). Emprendimiento innovador y microempresa en red. Nuevas formas de empresa para el futuro. Harvard Deusto Business Review, 233, 28-35.

38. Torrent-Sellens, J. (2014). Aprendizaje virtual, trabajo en red y salarios: ¿nueva empleabilidad, nuevas paradojas?. Oikonomics. Revista de Economía, Empresa y Sociedad, 1, 65-71.

37. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C. (2013). Evaluación del e-learning en la formación para el empleo: Estructura factorial y fiabilidad. Revista de Educación, 361, 539-564.

36. Jiménez-Zarco, A.I., Cerdán-Chiscano, M., Torrent-Sellens, J. (2013). Challenges and opportunities in the management of science parks: Design of a tool based on the analysis of resident companies. Revista Brasileira de Gestao de Negócio / Review of Business Management, 15(48), 362-389.

35. Cerdán-Chiscano, M., Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2013). Valorando los programas de apoyo al emprendedor en las incubadoras de empresas en Cataluña. Revista Venezolana de Gerencia, 18(63), 408-433.

34. Ficapal-Cusí, P., Díaz-Chao, Á., Torrent-Sellens, J. (2013). ICT, innovation, wages and labour productivity. New evidence from small local firms“. Revista de Estudios Empresariales, Segunda época (2), 29-45.

33. Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J.; Martínez-Ruiz, P. (2012). Proactive orientation effects on product innovation activities: Empirical evidence. Innovation: Management, Policy & Practice, 14(1), 90-106.

32. Lupiáñez, F., Hardey, M., Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2011). The integration of information and communication technologies into nursing. International Journal of Medical Informatics, 80(2), 130-144.

31. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Curós, P. (2011). Information technology, Human Resources Management systems and firm performance: An empirical analysis from Spain. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 9(2), 32-38.

30. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2011). TIC, cualificación, organización y productividad del trabajo: Un análisis empírico sobre las nuevas fuentes de la eficiencia empresarial en Cataluña. Investigaciones Regionales, 20, 93-115.

29. Lupiáñez, F., Hardey, M., Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2010). The integration of information and communication technology into medical practice. International Journal of Medical Informatics, 79(7), 478-491.

28. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2010). ¿Nuevas fuentes co-innovadoras de la productividad empresarial? Innovar Journal, 20(38), 111-124.

27. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2010). TIC, co-innovación y productividad empresarial: Evidencia empírica para Cataluña y comparativa internacional. Revista de Economía Mundial, 26, 205-235.

26. Díaz-Chao, Á., Torrent-Sellens, J. (2010). ¿Pueden el uso de las TIC y la inversión en intangibles mejorar la competitividad? Un análisis empírico para la empresa catalana. Estudios de Economía Aplicada, 28(2), 1-22.

25. Torrent-Sellens, J. (2010). Crisis, redes y empresas: Implicaciones directivas y de gestión del cambio estructural. Harvard Deusto Business Review, 77, 71-79.

24. Torrent-Sellens, J. (2010). Knowledge, networks and economic activity. Revisting the network effects in the knowledge economy. UOC Papers, 8, 3-22.

23. Lupiáñez, F., Mayer, M.À., Torrent-Sellens, J. (2009). Opportunites and challenges of web 2.0 within the health care systems: An empirical exploration. Informatics for Health and Social Care, 34 (3), 117-126.

22. Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2009). Orientación proactiva hacia el cliente, cooperación y uso de las TIC: Un análisis empírico sobre sus interrelaciones y efectos como potenciadores de la innovación en producto. Innovar Journal, 19(33), 57-78.

21. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P. (2009). ¿Sobreeducación o cambio estructural? Un análisis del impacto de las TIC, la formación universitaria y el cambio organizativo sobre los salarios en la empresa. RUSC, Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento, 6(2), 3-22.

20. Torrent-Sellens, J. (2009). Knowledge, networks and economic activity. Revisiting the network effects in the knowledge economy. UOC Papers, Revista sobre la Societat del Coneixement, 8, 3-22.

19. Vilaseca, J., Meseguer, A., Torrent-Sellens, J., Farreras, R. (2008). Reward functions and cooperatives games: Characterization and economic application. International Game Theory Review, 10(2), 165-176.

18. Torrent-Sellens, J. (2008). Cambio tecnológico digital sesgador de habilidades (e-SBTC), ocupación y salarios: un estado de la cuestión. UOC Papers, Revista sobre la Sociedad del Conocimiento, 6, 1-13.

17. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Jiménez, A.I. (2007). ICT use in marketing as innovation success factor: Enhancing cooperation in new product development process. European Journal of Innovation Management, 10(2), 268-288.

16. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Meseguer, A., Rodríguez, I. (2007). An integrated model of the adoption and extent of e-commerce in firms. International Advances in Economic Research, 13(2), 222-241.

15. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J., Garay, Ll. (2007). Tecnologías de la información y comunicación, innovación y actividad turística. Hacia la empresa en red. Cuadernos de Turismo, 19, 217-240.

14. Vilaseca, J., Meseguer, A., Torrent-Sellens, J. (2006). Synthetic indicators for measuring e-business. A target aproach. International Journal for Informatics, september, 1-13.

13. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2006). TIC, conocimiento y crecimiento económico. Un análisis empírico, agregado e internacional sobre las fuentes de la productividad. Economía Industrial, 360, 41-60.

12. Torrent-Sellens, J., Lladós, J., Vilaseca, J. (2006). Capital tecnològic i convergència regional a la Unió Europea: una aproximació empírica. Nota d’Economia, 82(2), 39-62.

11. Torrent-Sellens, J. (2006). TIC, productivitat i creixement econòmic: la contribució empírica de Jorgenson, Ho i Stiroh. UOC Papers, Revista sobre la Societat del Coneixement, 2, 20-35.

10. Vilaseca, J., Meseguer, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Cortadas, P. (2006). E-learning y desarrollo de competencias: la micronización de contendios en economía y empresa. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 5(2), 113-147.

9. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2005). La industria de la información en Europa. Investigando sus patrones de crecimiento. Mundo Siglo XXI, 3, 65-82.

8. Vilaseca, J., Lladós, J., Torrent-Sellens, J. (2004). La indústria catalana ha aprofitat la revolució tecnològica dels anys noranta? La contribució del coneixement a la competitivitat internacional. Nota d’Economia, 78(1), 99-114.

7. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J. (2003). Inversión en intangibles y competitividad internacional de la gran empresa española. Estudios de Economía Aplicada, 21(3), 503-520.

6. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2003). Conocimiento, trabajo y actividad económica en España. Un análisis empírico de las relaciones ingreso/gasto. Economía Industrial, 348, 53-66.

5. Torrent-Sellens, J. (2002). De la nueva economía a la economía del conocimiento. Hacia la tercera revolución industrial. Revista de Economía Mundial, 7, 39-68.

4. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2002). Midiendo la economía digital. Una aproximación metodológica a un indicador de demanda del sector TIC para EE.UU. Revista de Economía Mundial, 6, 159-173.

3. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2001). La economía del conocimiento en España: una comparación internacional de su desarrollo. Carta Económica Regional, 78, 34-46.

2. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J. (2001). De la economía de la información a la economía del conocimiento: Algunas consideraciones conceptuales y distintivas. Tendencias. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Nariño, 2(2), 45-63.

1.Oliver-Alonso, J., Roca, A., Adam, C., Torrent-Sellens, J. (1994). El compte de producció i la balança comercial de Catalunya: 1986-1991. Estimació dels saldos comercials aparents entre Catalunya i la resta d’Espanya. Nota d’Economia, 50, 111-122.

Llibres i capítols de llibre

72. Torrent-Sellens, J. (2024). Capital, trabajo y valor en la sociedad digital de mercado. Ensayos para una economía más sabia y sostenible en el siglo XXI. València: Tirant lo Blanch.

71. Torrent-Sellens, J. (2023). Las empresas industriales en 2020. Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE). Madrid: Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.

70. Torrent-Sellens, J. (2023). Las empresas industriales en 2019. Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE). Inteligencia artificial y empresa industrial: adopción y primeros resultados. Madrid: Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.

69. Aparicio, S., Turró, A., Torrent-Sellens, J., Urbano, D. (2022). Actituds emprenedores i aspectes socials de l’emprenedoria en l’àmbit universitari. In: Aparicio, M.P., Sala, H. (Eds.), Anuari d’emprenedoria, economia i innovació social 2022 (p. 163-183). Bellatera: Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS), Universitat Autònoma de Barcelona.

68. Saigí-Rubió, F., Pereyra-Rodríguez, J.J., Torrent-Sellens, J., Eguía, H., Azzopardi-Muscat, N., Novillo-Ortiz, D. (2022). Routine Health Information Systems in the European context: A systematic review of systematic reviews. In: Weisner, M., Schreiweis, B. (Eds.), Information technology’s role in global healthcare systems (p. 25-50). Basel: MDPI. 

67. Quiroga-Parra, D. (Ed.), Montoya-Agudelo, C.A., Hernández-García, E.A., Marín-Hernández, M., Torrent-Sellens, J. et al. (2022). Las nuevas fuentes de productividad: perspectiva en América Latina. Bogotá: Ediciones de la Universidad Cooperativa de Colombia.

66. Torrent-Sellens, J., Sainz-González, J. (Eds.) (2022). Sustainability in the global-knowledge economy. Basel: MDPI.

65. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Ertz, M. (2022).  Motivations for labour provision on digital platforms in Europe: Examining the differences between only gigers and gigers and renters. In: Ertz, M. (Ed.). Handbook of Research on the Platform Economy and the Evolution of E-Commerce (p. 81-103). Hershey, PA: IGI Global.

64. Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J., Moso-Díez, M., Mondaca-Soto, A. (2021). La formación profesional en la empresa industrial española. Hacia la gran transformación digital y sostenible. Madrid: CaixaBank Dualiza.

63. Díaz-Chao, A., Moso-Díez, M., Torrent-Sellens, J. (2021). VET, value generation and firm result: An empirical exploration from Spanish industrial firms. In: Chisvert-Tarazona, M.J., Díez-Moso, M., Marhuenda-Fluixá, F. (Eds.).  Apprenticeship in dual and non-dual systems. Between tradition and innovation. Berna: Peter Lang. 

62. Saigí-Rubió, F., Torrent-Sellens, J., Robles, N., Pérez-Palací, J.E., Baena, M.I. (2021). Estudio sobre telemedicina internacional en América Latina. Motivaciones, usos, resultados, estrategias y políticas. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

61. Díaz-Chao, A., Moso-Díez, M., Torrent-Sellens, J. (2019). La formación profesional en la empresa industrial española. Madrid: Fundación Bankia para la Formación Dual.

60. Torrent-Sellens, J. (2019). Collaborative behavior and the sharing economy: Pan-European evidence for a new economic approach. In: Orlando, B. (Ed.). Strategy and behaviors in the digital economy. London: IntechOpen.

59. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2019). Towards a framework for lifelong eLearning and employability. In: Keengwe, J., Byamukama, R. (Eds.). Handbook of research on promoting higher-order skills and global competences in life and work (p. 245-263). Hershey, PA: IGI Global.

58. Torrent-Sellens, J. (2018). Las empresas industriales en 2016. Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE). Robótica, productividad y empleo en la empresa industrial. Madrid: Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

57. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2018). Undirected bipartite networks as an alternative methodology to probabilistic exploration: Online interaction and academic attainment in MOOC. In: Meghanathan, N. (Ed.). Graph theoretic approaches for analyzing large-scale social networks (p.75-94). Hershey, PA: IGI Global.

56. Torrent-Sellens, J. (2017). Las empresas industriales en 2014 – 2015. Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE). Madrid: Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

55. Breddermann, J., Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2017). A model for teacher training to improve students’ 21st century skills in online and blended learning: An approach from film education. In: Ostashewsky, N., Howell, J., Cleveland-Innes, M. (Eds.). Optimizing K-12 education through online and blended learning (p. 45-73). Hershey, PA: IGI Global.

54. Novillo-Ortiz, D. (Ed.), Saigi-Rubió, F., Torrent-Sellens, J., Soler-Ramos, I.; Almazán-Sáez, C.; Kotzeva, A.; Villalobos-Hidalgo, J. (2016). Framework for the Implementation of a Telemedicine Service. Washington D.C.: Pan American Health Organization (PAHO) and World Health Organization (OMS).

53. Novillo-Ortiz, D. (Ed.), Saigi-Rubió, F., Jiménez-Zarco, A.; Torrent-Sellens, J. (2016). eHealth in the region of the Americas: Breaking down the barriers to implementation. Results of the World Health Organization’s third global survey on eHealth. Washington D.C.: Pan American Health Organization (PAHO) and World Health Organization (OMS).

52. Jijena, R.A., Torrent-Sellens, J. (2016). Factores de complementariedad económica en la productividad. Evidencia empírica y comparación internacional. El caso de la PYME chilena. Saarbrücken: Publicia/Verlag.

51. Cerdán, M., Olivé, A., Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2016). Barriers to academic entrepreneurship in knowledge based spinoffs: Evidence from Spanish research groups. In: Carvalho, L. (Ed.). Handbook of research on entrepreneurial success and its impact on regional development (p. 151-164). Hershey, PA: IGI Global.

50. Cerdán, M., Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2016). Innovative management of Spanish academic science parks: Designing and testing of management tool. In: Baporikar, N. (Ed.). Handbook of research on entrepreneurship in the contemporary knowledge-based global economy (p. 419-444). Hershey, PA: IGI Global.

49. Cerdán, M., Olivé, A., Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2016). Entrepreneurial initiatives and competitive advantage in technology-based companies: The role of the founding team. In: Kaufmann, H.R., Riad Shams, S.M. (Eds.). Entrepreneurial challenges in the 21st century. Creating stakeholder value co-creation (p. 133-154). London: Palgrave MacMillan.

48. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J., Pegurer, M. (2016). Media literacy, co-innovation and productivity. Examples from European countries. In: Yildiz, M.N., Keengwe, S. (Eds.). Handbook of Research on Media Literacy in the Digital (p. 374-404) Age. Hershey, PA: IGI Global.

47. Vilaseca, J., Torrent,-Sellens, J. (2015). El nuevo capitalismo. Barcelona: Ediciones de la UOC (colección Vull Saber).

46. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2015). Las empresas industriales en 2013. Evaluación de la crisis e Índice de Competitividad de la Empresa Industrial (ICEMPI). Madrid, Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

45. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2014). Las empresas industriales en 2012. Nuevos retos para un nuevo ciclo de crecimiento. Madrid: Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

44. Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I. (2013). La perspectiva de la innovación. In: Pimienta-Da Gama A., Martínez-Ruiz, P. (eds.). Análisis de la performance en las empresas. Una perspectiva integrada (p. 161-178). Barcelona: Editorial de la UOC.

43. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2013). Nous factors de competitivitat. Conceptes, teories i mètriques per a l’economia i les empreses de Catalunya. Barcelona: Edicions de la UOC.

42. Torrent-Sellens, J. (2012). Emprendimiento innovador y microempresas en red. Diez ideas para salir de la crisis. Barcelona: Editorial UOC.

41. Torrent-Sellens, J. (dir.) et al. (2012). Emprendre en temps de crisi. Cap a les noves xarxes de generació de valor. Barcelona: Edicions de la UOC.

40. Torrent-Sellens, J. (dir.) et al. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat? Girona: Universitat de Girona i Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Girona (OTIC).

39. Torrent-Sellens, J. (2010). Competitivitat internacional. Cap a les noves fonts coinnovadores del creixement industrial? In: Diversos autors. La indústria catalana després de la crisi. Barcelona: Papers d’Economia Industrial, 32, 177-194.

38. Torrent-Sellens, J. (coord.) (2010). Hacia la banca multicanal. La transformación del sector financiero en la economía del conocimiento. Madrid: ESIC.

37. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2009). TIC, conocimiento, redes y trabajo. Barcelona: Ediciones de la UOC (colección TIC cero).

36. Torrent-Sellens, J. (coord.) (2008). La empresa red. Tecnologías de la información y la comunicación, productividad y competitividad. Barcelona: Ariel.

35. Torrent-Sellens, J. (2008). TIC, conocimiento y actividad económica: hacia la economía del conocimiento. In: Berumen, S.A., Arriaza, K. (coord.). Evolución y desarrollo de las TIC en la economía del conocimiento (p. 35-74). Madrid: Ecobook-Editorial del Economista.

34. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2008). TIC, organización y productividad del trabajo. Un análisis de las fuentes co-innovadoras de la eficiencia laboral en la empresa catalana. In: Díaz-Chao, A. (coord.). Nuevas tecnologías, nuevos mercados de trabajo (p. 85-127). Madrid: Mundi Prensa.

33. Torrent-Sellens, J., Vilaseca, J. (2008). TIC, conocimiento y productividad del trabajo. Un ejercicio de descomposición de la eficiencia sectorial de la economía española a partir del análisis Input/Output. In: Díaz-Chao, A. (coord.). Nuevas tecnologías, nuevos mercados de trabajo (p. 173-223). Madrid: Mundi Prensa.

32. Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2008). TIC, conocimiento y salarios en España. Un análisis del impacto del cambio tecnológico digital sesgador de habilidades sobre la estructura de salarios de la economía española. In: Díaz-Chao, A. (coord.). Nuevas tecnologías, nuevos mercados de trabajo (p. 227-255). Madrid: Mundi Prensa.

31. Ribera, F., Carreras, T., Fernández, N., Puig, N., Ribas, N., Roy, J., Garay, Ll., Torrent-Sellens, J. (2007). El sello de la excelencia. Empresas, emprendedores y dirigentes. Barcelona: Dobleerre.

30. Castells, M., Vilaseca, J., Lladós, J., Ammetller, G., Esteban, I., Fernández, M., Rodríguez, I., Torrent-Sellens, J. (2007). Entorn innovador, iniciativa emprenedora i desenvolupament local / Entorno innovador, iniciativa emprendedora y desarrollo local. Barcelona: Octaedro.

29. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Castillo, D. (2007). Les empreses de l’EURAM a l’economia del coneixement. In: Amat, O., Crespo, P. (coord.). Llibre blanc de les empreses de l’EURAM (Euroregió de l’Arc Mediterrani) (p.81-88). València: Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga.

28. Ribera, F., Torrent-Sellens, J., Garay, Ll., Puig, N., Fernández, P. (2006). El traç de l’excel·lència. Empreses, emprenedors i dirigents. Barcelona: Dobleerre.

27. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2005). Principios de economía del conocimiento. Hacia una economía global del conocimiento. Madrid: Pirámide.

26. Lladós, J., Torrent-Sellens, J, Vilaseca, J. (2005). Análisis de la economía española. Hacia un nuevo modelo de crecimiento. Barcelona: Ediciones de la UOC (colección Economía y Empresa).

25. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2005). Cap a l’empresa xarxa. Les TIC i les transformacions de l’activitat empresarial a Catalunya. Barcelona: Edicions de la UOC (col·lecció Societat del Coneixement).

24. Vilaseca, J.; Torrent-Sellens, J. (2005). Nova economia i e-business: cap a l’economia global del coneixement i el treball en xarxa / Nueva economía y e-business: hacia la economía global del conocimiento y el trabajo en red (versió castellà). In: Tubella, I.; Vilaseca, J. (coord.). Societat del coneixement. Com canvia el món davant dels nostres ulls / Sociedad del conocimiento. Como cambia el mundo ante nuestros ojos. Barcelona: Edicions de la UOC (col·lecció Societat del Coneixement).

23. Torrent-Sellens, J. (2004). Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Generalitat de Catalunya.

22. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2004). ICTs and transformations in Catalan companies. Barcelona: Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Generalitat de Catalunya.

21. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2004). Principis d’Economia del coneixement. Barcelona: Edicions de la UOC (col·lecció Economia i Empresa).

20. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2004). Les TIC i l’empresa catalana. Una investigació sobre els resultats del canvi tecnològic digital a l’empresa catalana. In: Espitia, M., Rosell, J., Orbis, T., Genescà, E., Domingo, M., Saurí, A. (coord.). Informe anual sobre l’empresa catalana 2003. Anàlisi detallada 2002 (p. 163-175). Barcelona: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

19. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J., Ficapal-Cusí, P. (2004). TIC i treball a Catalunya. Les transformacions del món laboral a la nova economia. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Generalitat de Catalunya.

18. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J., Ficapal-Cusí, P. (2004). El teletreball a Catalunya. Conceptes, tipologies, mètriques i polítiques. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Generalitat de Catalunya.

17. Torrent-Sellens, J. (2003). La innovació a les comarques gironines. Cap a un nou model de creixement econòmic? In: Lladós, J. (coord.). Girona 2010. Les comarques gironines davant del repte de la nova economia global (p. 123-146). Girona: Cambra de Comerç de Girona.

16. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2003). Mercat de treball, formació i cohesió social a Girona. Cap a l’aprenentatge continuat i el treball en xarxa. In: Lladós, J. (coord.). Girona 2010. Les comarques gironines davant del repte de la nova economia global (p. 147-163). Girona: Cambra de Comerç de Girona.

15. Torrent-Sellens, J., Lladós, J. (2003). La innovació a Catalunya. In: Itoiz, T.; Reyna, A. (coord.). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002 (p. 158-178). Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Generalitat de Catalunya.

14. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2003). El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya. In: Itoiz, T., Reyna, A. (coord.). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002 (p.179-189). Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Generalitat de Catalunya.

13. Torrent, J. (2002). L’economia del coneixement a Catalunya: perspectives de futur. In: Ramon, R.; Ruiz, A. (coord.). Catalunya a l’Europa del 2010 (p. 167-196). Barcelona: Mediterrània.

12. Oliver, J., Sala, H., Díaz, Á., Torrent-Sellens, J. (2002). Anuari econòmic comarcal 2002. Estimació del PIB comarcal 2001. Barcelona: Caixa Catalunya.

11. Oliver, J., Roca, A., Torrent-Sellens, J. (2001). Anuari econòmic comarcal 2001. Estimació del PIB comarcal 2000. Barcelona: Caixa Catalunya.

10. Oliver, J., Roca, A., Ramos, X., Sala, H., Torrent, J. (2000). Anuari econòmic comarcal 2000. Estimació del PIB comarcal 1999. Barcelona: Caixa Catalunya.

9. Oliver, J., Roca, A., Sala, H., Garay, Ll., Torrent-Sellens, J. (1999). Anuari econòmic comarcal 1999. Estimació del PIB comarcal 1998. Barcelona: Caixa Catalunya.

8. Oliver, J., Roca, A., Serrano, F., Garay, Ll., Torrent-Sellens, J. (1998). Anuari econòmic comarcal 1998. Estimació del PIB comarcal 1997. Barcelona: Caixa Catalunya.

7. Oliver, J., Roca, A., Torrent-Sellens, J., Serrano, F. (1997). Anuari econòmic comarcal 1997. Estimació del PIB comarcal 1996. Barcelona: Caixa Catalunya.

6. Oliver, J., Roca, A., Bonal, M., Torrent, J., Serrano, F. (1997). La balança comercial amb la resta de l’Estat. In: Perellada, M. (coord.). La balança de pagaments de Catalunya. Una aproximació als fluxos econòmics amb la resta d’Espanya i l’estranger (1993-1994) (p. 17-75). Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics i Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

5. Oliver, J., Roca, A., Torrent-Sellens, J., Bonal, M., Serrano, F. (1996). Anuari econòmic comarcal 1996. Estimació del PIB comarcal 1995. Barcelona: Caixa Catalunya.

4. Oliver, J., Roca, A., Torrent-Sellens, J. (1995). Anuari econòmic comarcal 1995. Estimació del PIB comarcal 1994. Barcelona: Caixa Catalunya.

3. Oliver, J., Roca, A., Torrent-Sellens, J. (1994). Anuari econòmic comarcal 1994. Estimació del PIB comarcal 1990-1993. Barcelona: Caixa Catalunya.

2. Oliver, J., Matas, A., Roca, A., Adam, C., Torrent-Sellens, J. (1994). El PIB de la ciutat de Barcelona 1993 i previsions per a 1994. Barcelona: Gabinet Tècnic de Programació Econòmica, Ajuntament de Barcelona.

1.Oliver, J., Matas, A., Roca, A., Adam, C., Torrent-Sellens, J. (1994). La renda de la ciutat de Barcelona en el bienni 1987-1989: la continuïtat del procés expansiu. Barcelona: Gabinet Tècnic de Programació Econòmica, Ajuntament de Barcelona.

Working Papers

21. Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2019). Índice de competitividad de las empresas industriales (ICEMPI) 2007-2016, versión 2.0Working Paper Series Fundación SEPI, WP2019-001. Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

20. Viñas-Bardolet, C., Guillen-Royo, M., Torrent-Sellens, J. (2018). Job characteristics and life satisfaction in Europe: A domains-of-life approach.Working Papers on Innovation Studies,20180412. Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.

19. Matos-Vila, J., Torrent-Sellens, J. (2015). Measuring economic order in the knowledge society: A cross-country analysis. IN3 Doctoral Working Paper Series, WP15-001. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya

18. Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2015). Difusión del conocimiento (spillover), empresas industriales medianas y pequeñas (PYMES) y productividad: lecciones de la crisis económica en EspañaWorking Paper Series Fundación SEPI, WP2015-005. Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

17. Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2015). Calidad del trabajo, PYMES y la crisis económica: Evidencia española.Working Paper Series Fundación SEPI WP2015-003. Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

16. Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2015). Construcción del Índice de Competitividad de la Empresa Industrial (ICEMPI)Working Paper Series Fundación SEPI, WP2015-001. Fundación SEPI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

15. Quiroga-Parra, D., Torrent-Sellens, J. (2015). Las nuevas fuentes de productividad en América Latina y la OCDE. IN3 Working Paper Series, WP14-009. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

14. Saigí-Rubió, F., Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I. (2014). Drivers of telemedicine use: International evidence from three samples of physicians. IN3 Working Paper Series, WP14-006. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

13. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Boada-Grau, J., Hontangas, P.M. (2014). Job change without changing job? Exploring job crafting in Spain.IN3 Working Paper Series WP14-005. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

12. Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2014). Workplace or working environment: Job quality and economic crisis in Spain. IN3 Working Paper Series, WP14-003. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

11. Wilzcynska, A., Batorski, D., Torrent-Sellens. J. (2014). Employment flexibility, job security and job satisfaction of knowledge workers in Poland. IN3 Doctoral Working Paper Series, WP14-004. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

10. Velazco, J., Torrent-Sellens, J., Viñas-Bardolet, C. (2014). Job satisfaction of Spanish knowledge-based workers: Characterization and determinants. IN3 Working Paper Series, WP14-002. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

9. Skorupinska, A., Torrent-Sellens, J. (2014). ICT, innovation and productivity: Evidence from Eastern European manufacturing firms. IN3 Doctoral Working Paper Series, DWP14-003. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

8. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2014). ICT uses, innovation and SMEs productivity: Modeling direct and indirect effects in small local firmIN3 Working Paper Series 2014, WP14-001. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

7. Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2008). TIC, orientación al mercado e innovación de producto: Un análisis empírico para la empresa catalana. IN3 Working Paper Series 2008, WP08-002. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

6. Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I., Vilaseca, J. (2006). Integration in strategic alliances: A conceptual framework of IT use in marketing as NPD key factor. IN3 Working Paper Series 2006, WP06-006. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

5. Castillo, D., Torrent-Sellens, J., Ariño-Fort, A. (2006). Innovación, financiación y mercados financieros: Análisis de la relación entre inversión en I+D, estructura de capital y señalización contable. IN3 Working Paper Series 2006, WP06-003. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

4. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J. (2006). Encouraging innovation by means of IT-based cooperation. IN3 Working Paper Series 2006, WP06-007. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

3. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J., Garay, Ll. (2006). El impacto de las TIC en la empresa turística: El caso de Cataluña. IN3 Working Paper Series 2006, WP06-002. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

2. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2002). ICTs and the strategic and organizational changes in Catalan business. IN3 Working Paper Series 2002, WP02-001. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

1.Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2002). La economía del conocimiento: Paradigma tecnológico y cambio estructural. Un análisis empírico e internacional para la economía española. IN3 Working Paper Series 2002, WP02-003. Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.

Proceedings

25. Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2019). Coneixement, robòtica i productivitat a la PIME industrial catalana: evidència empírica multidimensional. In: Ferràs, X., Alcoba, O., Torrent-Sellens, J. (Eds.). Transformació digital i intel·ligència artificial (pp. 91-126). 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya. Cap a un model eficient i competitiu. Barcelona: Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC).

24. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2017). Factores socio-técnicos, modos de estudio en el continuo TIC-espacio-tiempo y empleabilidad de estudiantes en una universidad online. In: Sein-Echaluce, M.L., Fidalgo, A., García-Peñalvo, F.J. (Eds.). La innovación docente como misión del profesorado (p. 621-626). Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC). Zaragoza: 4-6 October.

23. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2017). Dispositional employability in an online University: Updating factors on resilience, motivation, and social capital. In: Proceedings of EDULEARN17 Conference (p. 3154-3163). 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: 3-5 July.

22. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2017). Ways of studying in e-learning: The ICT-space-time continuum. In: Proceedings of EDULEARN17 Conference (p. 3189-3196). 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: 3-5 July.

21. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2016). Estimating power-laws and network externalities between explicit and tacit knowledge in online education. In: Spender, J.C., Schiuma, G., Noenning, J.R. (Eds.). Proceedings of IFKAD 2016 (232-246). 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Towards a New Architecture of Knowledge: Big data, Culture and Creativity. Dresden: 15-17 June.

20. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2015). Estimating the employment security through e-learning: An overview in 12 European Countries. In: Proceedings of EDULEARN15 Conference (p. 7719-7728). 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: 6-8 July.

19. Martínez-Cerdá, J.F., Torrent-Sellens, J. (2015). Teachers and students: Working 21st century skills through media education. In: Proceedings of EDULEARN15 Conference (p. 7729-7738). 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: 6-8 July.

18. Quiroga-Parra, D., Torrent-Sellens, J. (2015). Hechos de productividad desde la innovación: Un análisis empírico desde América Latina. In: Global Conference on Business and Finance Proceedings, 10(2), 1262-1272.

17. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Boada-Grau, J. (2015). Aprendizaje virtual y ocupabilidad de los desempleados. Diseño y validación de un cuestionario. CIDUI’s Journal, 2, 1-11.

16. Curós-Vilà, P., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2014). Human Resources Management of the East and West companies. The case of Spain versus Japan. In: EURASIA Business and Economic Society (EBES) 14th Conference Barcelona Proceedings, 2, 1757-1768. Barcelona: 23-25 October.

15. Villalobos, J., Saigí-Rubió, F., Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I., Ojeda, A.M. (2014). El ineficiente uso de las TIC’s en la atención a la salud. Gaceta Sanitaria, 28, 196.

14. Skorupinska, A., Torrent-Sellens, J. (2014). ICT, innovation and productivity: Evidence from Eastern European manufacturing firms. In: 13th European Association of Comparative Economic Studies (EACES) Biennial Conference. Budapest: 4-6 September.

13. Skorupinska, A., Torrent-Sellens, J. (2014). The role of ICT in the productivity of Central and Eastern European Countries: Cross-country comparison. In: Clifton, J., Díaz-Fuentes, D. (Eds.). XV Congress of the World Economy Society (p.213). Santander: 6-7 June.

12. Viñas-Bardolet, C., Torrent-Sellens, J., Velazco, J. (2013). Determinants of job satisfaction: The role of knowledge-based work. An illustration from Spain. In: Actas X Jornadas de Economía Laboral. Madrid: 6-8 July.

11. Motellón, E., Torrent-Sellens, J., Fitó-Bertrán, A. (2011). ¿Puede la formación virtual formar a los no formados? Evidencia empírica para los empleados en España? In: XIV Encuentro de Economía Aplicada. Huelva: 2-3 June.

10. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Curós-Vilà, P. (2010). Information technology, Human Resources Management systems and firm performance: An empirical analysis from Spain. In: International Conference on Society and Information Technologies, ICSIT 2010, Proceedings (p. 122-127). Orlando (FL): 6-9 April.

9. González-Rodrigo, E., Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2010). Usuarios de Internet y comercio electrónico en turismo. In: Guevara et al. (Eds.). VIII Congreso Nacional Turismo y Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TURITEC 2010) (p. 229-243). Málaga: 10-11 October.

8. Lupiáñez, F., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2009). Profesionales sanitarios en red. Gaceta Sanitaria, 23(2), 55-56.

7. Montes, J.L., Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2009). Modeling the relationship between industrial employment and ICT. In: Otamendi, J., Bargiela, A., Montes, J.L., Doncel, L.M. (Eds.). 23rd European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2009 (p. 500-505). Madrid: 9-12 June.

6. Torrent-Sellens, J., Lupiáñez, F. (2008). TIC, conocimiento y productividad en el sector sanitario de Cataluña. Un estudio de la eficiencia sectorial a partir del análisis Input/Output. Gaceta Sanitaria, 22(2), 10-12.

5. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J., Garay, Ll. (2006). TIC, innovación y productividad en la empresa turística catalana. In: Aguayo, A. et al. (Eds.). VI Congreso Nacional Turismo y Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TURITEC 2006) (p. 185-200). Málaga: 18-20 October.

4. Vilaseca, J., Meseguer, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Cortadas, P. (2006). E-learning, competencias y micronización de contenidos en economía y empresa. In: Martínez, I., Santoro, F. (Eds.). WWW/Internet 2006 IADIS Iberoamericana (p. 343-347). Murcia: 14-15 June.

3. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Batalla, J.M. (2005). La empresa red y la formación virtual. In: García, M., González, M. Muñiz, M. (Coord.). Actas XIV Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación (p. 375-390). Oviedo: 13-14 October.

2. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A. (2003). La industria de la información en Europa. Investigando sus patrones de crecimiento. In: Joyanes, L., González, M. (Eds.). II Congreso Internacional de Sociedad de la Información y el Conocimiento (p. 432-446). Madrid: 5-7 July.

1.Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2001). Hacia la economía del conocimiento: una aproximación a la realidad económica de la industria de la información. In: III Reunión de Economía Mundial. Sociedad de Economía Mundial. Madrid: 16-17 April.

Comunicacions en Congressos

33. Barberà, A., Torrent-Sellens, J., Saigí, F., Armayones, M. (2021). Salud digital: Aportando valor más allá se la tecnología. In: VIII Congreso Internacional Virtual de Salud Digital. Asociación de Salud Digital, Fundación Signo, Universidad del País Vasco y Gobierno Vasco: 6-10 September. 

32. Ballestar, M.T., Díaz-Chao, A., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2020). The impact of robotics on manufacturing: A longitudinal machine learning perspective. In: 11th ACIEK Confernece 2020. Challenges and Opportunities: How are tehcnology, information, and marketing affecting the interconnected world. Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Academy (INEKA) and ESIC Madrid. Madrid: 23-24 June.

31. Liviano-Solís, D., Torrent-Sellens, J. (2019). Sociodemographic profile of collaborative platform users in Europe: A regression analysis. In: 6th International Workshop on the Sharing Economy. Utrecht University and Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Utrecht: 27-29 June.

30. Sainz, J., Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2019). Knowledge, robots and productivity in SMEs: Explaining the second digital wave. In: 9th GIKA – INEKA 2019. Knowledge, Business and Innovation. Economies and sustainability of future growth. Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Academy (INEKA) and Verona University. Verona: 13-15 June.

29. Torrent-Sellens, J. (2018). Transformació digital i intel·ligència artificial. In: 3r Congrés d’Economia i d’Empresa de Catalunya. Col·legi d’Economistes de Catalunya. Barcelona: 19 April.

28. Torrent-Sellens, J. (2017). Economía compartida y consumo colaborativo ¿Cómo inciden sobre la salud? In: International Workshop Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (RITMOS) 2017. VII Simposium Internacional de Telemedicina. Clúster Iberoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina (CICUT) y Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona: 28-29 November.

27. Jijena-Infante, R.A., Torrent-Sellens, J. (2017). Factores de complementariedad económica en la productividad de las PYME en Chile: Nueva evidencia. In: II Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MiPYME. UNED Costa Rica, Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) and Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la PYME (FAEDPYME). San José de Costa Rica: 20-21 April.

26. Torrent-Sellens, J., Saigí-Rubió, F. (2015). eHealth Usage in Europe. In: International Workshop Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (RITMOS) 2015. V Simposium Internacional de Telemedicina. Clúster Iberoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina (CICUT), Universitat Oberta de Catalunya (UOC) and Mobile World Capital-Barcelona. Barcelona: 14-15 October.

25. Díaz-Chao, A., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2015). The competitiveness of small network-firm: A practical tool. In: 5th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) 2015. Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) and Universitat de València. València: 13-15 July.

24. Quiroga-Parra, D., Torrent-Sellens, J. (2015). Productivity facts through innovation. An empirical analysis from Latin America. In: Global Conference on Business and Finance 2015-16. Institute for Business and Finance Research. San José de Costa Rica: 26-29 May.

23. Jijena-Infante, R.A., Torrent-Sellens, J. (2015). Evidencia empírica de relaciones de complementariedad en la productividad laboral de las PYME en Chile y comparación con empresas de Cataluña. In: I Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MiPYME. Universidad Andina Simón Bolívar, Red Ecuatoriana de Investigación en MiPYME y Red Iberoamericana de Investigadores. Quito: 19-20 May.

22. Viñas-Bardolet, C., Torrent-Sellens, J. (2015). Knowledge-based work and job satisfaction: Evidence from Europe. 2015 Quality of Life Conference: The Future of Quality of Life. International Society for Quality of Life Studies. Phoenix (Ar): 15-17 October.

21. Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Boada-Grau, J. (2015). Disposición a la empleabilidad de los ocupados: Adaptación y validación de un cuestionario. In: Congreso Internacional OBSERVAL 2015: Cualificaciones Profesionales y Acreditación de Competencias. Universidad de Valladolid. Valladolid: 10-11 April.

20. Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2014). ¿Puesto de trabajo o ambiente de trabajo? Calidad del empleo y crisis económica en España.In: II International Congress of Work and Organizational Psychology: People and Work- Research, Diagnostic and Intervention in Organizations. Universidade Católica Portuguesa. Braga: 10-11 July.

19. Díaz-Chao, A., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2014). ICT, innovation and firm productivity: New evidence from small local firms. In:4th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) 2014. Global Innovation and Knowledge Academy. Valencia: 6-8 July.

18. Skorupinska, A., Torrent-Sellens, J. (2014). ICT, co-innovation and productivity: Evidence from Central and Eastern European firms. British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) Annual Conference 2014. Cambridge: 5-7 July.

17. Cerdán, M., Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2014). Academic entrepreneurial ventures in Social Science and Humanities-based research: An exploratory analysis of Spanish University knowledge spin-off transfer. In: 4th Conference of the International Network of Business and Management Journals, INBAM 2014. International Network of Business and Management Journals. Barcelona: 24-27 June.

16. Cerdán, M., Jiménez-Zarco, A.I., Torrent-Sellens, J. (2013). Managing the growth of spin-offs: Science parks and Universities. In: 3rd Conference of the International Network of Business and Management Journals, INBAM 2013. International Network of Business and Management Journals. Lisboa: 17-19 June.

15. Quiroga-Parra, D., Torrent-Sellens, J., Osorio-Bayter, L.E. (2012). La innovación y las nuevas fuentes de productividad en América Latina: Un análisis comparado con Asia y la OECD. In: III Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación COGESTEC. Medellín: 11-12 October.

14. Torrent-Sellens, J. (2011). Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y desarrollo urbano: hacia la ciudad en red. In: XII Encuentro de Ciudades Digitales. Diputación Foral de Bizkaia y Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). Bilbao: 28-30 September.

13. Torrent-Sellens, J. (2009). Del teletreball al treball en xarxa. 10 idees per a millorar les condicions d’ocupabilitat a través de pràctiques de teletreball (Inaugural Conference). In: Jornada sobre el Teletreball. Escola d’Administració Pública de Catalunya, EAPC. Barcelona: 20 October.

12. Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2009). Is sexual violence related to internet exposure? Empirical evidence from Spain. In: IV Harvard Course in Law and Economics. Harvard Law School. Cambridge, MA: 19-23 October.

11. González-Rodrigo, E., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2009). Comercio electrónico y turismo en el entorno rural: Un análisis empírico de los determinantes de la búsqueda de información turística y la compra on-line. In: IX Jornadas de Política Económica. Universidad de Granada. Granada: 15-16 October.

10. Torrent-Sellens, J. (2008). TIC, coneixement i eficiència al sistema sanitari català: Una anàlisi exploratòria (Inaugural Conference). XII Jornada Escola Universitària de Ciències de la Salut de la Fundació Universitària del Bages (UAB) i CatSalut: les TIC a l’àmbit de la sanitat. Manresa: 5 June.

9. Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I., Vilaseca, J. (2007). Strategic alliances and product innovation: ICTs and work flows in marketing. In: 6th International Congress Marketing Trends, European Marketing Association. Paris: 25-27 January.

8. Torrent-Sellens, J. (2006). TIC, información y conocimiento: ¿una nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo económico para América Latina? (Inaugural Conference). In: II Congreso Internacional de Bibliotecología e Información. Colegio de Bibliotecólogos de Perú. Lima (Perú): 13-15 November.

7. Vilaseca, J., Meseguer, A., Torrent-Sellens, J., Batalla, J.M., Martínez-Argüelles, M.J. (2006). Los determinantes de la formación en la empresa: trabajadores directivos versus trabajadores no directivos. In: XV Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE). Asociación de Economía de la Educación. Granada: 19-20 September.

6. Torrent-Sellens, J., De Oliveira, R. (2006). Principios de economía del conocimiento. Hacia una economía global del conocimiento. In: VIII Reunión de Economía Mundial. Sociedad de Economía Mundial (SEM). Alicante: 20-22 April.

5. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Castillo, D. (2006). Los costes de ajuste y el cambio organizativo en la adopción y la difusión del uso de las TIC. Una aproximación empírica al caso de la empresa catalana. In: Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”. Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona: 26-27 January.

4. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Lladós, J., Díaz-Chao, Á. (2003). Productivity convergence in Europe? A Chance for innovation. In: Innovation in Europe: Dynamics, Institutions and Values, Roskilde University. Roskilde (Denmark): 8-9 May.

3. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J., Castillo, D. (2003). Using costing models in knowledge-based production. In: 26th Annual Congress European Accounting Association. European Accounting Association. Sevilla: 2-4 April.

2. Vilaseca, J., Alemany, R., Torrent-Sellens, J. (2002). Investigating the knowledge-based economy: The Spanish case. An international comparison of its development. In: 5th International Conference on Electronic Commerce Research. International Research Council of Electronic Commerce. Montreal (Canada): 23-27 October.

1.Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2000). Midiendo la economía digital: Una aproximación a un indicador de demanda TIC para la economía de EE.UU. In: III Encuentro de Economía Aplicada. Revista de Economía Aplicada y Asociación Libre de Economía. Valencia: 1-3 June.

Difusió de la recerca

107. Torrent-Sellens, J. (2024). Complementarietat o subordinació d’intel·ligències? Presa de decisions, judicis i recompenses. Seminari. Límits de la intel·ligència humana i de la intel·ligència artificial. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 14 de maig.

106. Torrent-Sellens, J. (2024). IA i sostenibilitat. Coordinació de la Taula Rodona. Jornada sobre Sostenibilidad, Transició Digital i Medi Ambient. Estudis d’Economia i Empresa. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 7 de maig.

105. Torrent-Sellens, J. (2024). Transició digital, economia dada-tasca massiva i progrés social compartit. Podem escurçar la distància insuportable entre economia política i política econòmica? Faculty Talks, Estudis de Dret i Ciència Política. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 2 de maig.

104. Torrent-Sellens, J. (2024). IA y empresa: ¿qué, por qué, cómo y con quién? Implicaciones para la seguridad. VIII Jornada de Seguridad Privada en Cataluña (Conferencia inaugural). Asociación Catalana de Empresas de Seguridad, ACAES. Cornellà de Llobregat: 17 d’abril.

103. Torrent-Sellens, J., Marc, H. (2024). Transición ecológica y transición digital: necesidades, realidades y ficciones. Ciclo EEEspacios de Reflexión (conferencia inaugural). Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 13 de març.

102. Torrent-Sellens, J. (2024). Transició digital. Jornada del nou paraigües temàtic als Estudis d’Economia i Empresa. Estudis d’Economia i Empresa, Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 8 de febrer.

101. Torrent-Sellens, J. (2023). Homo digitalis: Cap a una nova economia política de la transformació i la transició digital. Seminari Estudis d’Economia i Empresa, Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 31 d’Octubre.

100. Torrent-Sellens, J. (2022). Transformación digital y sostenibilidad ¿Es posible el triple resultado en América Latina? Webinar Universidad de las Américas. Quito, Ecuador: 24 de novembre.

99. Torrent-Sellens, J. (2022). Transformación digital y sostenibilidad de la industria ¿Hacia el triple resultado económico, social y ambiental? Conferència inaugural al Innovation Forum AEPExpo by R+T. Barcelona: 20 d’octubre.

98. Torrent-Sellens, J. (2022). Efectos económicos de la transformación digital. Conferencia. Programa de Alta Dirección de Empresas. Fundación SEPI. Madrid: 22 de febrer.

97. Torrent-Sellens, J. (2021). Economia, justícia social, ocupació i transformació digital. Taula-rodona. Conferència sobre el futur d’Europa. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, Generalitat de Catalunya. Vilanova i la Geltrú: 15 de desembre.

96. Torrent-Sellens, J. (2021). La irrupció de l’economia col·laborativa: transformacions i impactes. Taula-rodona. Nit Europea de la Recerca. Ajuntament de Barcelona. Barcelona: 21 de setembre.

95. Torrent-Sellens, J. (2021). Economías colaborativas de plataforma. Transformación digital para “re-evolucionar” al capitalismo. Webinar: Economía colaborativa: mitos y realidades de un concepto transformador. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 17 de juny.

94. Torrent-Sellens, J. (2021). ¿Es posible el desarrollo sostenible? Una visión económica crítica sobre la validez de los ODS. Webinar: El desarrollo sostenible y los ODS. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 14 d’abril.

93. Torrent-Sellens, J. (2020). Economía del conocimiento, nueva oleada digital y sindemia COVID-19: ¿Réquiem o nueva oleada? Webinar: Conectando ideas y personas: Economía del conocimiento. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: 30 de novembre.

92. Torrent-Sellens, J. (2020). Transformació digital, empresa i treball post-COVID-19: Cap a la gran re-organització?. Ponència. 29 Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya: Governar les transicions. Reptes climàtics, digitals i demogràfics. Comission Obreres de Catalunya. Granollers: 8 de juliol.

91. Torrent-Sellens, J. (2020). ODS8: Economía y crecimiento tras el COVID-19. ¿Cuánto y cómo queremos crecer? Webminar. Impact Hub Iberia i Universitat Oberta de Catalunya. Madrid: 20 de juny.

90. Torrent-Sellens, J. (2020). L’economia de la intel·ligència artificial: plataformes, utilitats generals, eficiència i treball. Conference. Jornada Intel·ligència Artificial i Relacions Laborals. Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona and Col·legi de Periodistes de Catalunya. Barcelona: 27 February.

88/89. Torrent-Sellens, J. (2019). Transformación digital, competitividad y empleabilidad. Inaugural Conferences. Jornada Transformación digital y competitividad: retos y oportunidades. Inauguración Punto UOC Donostia-San Sebastián y Punto UOC Zaragoza-Aragón. Impact Hub and Universitat Oberta de Catalunya. Donostia: 5 July; Zaragoza: 29 November.   

87. Torrent-Sellens, J. (2018). 1, 2, 3, 4…. Acció. Tecnologies de la nova onada digital, empresa i treball. Conference. Idees x Business: Indústria 4.0. Ajuntament de Reus, REDESSA, Fundació Mas Carandell and Universitat Oberta de Catalunya. Reus: 20 February.

86. Torrent-Sellens, J. (2017). Economia compartida. Nous intercanvis, nova economia i nova societat? I, nova formació? Conference. Acte de presentació dels Treballs Finals de Grau d’Economia i Empresa. Universitat Oberta de Catalunya: 27 January.

85. Torrent-Sellens, J. (2016). L’emprenedoria i la microempresa davant dels reptes de l’economia en xarxa. Conference. Fundación Empren. Barcelona: 23 November.

84. Torrent-Sellens, J. (2016). Emprendre, dirigir i treballar en clau de gènere a l’economia d’avui. Conference. Dones Emprenedores Innovadores de Manresa. Manresa: 21 October.

83. Torrent-Sellens, J. (2016). Tecnologia, indústria i treball: rèquiem o tercera onada? Conference. UOC Talk. Universitat Oberta de Catalunya. Igualada: 17 May.

82. Torrent-Sellens, J. (2016). Tecnologia, coneixement i el futur del treball: rèquiem o tercera onada? Conference. El futur del treball. Ateneu Barcelonès and Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Barcelona: 16 March.

81. Torrent-Sellens, J. (2016). L’emprenedoria i la microempresa davant dels reptes de l’economia en xarxa. Conference. Universitat Oberta de Catalunya and Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE). Girona: 7 March.

80. Torrent-Sellens, J. (2015). Emprenedoria i microempresa: Lliçons de la crisi i 5 reptes de futur. Conference. IV Cicle “Som-hi”. Universitat Oberta de Catalunya and Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc: 16 November.

79. Torrent-Sellens, J. (2015). L’emprenedoria i la microempresa davant dels reptes de l’economia en xarxa. Conference. Universitat Oberta de Catalunya and Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE). Barcelona: 24 November.

78. Torrent-Sellens, J. (2015). La innovació empresarial: 5 reptes per al període post-crisi. Conference. I Encontre de la Xarxa Empresarial de l’Euro-regió de l’Arc Mediterrani. Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilallonga, Universitat Oberta de Catalunya and Cercles EURAM de la Safor i l’Empordà. Gandia: 12 November.

77. Torrent-Sellens, J. (2015). Xarxes d’emprenedoria i d’empresa per a consolidar la recuperació. Rèquiem o tercera onada? Conference. Fundació Mil·lenari. Vic: 18 May.

76. Torrent-Sellens, J. (2015). Xarxes d’empreses per a consolidar la recuperació. Conference. UOC Talk Terrassa. Ajuntament de Viladecavalls and Universitat Oberta de Catalunya. Viladecavalls: 3 February.

75. Torrent-Sellens, J. (2014). Xarxes d’empreses per a consolidar la recuperació. Conference. III Edició del Cicle Som-hi: Eines per als nous emprenedors. Concativa, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, PIMEC de Conca de Barberà and Universitat Oberta de Catalunya. Montblanc: 29 October.

74. Torrent-Sellens, J. (2014). Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l’horitzó de la societat xarxa. Inaugural Conference. Inauguració de la Xarxa d’Emprenedoria. Escola del Treball, Departament d’Educació and Ajuntament de Barcelona. Barcelona: 16 October.

73. Torrent-Sellens, J. (2014). L’empresa de Girona i la seva capacitat d’exportació: algunes reflexions. Conference. Acte de presentació de llibre: Els que importen, exporten. Cambra de Comerç de Girona. Girona: 8 October.

72. Torrent-Sellens, J. (2014). Xarxes, emprenedoria i empreses: instruments per a la sostenibilitat. Conference. ECOSÍ: Fira de la Sostenibilitat a Girona 2014. Girona: 2 June.

71. Torrent-Sellens, J. (2014). Xarxes, emprenedoria i empreses: instruments per al nou cicle del creixement. Conferència. Idees de futur per a un present obsolet. Espai 360 de Manresa. Manresa: 12 March.

70. Torrent-Sellens, J. (2014). Nuevo ciclo de crecimiento económico, nuevo trabajo. Formación, emprendimiento y empleabilidad. Conference. Fundación SEPI 50 años. Fundación SEPI and Ministerio de Hacienda. Madrid: 10 March.

69. Torrent-Sellens, J. (2014). Xarxes i empreses: instruments per a la sortida de la crisi. Conference. Cicle: Idees x Business. Redessa (Ajuntament de Reus), Fundació Mas Carandell and Universitat Oberta de Catalunya. Reus: 20 February.

68. Torrent-Sellens, J. (2014). ¡El nou futur ja és aquí¡ Emprendre i treballar en clau jove. Conference. JOB BCN 2014 Congress. JOB Barcelona. Barcelona: 11 January.

67. Torrent-Sellens, J. (2013). La cadena ha mort, visca la xarxa¡¡¡ Com poden els Alumni de la UOC sortir de l’armari?. Conference. Presentació de Co-talent. Xarxa de talent de la UOC. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 28 October.

66. Torrent-Sellens, J. (2013). Emprenedoria i microempreses després de la crisi: hi podem fer alguna cosa?. Conferences. Xarxa territorial de la Universitat Oberta de Catalunya. Universitat Oberta de Catalunya. Terrassa: 16 October; Igualada: 30 October.

65. Torrent-Sellens, J. (2013). Ocupabilitat a la societat de la informació. Algunes idees i evidències per al debat. Conference. UOC Meet. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 18 July.

64. Torrent-Sellens, J. (2013). Emprenedoria i microempresa en xarxa: Com poden els emprenedors i els microempresaris sortir de l’armari?. Conference. Cicle de Conferències YUZZ. Banesto and Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat: 29 May.

63. Torrent-Sellens, J. (2013). La col·laboració i la xarxa de negocis. Com poden els microempresaris sortir de l’armari?. Conference. III Fòrum Delta: Col·laboració Empresarial. Forum Delta. Viladecans: 23 May.

62. Torrent-Sellens, J. (2013). Emprenedoria i microempreses: reptes per a després de la crisi. Conference. Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès. ADEG and Universitat Oberta de Catalunya. Vilanova i la Geltrú: 27 February.

61. Torrent-Sellens, J. (2012). Emprenedoria i microempreses després de la crisi. Hi podem fer alguna cosa?. Conference. II Fòrum Delta. Eines i solucions per incrementar les vendes de la PIME. Forum Delta and Associació d’Empresaris de Viladecans. Gavà: 8 November.

60. Torrent-Sellens, J. (2012). Microempreses i PIMES després de la crisi. Opcions creatives i innovadores de futur?. Conference. Jornades de Creativitat i Innovació per a la Consolidació Empresarial. Incubadora d’Empreses d’Innovació Agro-metal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell. Bell-lloc d’Urgell: 30 October.

59. Torrent-Sellens, J. (2012). Catalunya 5.0. De l’empresa xarxa a la societat emprenedora. Conference. Jornada Empresa a la Catalunya Central. Fundació Universitària del Bages and Universitat Oberta de Catalunya. Manresa: 25 May.

58. Torrent-Sellens, J. (2012). Microempreses i PIMES davant la crisi. Algunes idees per al canvi empresarial. Conference. Xarxa XING de Tarragona. XING Tarragona and Redessa Reus. Reus: 29 May.

57. Torrent-Sellens, J. (2012). El futur és vostre¡¡¡ Formació, recerca i emprenedoria després de la crisi. Conference. Acte lliurament de Premis de Recerca Instituts Pla de l’Estany. Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya. Banyoles: 21 March.

56. Torrent-Sellens, J. (2012). Microempreses i PIMES: factors clau per a la sortida de la crisi. Conference. Xarxa Grera.net. Barcelona: 8 March.

55. Torrent-Sellens, J. (2012). Emprenedoria i microempreses en temps de crisi. Xarxes de negoci per al canvi empresarial. Conference. Seminaris Empresarials 2012. Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. Olot: 6 March.

54. Torrent-Sellens, J. (2012). Hi ha futur per les microempreses i les PIMES? Xarxes de negoci per al canvi empresarial. Conference. Xarxa Territorial de la UOC. Universitat Oberta de Catalunya. La Seu d’Urgell: 27 February.

53. Torrent-Sellens, J. (2012). Formación, emprendimiento y microempresa en tiempos de crisis: ¿cuestión de género? Inaugural Conference. Jornada sobre Mujer y Microempresa. Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEME). Barcelona: 14 February.

52. Torrent-Sellens, J. (2012). Emprendimiento y microempresa en tiempos de crisis. Conference. Red de Emprendimiento y Talento. Universitat Oberta de Catalunya. Madrid: 31 January.

43/51. Torrent-Sellens, J. (2011). Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement. Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi. Conferences. Presentació de la UOC Business School. Universitat Oberta de Catalunya. Lleida: 1 June; Barcelona: 20 September; Montblanc: 10 October; Vic: 19 October; Tarragona: 24 October; Falset: 2 November; Sant Cugat del Vallés: 4 November; Girona: 22 November; Reus: 28 November.

42. Torrent-Sellens, J. (2011). El treball després de la crisi: formació, tecnologia, organització i cultura. Closing Conference. XII Jornada del PECB: Barcelona: aprèn, treball i emprèn. Projecte Eductiu Ciutat de Barcelona (PECB), Ajuntament de Barcelona. Barcelona: 29 November.

37/41. Torrent-Sellens, J. (2011). Emprenedoria i microempresa en temps de crisi. Conferences. Jornades de Difusió de l’Emprenedoria Universitària. Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU), Universitat Oberta de Catalunya. Granollers: 18 October; Cornellà de Llobregat: 7 November; Tortosa: 14 November; Reus: 16 November and La Bisbal d’Empordà: 22 November.

36. Torrent-Sellens, J. (2011). Emprenedoria i microempresa TIC a Catalunya. Conference. I Jornada Emprenedors Tecnològics. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 8 November.

35. Torrent-Sellens, J. (2011). Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement. Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi. Conference. UOC Alumni. Barcelona: 20 September.

34. Torrent-Sellens, J. (2011). L’emprenedoria i les microempreses en temps de crisi. Conference. BIZ. Saló de l’emprenedor. Fira de Barcelona. Barcelona: 16 June.

33. Torrent-Sellens, J. (2011). Micro, petites i mitjanes empreses a Catalunya. Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi. Conference. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). Barcelona: 10 May.

32. Torrent-Sellens, J. (2011). Emprendimiento, microempresa y economía del conocimiento. Conference. III Encuentro Alumni de la UOC. Universitat Oberta de Catalunya. Sevilla: 14 April.

31. Torrent-Sellens, J., Sallent, J. (2010). El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat? Conference: @Tech: Saló de Noves Tecnologies de les comarques de Girona. Cambra de Comerç de Girona. Girona: 13 December.

30. Torrent-Sellens, J., Sallent, J. (2010). Les organitzacions a l’economia i la societat del coneixement. Dinàmiques i reptes per al segle XXI. Closing Conference. X Seminari Compartim: Les organitzacions en l’època de la participació i les xarxes. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) and Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: 29 June.

29. Torrent-Sellens, J., Sallent, J. (2010). El sector empresarial de les TIC a Catalunya, 2009. Estructura i elements de valor de l’empresa TIC a Catalunya. Closing Conference. 12th BDigital Global Congress. Barcelona Digital. Barcelona: 20 May.

28. Torrent-Sellens, J. (2010). El Treball en temps de crisi. Round Table. 12es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Barcelona: 19 May.

27. Torrent-Sellens, J. (2010). Les TIC a l’empresa gironina. Cap a nous models de negoci en xarxa. Conference. Jornada Com pujar la vostra empresa al tren de les tecnologies. Reflexions i oportunitats al voltant de les TIC a Girona. Assessoria Codina and Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona. Girona: 21 April.

26. Torrent-Sellens, J. (2009). Del teletreball al treball en xarxa. 10 idees per a millorar la ocupabilitat dels treballadors i la competitivitat de les empreses. Inaugural Conference. Jornada El Teletreball: una fórmula per a les empreses i l’autoocupació. Consorci de Promoció Econòmica de la Garrotxa. Les Preses: 16 December.

25. Torrent-Sellens, J. (2009). Treballar en xarxa a l’Administració Pública. Round Table. IV Jornada del Programa Compartim de Gestió del Coneixement. Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada, Departament de Justícia. Barcelona: 3 December.

24. Torrent-Sellens, J. (2009). Anàlisi de la productivitat i la competitivitat de l’empresa gironina. Concrecions del canvi en el model productiu. Conference. @Tech-Fòrum de Noves Tecnologies a les Comarques de Girona. Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona and Cambra de Comerç de Girona. Girona: 11 November.

23. Torrent-Sellens, J. (2009). Los recursos humanos en la economía del conocimiento. Round Table. Seminario Expansión & Empleo: Talento y nuevos perfiles para salir de la crisis. Expansión. Madrid: 26 June.

22. Morera, M., Torrent-Sellens, J. (2008). La societat del coneixement al territori: metodologia de l’Anuari Digital Comarcal. Conference. @Tech- Fòrum de Noves Tecnologies a Comarques de Girona. Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona and Cambra de Comerç de Girona. Girona: 12 November.

21. Torrent-Sellens, J. (2008). La problemàtica de la innov@ció a l’empresa i els seus resultats. Conferència. Jornada d’Innovació iNovaS & Te. Nutrition and Sante Ibérica. Barcelona: 15 October.

20. Torrent-Sellens, J. (2007). TIC, coneixement i activitat econòmica a Barcelona: cap a un nou model competitiu i un nou lideratge de l’economia catalana. Conference. Plenari Anual del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Consell Econòmic i Social de Barcelona. Barcelona: 10 December.

19. Torrent-Sellens, J. (2007). Cap a l’empresa xarxa: TIC, productivitat i competitivitat. Conference. Jornada Plan Avanza: Eina de suport per a la innovació tecnològica de les PIMES. Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona: 27 November.

18. Torrent-Sellens, J. (2007). e-Business i comerç electrònic a l’empresa catalana. Conference. @-Tech Fòrum de les Noves Tecnologies a les comarques de Girona. Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona and Cambra de Comerç de Girona. Girona: 15 November.

17. Torrent-Sellens, J. (2007). TIC, productivitat i competitivitat a l’empresa catalana. És possible la quimera?. Conference. Cicle de Conferències Noves Tecnologies. Cambra de Comerç de Girona. Girona: 28 June.

16. Torrent-Sellens, J. (2006). La relació universitat-empresa-societat a l’economia del coneixement. Conference. Jornades Univers Lliure. Fundació per a l’Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya. Barcelona: 29 November.

15. Torrent-Sellens, J. (2006). TIC, xarxes i activitat empresarial: de la xarxa d’empreses als negocis en xarxa. Conference. Jornades d’e-business: la mobilitat com a factor clau per a la competitivitat de les empreses. Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona: 3 October.

14. Torrent-Sellens, J. (2006). De l’economia industrial a l’economia del coneixement: TIC, coneixement i productivitat a l’economia global. Conference. Jornades d’e-business: la revolució de la intel·ligència dels negocis. Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona: 5 April.

13. Torrent-Sellens, J. (2005). Les TIC a l’empresa. Rendibilitzar la inversió?. Conference. @Tech-Fòrum de les Noves Tecnologies de les Comarques de Girona. Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de les Comarques de Girona and Cambra de Comerç de Girona. Girona: 10 November.

12. Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2005). El teletreball a Catalunya. Conference. Jornada de Teletreball. Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Banyoles: 8 July.

11. Torrent-Sellens, J. (2005). Innovació digital i PIMES: 10 idees per a fer possible el repte. Conference. II Cicle de Trobades: l’accés a la innovació per a la petita i mitjana empresa. PIMEC Girona and La Caixa. Girona: 17 June.

10. Torrent-Sellens, J. (2005). Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): innovació i resultats a l’empresa catalana. Conference. Jornades d’e-business: la mobilitat a l’empresa i els serveis mòbils de tercera generació. Cambra de Comerç de Barcelona. Barcelona: 20 April.

9. Torrent-Sellens, J. (2005). Canvi digital i empresa catalana. 10 idees sobre un nou model de creixement. Conference. Cicle de conferències sobre el Projecte Internet Catalunya del Capítol Català de l’Internet Society. Granollers: 10 February.

8. Torrent-Sellens, J. (2004). Les TIC i l’empresa catalana. 10 apunts sobre el canvi digital. Conference. Cicle de conferències del Col·legi d’Economistes. Col·legi d’Economistes de Catalunya. Barcelona: 14 October.

7. Torrent-Sellens, J. (2004). L’economia del coneixement i les estratègies de productivitat. Alguns apunts sobre Catalunya. Conference. Jornada de Tecnocultura de la Innovació. Escola Superior de Disseny Industrial (ESDI) and Cercle per al Coneixement. Barcelona: 9 June.

6. Torrent-Sellens, J. (2004). Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement. Conference. Debat Les Noves Tecnologies a les Relacions Laborals. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Barcelona: 4 June.

5. Torrent-Sellens, J. (2004). Innovació, empresa y competitivitat. Conference. Cicle de Trobades sobre Innovació a l’Empresa. PIMEC Girona and La Caixa. Girona: 22 April.

4. Torrent-Sellens, J. (2004). L’empresa xarxa i l’e-business a Catalunya. Una aproximació empírica. Seminar. Cercle per al Coneixement. Cercle per al Coneixement. Barcelona: 24 February.

3. Torrent-Sellens, J. (2003). Experiències en l’ús d’Internet com a eina de negoci a les Terres de l’Ebre. Round Table: I Jornada d’Empresa i Negoci a Internet de les Terres de l’Ebre. Universitat Oberta de Catalunya. Tortosa: 26 April.

2. Torrent-Sellens, J. (2002). 10 tesis sobre la nova economia. Conference. Cercle per al Coneixement. Cercle per al Coneixement. Barcelona: 3 October.

1. Vilaseca, J., Torrent-Sellens, J. (2001). El desarrollo de la nueva economía en España. Communication.  I Congreso de Ciudades con Redes Virtuales aplicadas a la Administración Pública (RECINET). Universidad de Granada. Granada: 8 November.

Mitjans, blogs, vídeos i entrevistes

26. Torrent-Sellens, J., March, H. (2024). Transición ecológica y transición digital: necesidades, realidades y ficciones. Conferencia Inaugural EEEspacios de Reflexión. Barcelona: 13 de març.

25. Torrent-Sellens, J. (2023). IA, MIPIMES i treball. Progrés tecnològic artificial, progrés empresarial i progrés humà. Conferència PIMEC Fòrum: La incidència de la intel·ligència artificial en el mon del treball. PIMEC. Barcelona: 6 de novembre (a partir del minut 65).

24. Torrent-Sellens, J. (2022). Transformación digital y sostenibilidad de la industria ¿Hacia el triple resultado económico, social y ambiental? Conferencia Innovation Forum APA Expo by R+T. Barcelona:  20 d’octubre.

23. Torrent-Sellens, J. (2021). Economia, justícia social, ocupació i transformació digital (minuts 14 a 48). Conferència sobre el futur d’Europa. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. Vilanova i la Geltrú: 15 de desembre.

22. Torrent-Sellens, J. (2021). La irrupció de l’economia col·laborativa: transformacions i impactes (a partir de 1h 40′). Nit Europea de la Recerca. Ajuntament de Barcelona. Barcelona: 21 de setembre.

21. Torrent-Sellens, J. (2021). Economías colaborativas de plataforma. Transformación digital para “re-evolucionar” al capitalismo. Webinar: Economía colaborativa. Mitos y realidades de un concepto transformador. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 17 June.

20. Torrent-Sellens, J. (2021). ¿Es posible el desarrollo sostenible? Una visión económica crítica sobre la validez de los ODS. Webinar: El desarrollo sostenible y los ODS. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 14 April.

19. Torrent-Sellens, J. (2012-actualitat). Articles d’opinió a L’Econòmic El Punt Avui. El Punt Avui. Barcelona.

18. Torrent-Sellens, J. (2020-actualitat). Aportacions al blog divulgatiu The Conversation.

  1. ¿Serán las plataformas digitales las nuevas fábricas del siglo XXI?
  2. Inteligencia artificial y poder de mercado: una alianza peligrosa para el empleo (y la democracia)
  3. Del capitalismo financiero al digital: del Homo economicus al Homo digitalis

17. Torrent-Sellens, J. (2018-actualitat). Aportacions al blog dels Estudis d’Economia i Empresa. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

  1. L’economia col·laborativa com a palanca de progrés i sostenibilitat en temps de pandèmia.
  2. Economia post-COVID-19: Reestructuració o reconfiguració?
  3. Reptes econòmics de la intel·ligència artificial.
  4. Give a little-gig.

16. Torrent-Sellens, J. (2020). Economía del conocimiento, nueva oleada digital y sindemia COVID-19. Webinar: Conectando ideas y personas. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: 30 November.

15. Torrent-Sellens, J. (2020). Entrevista sobre la Universitat Empresa de Catalunya a Empresa x Tots. TV Girona. Girona: 15 January.

14. Torrent-Sellens, J. (2019). Transformación digital, empresa y empleo: ideas, evidencias y corolarios desde la investigación económica. Conferencia. Jornada Transformación digital y competitividad: Nuevos retos para las empresas en el s. XXI. Inauguración Punto UOC Donostia/San Sebastián. Universitat Oberta de Catalunya and Impact Hub. Donostia: 5 July.

13. Torrent-Sellens, J. (2019). Efectes econòmics de la segona onada digital. Vídeos Sharing Economy. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 19 February.

12. Torrent-Sellens, J. (2018). Transformació digital i intel·ligència artificial. Conferència. Presentació Eix 13 3r Congrés Economia i Empresa de Catalunya. Col·legi d’Economistes de Catalunya. Barcelona: 19 April.

11. Torrent-Sellens, J. (2016). Tecnologia, coneixement i el futur del treball: rèquiem o tercera onada? Conferència. Jornada Com la tecnologia transformarà el món del treball. Ateneu Barcelonès. Barcelona: 16 March.

10. Torrent-Sellens, J. (2015). Entrevista sobre els Fracassos Oportuns. Tinc una idea. RTVE. Sant Cugat del Vallès: 3 May.

9. Torrent-Sellens, J. (2014). L’empresa xarxa al segle XXI. Conferencia. Jornada Presentació de la Xarxa Empresarial de l’EURAM. Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilallonga and Ajuntament de Vila-real. Vila-real: 25 September.

8. Torrent-Sellens, J. (2014). Reptes de la Universitat en l’economia del coneixement. Entrevista. Jornades Catalunya Futura: Mercat de Treball i Capital Humà. Associació Catalana d’Universitats Públiques. Poblet: 10 May.

7. Torrent-Sellens, J. (2012). Entrevista i tertúlia a l’Oracle amb Xavier Grasset. Catalunya Ràdio. Barcelona: 19 March.

6. Torrent-Sellens, J. (2011). Entrevista al Primera Columna. Canal 21 Ebre. Tortosa: 14 November.

5. Torrent-Sellens, J. (2011). Emprenedoria i microempreses tecnològiques a l’economia del coneixement. I Jornada Emprenedors Tecnològics. Universitat Oberta de Catalunya: 8 November.

4. Torrent-Sellens, J. (2011). Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement. Conferencia. Presentació de la UOC Business School. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 20 September.

3. Torrent-Sellens, J. (2011). La emprendeduría y las microempresas en la economía del conocimiento. Conferencia. II Encuentro UOC Alumni. Universitat Oberta de Catalunya. Sevilla: 14 April.

2. Torrent-Sellens, J. (2010). Les organitzacions a l’economia i la societat del coneixement: dinàmiques i reptes per al segle XXI. Conferència. X Seminari Compartim. Centres d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada and Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona: 29 June.

1.Torrent-Sellens, J. (2008-2011). Entrevistes sobre la crisi econòmica. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: 2008-2011.

 

(Visited 87 times, 1 visits today)