Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Joan Boada-Grau

 

Catedràtic d’Universitat. Departament de Psicologia.
Universitat Rovira i Virgili (URV)

 

Doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Més de 26 anys de Docència universitària. Ha dirigit 6 tesis doctorals (llegides), 4 en direcció i 2 a codirecció (UVic i UOC). Actualment, dirigeix ​​12 tesis doctorals. 3 sexennis d’investigació i 1 de transferència. 6 quinquennis docents.

Catedràtic d’Universitat de la Universitat Rovira i Virgili (Departament de Psicologia). Coach Sènior (núm. 141) per AECOP. Membre de diversos comitès científics de diversos congressos. És coautor de 4 llibres, més de 40 capítols de llibre i més de 55 articles en revistes amb índex d’impacte ISI-JCR i INRECS. Ha presentat més de 100 comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Director del Grup d’Investigació “Spitzen Value, Human Resources” de la Universitat Rovira i Virgili. Ha obtingut 3 premis en l’àmbit dels Recursos Humans. Col·laborador i conferenciant en institucions públiques i privades (tant nacionals com internacionals). Estades en universitats i centres de recerca estrangers (Perú, Mèxic, etc.). Línies d’especialització i recerca: recursos humans i qualitat, salut laboral, riscos psicosocials, creativitat i emprenedoria. Assignatures impartides: Psicologia Social, Psicologia de les Organitzacions, Psicologia de la Negociació, Salut Laboral (doctorat). Ha dirigit cursos d’extensió universitària i simposis de RRHH. Ha dirigit projectes de transferència a través de la Fundació URV a empreses multinacionals i institucions públiques. Perit judicial. Docent en màsters: Universitat Oberta de Catalunya, Universitat d’Almeria, Universitat Pompeu Fabra. Universitat Pontifícia Catòlica de Perú. Membre de: COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs), EAWOP (European Association Work and Organizational Psychology), AEDIPE (Associació Espanyola de Directors de Personal), ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció), ACPJF (Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses ), SCEPS (Societat Científica Espanyola de Psicologia Social), AECOP / EMCC-Spain (European Mentoring & Coaching Council). Actualment, sóc coordinador de l’Àrea de Psicologia Social a la URV (10 professors). També sóc membre de l’Claustre Universitari i de la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

Articles:

Serrano-Fernández, M. J., Boada-Grau, J., Boada-Cuerva, M. i Vigil-Colet, A. (En prensa, 2020). Work addiction as a predictor of Anxiety and Depression. WORK: A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation.

Vallejo-Vélez, M., Boada-Grau, J., Serrano-Fernández, M. J., Sánchez-García, J.C., Assens-Serra, J., Vigil-Colet, A. (En prensa, 2020). A Confirmatory Analysis of the Individual Entrepreneurial Orientation Scale in two countries: Colombia and Spain. Revista Mexicana de Psicologia, 37 (1).

Serrano-Fernández, M. J., Boada-Grau, J., Robert-Sentís, Ll., & Vigil-Colet, A. (2019). Predictive variables of musculoskeletal problems in professional drivers. Journal of Transport & Health, 100576. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jth.2019.100576

Serrano-Fernández, M.J., Boada-Grau, J., Robert-Sentís, Ll., Vigil-Colet, A., & Assens-Serra, J. (2019). Predictive power of selected factors on driver stress at work.  International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. DOI: 10.1080/10803548.2019.1613812

Serrano-Fernández, M. J., Boada-Grau, J., Gil-Ripoll, C., & Vigil-Colet, A. (2019). A predictive study of antecedent variables of Passion towards Work. Anales de Psicología, 35, 490-495.DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.3.331091

Assens-Serra, J., Serrano-Fernández, M-J., Boada-Grau, J., Boada-Cuerva, M., Macip-Simó, S., & Vigil-Colet, A. (2019). Health and Safety at Work in the Transport Industry (TRANS-12). Anales de Psicologia, 35, 116-123.  DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.1.30980

Serrano-Fernández, M.J., Boada-Grau, J., Assens-Serra, J., Boada-Cuerva, M., &, Vigil-Colet, A. (2019). Influence of personality variables in Work Craving. Anales de Psicología, 35, 506-513.DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.3.354941

Adawi, M., Bragazzi, N. L., Argumosa Villar, L., Boada-Grau, J., Vigil-Colet, A., Yildirim, C., Del Puente, G., & Watad, A. (2018). Translation and validation of the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) in the Italian language: insights from factor analysis. JMIR mHealth and Uhealth, 6 (1): e24. DOI: https:// doi: 10.2196/mhealth.9186.

Boada-Cuerva, M., Boada-Grau, J., Prizmic-Kuzmica, A. J., de-Diego, N.G., & Vigil-Colet, A. (2018). RTC-11: Adaptation of the Resistance to Change Scale in two countries (Spain and Argentina). Anales de Psicología, 34, 360-367. DOI: http: //dx.doi.org/10.6018/analesps.34.2.286721

Serrano-Fernández, M-J., Boada-Grau, J., Robert-Sentís, L., Boada-Cuerva, M., Vigil-Colet, A. & Assens-Serra, J. (2018). Trans Driver Stress (TDS-15): Short scale for stress detection in professional drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 58, 807-815. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.07.010

Bakker, A.B., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Boada-Grau, J., & Hontangas-Beltrán, P. (2018). The Spanish version of the Job Crafting Scale. Psicothema, 30, (1), 136-142. DOI: https:// doi: 10.7334/psicothema2016.293

Llosa, J.A., Menéndez-Espina, S., Rodríguez-Suárez, J., Agulló-Tomás, E., & Boada-Grau, J. (2017). Spanish validation of the Job Insecurity Scale JIS-8: Viability of the cognitive and affective model. Psicothema, 29, 577-583. DOI: https://doi: 10.7334 / psicothema2017.59

Serrano-Fernández, M.J., Boada-Grau, J., Gil-Ripoll, C., & Vigil-Colet, A. (2017).  Spanish adaptation of the Passion Toward Work Scale (PTWS). Anales de Psicología, 33, 2, 403-410. DOI: https://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.2.240521

Merino-Tejedor, E., Hontangas, P.M., & Boada-Grau, J. (2017). The assessment of detachment among university students: Validation of the Recovery Experience Questionnaire in educational contexts. Anales de Psicología, 33,2, 342-350. DOI: https:// dx.doi.org/10.6018/analesps.33.2.249811

Argumosa-Villar, L., M.J., Boada-Grau, J., & Vigil-Colet, A. (2017). Exploratory investigation of theoretical predictors of nomophobia using the Mobile Phone Involvement Questionnaire (MPIQ). Journal of Adolescence, 56, 127-135.  DOI: https:// x.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.02.003

Serrano-Fernández, M.J., Boada-Grau, J., Gil-Ripoll, C. y Vigil-Colet, A. (2016).  Adaptación española de la escala HPLP-II con una muestra de empleados. Universitas Psychologica, 15, (4). DOI: https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-4.aeem

Serrano-Fernández, M.J., Boada-Grau, J., Gil-Ripoll, C., & Vigil-Colet, A. (2016). A predictive study of antecedent variables of workaholism. Psicothema, 28, 401-406. DOI: doi: 10.7334/psicothema2015.345

Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C., Viardot, E., Boada-Cuerva, M., & Vigil-Colet, A. (2016). Entrepreneurial Orientation Scale: Adaptation to Spanish. The Spanish Journal of Psychology, 19, e47, 1-10. DOI: https://dx.doi.org/10.1017/sjp.2016.19

Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., & Boada-Grau, J. (2016). Dispositional Employability and On-line Training Purchase. Evidence from Employees’ Behavior in Spain. Frontiers in Psychology, 7, 831. DOI: https://doi: 10.3389/fpsyg.2016.00831

Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C., Viardot, E., Boada-Cuerva, M. y Vigil-Colet, A. (2016). Adaptation of an entrepreneurial motivation scale into Spanish.  Anales de Psicología, 32, 571-577. DOI: https://doi.org/10.6018/analesps.32.2.217341

Merino-Tejedor, E., Hontangas, P.M., & Boada-Grau, J. (2016). Career adaptability and its relation to self-regulation, career construction, and academic engagement among Spanish university students. Journal of Vocational Behavior, 93, 92-102. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2016.01.005

Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Boada-Grau, J., & Vigil-Colet, A. (2016). Information and communication technology, co-innovation, and perceived productivity in tourism small and medium enterprises: an exploratory analysis. Current Issues in Tourism4, 1-14. DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1029878

Merino-Tejedor, E., Hontangas-Beltrán, P.M., Boada-Grau, J., & Lucas-Mangas, S. (2015).  Hardiness as a moderator variable between the big-five model and work effort. Personality and Individual Differences, 85, 105-110.

DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.04.044

Boada-Grau, J., Merino-Tejedor, E., Sánchez-García, J.C., Prizmic-Kuzmica, A.J., & Vigil-Colet, A. (2015).  Adaptation and psychometric properties of the SBI-U scale for Academic Burnout in university students. Anales de Psicología, 31, 290-297. DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.31.1.168581

Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C., Prizmic-Kuzmica, A-J., & Vigil-Colet, A. (2014). Adaptation of the Creative Environment Perceptions scale into Spanish. Universitas Psychologica, 13 (4), 1357-1366. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-4.aece

Boada-Grau, J., Merino-Tejedor, E., Gil-Ripoll, C., Segarra-Pérez, G., & Vigil-Colet, A. (2014). Adaptation into Spanish of the Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) in work environment. Universitas Psychologica. 13 (4), 1279-1287. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-4.aeim

Ficapal-Cusí, P., Boada-Grau, J., Torrens-Sellens, J. y Vigil-Colet, A. (2014). Funcionamiento interno de los equipos de trabajo: adaptación al español de la escala QFI-22. Psicothema, 26, 273-278. DOI: https://doi.org/10.7334/psicothema2013.148

Sánchez-García, J.C., Boada-Grau, J. y Prizmic-Kuzmica, A-J., & Hernández-Sánchez, B. (2014). Psychometric properties and the factor structure of the Spanish version of the cognitive adaptability (MAC) scale. Universitas Psychologica, 13, 1-18. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-1.ppfs

Merino-Tejedor, E., Boada-Grau, J. y Prizmic-Kuzmica, A.J. (2014). La relación entre la irritación laboral y la adicción al trabajo en una muestra española multiocupacional. Universitas Psychologica, 13(2), 477-489. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-2.rila

Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C., Prizmic-Kuzmica, A-J., & Vigil-Colet, A. (2014). Adaptation into Spanish of a scale measuring creative potential and practised creativity at work and inside organizations (CPPC-17). Psicothema, 26, 55-62. DOI: https://doi.org/10.7334/psicothema2013.68

Merino-Tejedor, E., Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C., & Hontangas, P. (2013). Irritation scale as an instrument to measure stress among univlersity students. The Spanish Journal of Psychology, 16, 1-10. DOI: https://doi.org/10.1017/sjp.2013.106

Boada-Grau, J., Prizmic-Kuzmica, A-J., Serrano-Fernández, M.J., & Vigil-Colet, A. (2013). Factor structure, reliability and validity of the workaholism battery (WorkBAT): Spanish version. Anales de Psicología, 29, 923-933.  DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.147071

Boada-Grau, J., Prizmic-Kuzmica, A-J., González-Recio, S., & Vigil-Colet, A. (2013). Job stressors in bus drivers (Elbus -21): Factor structure, reliability and validity. Universitas Psychologica, 12, 249-259.

Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sallent, J., Boada-Grau, J. y Sánchez-García, J.C. (2013) Evaluación del e-learning en la formación para el empleo: Estructura factorial y fiabilidad. Revista de Educación, 361, 539-564. DOI: https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2013-361-232.

Boada-Grau, J., Robert-Sentís, L., Gil-Ripoll, C., & Vigil-Colet, A. (2013). Development, internal consistency, reliability and validity of a scale of occupational hazards in Spanish. Anales de Psicología, 29, 217-224. DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.1.138021

Boada-Grau, J., Prizmic-Kuzmica, A-J., González-Fernández, M.D., & Vigil-Colet, A. (2013). Spanish version of Bus Drivers’ Job Demands Scale (BDJD-24). Psicothema, 25, 258-265. DOI: https://doi.org/10.7334/psicothema2012.106

Boada-Grau, J., Costa-Solé, J., Gil-Ripoll, C., & Vigil-Colet, A.  (2012). The development and validation of two scales on retribution practices: PRG-13 and PRE-21. Psicothema, 24, 461-469.

Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C., Prizmic-Kuzmica, A-J., & Vigil-Colet, A. (2012). Work health and hygiene in the transport industry (TRANS-18): Factorial structure, reliability and validity. The Spanish Journal of Psychology. 15, 357-366. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n1.37342

Boada-Grau, J., De-Diego, R., De-Llanos-Serra, E., & Vigil-Colet, A. (2011). Short spanish version of Team Climate Inventory (TCI-14): Development and psychometric properties. Psicothema, 23, (2), 308-313.

Fraile Aranda, A., de Diego Vallejo, R. y Boada-Grau, J. (2011). El perfil de los técnicos del deporte escolar en un contexto europeo. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 11 (42), 278-297.

Boada-Grau, J. & Gil-Ripoll, C. (2011). Measure of human resource management practices: psychometric properties and factorial structure of the questionnaire PRH-33. Anales de Psicología, 27 (2), 527-535.

Boada-Grau, J. & Gil-Ripoll C. (2010). Strategic human resources management as an antecedent to the Balanced Scorecard. Psychology in Spain, 14 (1), 64-73.

Boada-Grau, J., González, S., Vigil-Colet, A., Mañas, M.A., & Agulló, S. (2009). CONS-32: Development of a laboral risk prevention questionnaire for the construction industry. Psicothema, 21, 165169.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y E. de Llanos. (2009). El clima de equipo como antecedente del burnout y de las manifestaciones psicosomáticas. Ansiedad y Estrés, 15, 279-289.

Bonavía, T., Molina, J.G., & Boada-Grau, J. (2009). Further Examination of the Organizational Culture Scale focused on Artifacts. Psychological Reports, 105, 827-834.

Boada-Grau, J. y Gil, C. (2009). Gestión estratégica de Recursos Humanos como antecedente del Balanced Scorecard. Revista del Trabajo y de las Organizaciones / Journal of Work and Organizational Psychology, 25, 123-134.

Mañas-Rodríguez, M.A., Salvador-Ferrer, C. M., Boada-Grau, J. y Agulló-Tomás, E. (2008). Determinantes de la autoeficacia en el marco de la Administración Pública. Revista de Psicología Social Aplicada, 18, 25-38.

Segurado-Torres, A., Agulló-Tomás, E., Rodríguez-Suárez, J., Agulló-Tomás, M.S. Boada- Grau, J., & Medina-Centeno, R. (2008). The interpersonal relations like source of risk of mobbing in the Local Police. Psicothema, 20 (4), 739-744.

Mañas, M.A., Salvador, C.M., Boada-Grau, J., González; E., & Agulló, E. (2007). Satisfaction and Psychological Well-being as Antecedents of Organizational Commitment. Psicothema, 19 (3), 395-400.

Boada-Grau, J., De Diego, R., Agulló, E., & Mañas, M.A.  (2005). Absenteeism from work as consequent of organizational variables. Psicothema, 17 (2), 212-218.

Boada-Grau, J., De Diego, R., & Agulló, E. (2004). Burnout and Psychosomatics Manifestations as consequences of Organizational Climate and Labour Motivation. Psicothema, 16 (1), 125-131.

De Diego, R., Fraile, A., & Boada-Grau, J.  (2004). Training  needs among  Sport Technicians. Psicothema, 16 (1), 84-87.

Boada-Grau, J., Vigil Colet, A., Chiapella Micó, M. y Macip Simó, S. (2001) Análisis de una profesión terciaria: Servicio de Ayuda a Domicilio. Revista de Intervención  Psicosocial, 10  (2), 199-208.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Macip, S. (2001). Cultura Organizacional y Formación Contínua: incidencia en la Prevención de Riesgos Laborales. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 17 (1), 91-107.

Boada-Grau, J., Tous Pallarés, J. y Pastor Mallol, E. (1998) Un estudio evaluativo sobre el   ajuste y la idoneidad de cursos de formación en organizaciones. Revista de Psicología Social, 13, (3), 377-387.

Boada-Grau, J., Tous-Pallarés,J. y Pastor Mallol, E. (1994) El “Modelo Conducta Laboral – Habilidades -Tareas de Intervención (reducción)”: generalidades. Revista de Psicología del  Trabajo y de las Organizaciones, 10, (29),  91-97.

Llibres (coordinació i direcció):

Vernet Llobet, J.; Boada-Grau, J.; Moreno Gené, J.; Rovirosa Jané, A. y Ester Casals, S. (Coordinación) (1998) Ponències del Primer Simposi Universitat i Empresa. Jornades d’Actualització Empresarial (Abril 1997). Comarruga (El Vendrell): Editor CUBP-URV (Amb el suport de la “Caixa”).

 Vernet Llobet, J.; Boada-Grau, J.; Moreno Gené, J.; Rovirosa Jané, A. y Ester Casals, S. (Coordinación) (2000). Ponències del Segon-Tercer Simposi Universitat i Empresa. Jornades d’Actualització Empresarial (Maig 1998 / Abril 1999). Coma-ruga (El Vendrell): Editor CUBP-URV (Amb el suport de la “Caixa”).

Boada-Grau, J.  (1999). Psicología  del  (Trabajo + Organizaciones  + Recursos  Humanos).  Barcelona: PPU.

Boada-Grau, J. (Director) (2001). Capital Humano: 52 casos. Manual de Supuestos Prácticos sobre Gestión de Recursos  Humanos  y  Procesos  Organizacionales.  Barcelona: Granica.

Boada-Grau, J. (Director y Coordinador) (2009). La solución de conflictos en empresas y organizaciones. Madrid: Pirámide.

Boada-Grau, J. y Ficapal-Cusí, P. (2012). Salud  y Trabajo. Los nuevos y emergentes riesgos psicosociales. Barcelona: Editorial UOC.

Capítols de llibre:

Boada-Grau, J., Ficapal-Cusí, P., Argumosa-Villar, L. y Boada-Cuerva, M. (2018). Aspectos psicológicos de la transición a la jubilación de los trabajadores maduros. En Moreno-Gené, J. y Romero-Burillo, A.M. (Coord.). Los trabajadores maduros: Entre el trabajo y la jubilación (pp.133-182). València: Tirant lo Blanc.

Boada-Grau, J., Ficapal-Cusí, P., Argumosa-Villar, L. y Boada-Cuerva, M. (2016). Capítulo IV: Causas y efectos psicológicos del desempleo juvenil. En Moreno-Gené, J. y Romero-Burillo, A.M. (Coord.). Empleo juvenil. Entre el desempleo y la precariedad (pp.129-174).València: Tirant lo Blanc.

Boada-Grau, J., Ficapal-Cusí, P. y Ginés-Polo I. (2015). Los nuevos liderazgos del Siglo XXI. En R. De Diego (Coord.). Empleo, personas y organizaciones. Cambios y transformaciones (pp.141-152). Madrid: Pirámide.

Boada-Grau, J., Ficapal-Cusí, P. y Soler-Calleja, C. (2013). Absentismo laboral: Visión Psicosocial. En A. Romero y J. Moreno (Coords.). La gestión del absentismo laboral. Impacto económico, aspectos sociales y psicológicos y régimen jurídico-laboral (pp. 49-88). Valencia: Tirant Lo Blanc.

Mier, L., Agulló, E., Rodríguez, J., Segurado, A., Agulló, S., Boada-Grau, J., Medina, R. y Iglesias, L.G. (2011). Trabajo a turnos: Propuestas de intervención para la planificación preventiva de la Policía Local. En E.Agulló, J. L. Álvaro, A. Garrido, R. Medina y I. Schweiger (Eds.). Nuevas formas de organización del trabajo y de la empleabilidad. (pp.409-428). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Segurado, A., Agulló, E., Rodríguez, J., Agulló, S., Boada-Grau, J., Medina, R. y Castro, R. (2011). El mobbing como riesgo psicosocial: Una propuesta de intervención. En E.Agulló, J. L. Álvaro, A. Garrido, R. Medina y I. Schweiger (Eds.). Nuevas formas de organización del trabajo y de la empleabilidad. (pp.399-408). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Segurado, A., Agulló, E., Rodríguez, J.,  Agulló, S., Boada-Grau, J., Medina, R. y Cuéllar, H. (2011). La evaluación del mobbing en la policía local. En E.Agulló, J. L. Álvaro, A. Garrido, R. Medina y I. Schweiger (Eds.). Nuevas formas de organización del trabajo y de la empleabilidad. (pp.385-398). Oviedo: Universidad de Oviedo.

De Diego, R., De la Fuente, R. y Boada-Grau, J. (2010). Análisis y valoración de puestos de trabajo. En A. Cascio y C. Guillén (Coords). Psicología del Trabajo (pp. 111-134). Barcelona: Ariel.

Boada-Grau, J. (2009). Conclusiones. En J. Boada-Grau (Dir.y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp.193-200). Madrid: Ediciones Pirámide.

De la Fuente, R., De Diego, R., y Boada-Grau, J. (2009). La mejora de la comunicación interna: una apuesta por la calidad. En J. Boada-Grau (Dir. y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp.153156). Madrid: Ediciones Pirámide.

De Diego, R., Boada-Grau, J. y De la Fuente, R. (2009). La fotocopiadora, la enemistad y el cambio de moneda. En J. Boada-Grau (Dir.y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp.149-152). Madrid: Ediciones Pirámide.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y De la Fuente, R. (2009) Mobbing: Del conflicto a la generación de oportunidades. En J. Boada-Grau (Dir.y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp. 85-100). Madrid: Ediciones Pirámide.

Boada-Grau, J. y Gil, C. (2009). Conflicto: Aspectos generales. En J. Boada-Grau (Dir.y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp. 27-42). Madrid: Ediciones Pirámide.

Boada-Grau, J. (2009). Introducción. En J. Boada-Grau (Dir. y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp. 21-26). Madrid: Ediciones Pirámide.

Boada-Grau, J. (2007) ¿Absentismo legal o psicológico?. Thi is the question. En VV.AA. 50 lecciones de management (pp.49-54). Barcelona: Granica.

De Diego, R., De la Fuente, R. y Boada-Grau, J.  (2007). Análisis y descripción de puestos de trabajo. En. R. de Diego y R. de la Fuente (Dirs. y Coords). Estrategias de liderazgo y desarrollo de personas en las organizaciones (pp.177-197). Madrid: Pirámide.

De la Fuente, R. De Diego, R. y Boada-Grau, J. (2007). Formación y desarrollo en Recursos Humanos. En. R. de Diego y R. de la Fuente (Dirs. y Coords). Estrategias de liderazgo y desarrollo de personas en las organizaciones (pp.67-87). Madrid: Pirámide.

De Diego, R., De la Fuente, R. y Boada-Grau, J. (2007). Clima laboral en la empresa. En. R. de Diego y R. de la Fuente (Dirs. y Coords). Estrategias de liderazgo y desarrollo de personas en las organizaciones (pp.41-67). Madrid: Pirámide.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y De la Fuente, R.  (2007). Cultura empresarial y valores organizacionales. En. R. de Diego y R. de la Fuente (Dirs. y Coords). Estrategias de liderazgo y desarrollo de personas en las organizaciones (pp.21-41). Madrid: Pirámide.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.  (2005). Team Climate Inventory: análisis de las propiedades psicométricas y estructura factorial en la versión española. En J. Romay y R. García-Mira (Eds.) Epistemología, procesos grupales y procesos psicosociales básicos (pp. 45-52).Madrid: Biblioteca Nueva.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.  (2005). La medición de las Manifestaciones Psicosomáticas (PSICOSOM-27) en el trabajo. En J. Romay y R. García-Mira (Eds.) Psicología de las Organizaciones, del Trabajo, Recursos Humanos y de la Salud (pp. 113-120). Madrid: Biblioteca Nueva.

González-Recio, S. y Boada-Grau, J. (2001). El día a día en una obra (carta entre amigos) En J. Boada (Director) (2001) Capital Humano: 52 casos.  Manual de Supuestos Prácticos sobre Gestión de Recursos Humanos y  Procesos Organizacionales. (pp. 303-307)Barcelona: Granica.

Boada-Grau, J., Pérez, E. y Roca, M (2001). El falso robo de ideas creativas. En J. Boada (Director) (2001) Capital Humano: 52 casos.  Manual de Supuestos Prácticos sobre Gestión de Recursos Humanos  y  Procesos  Organizacionales (pp. 125-128). Barcelona: Granica. 

Boada-Grau, J., Jerez, S. y Zaplana (2001). Amanda L., una assistant de marketing. En J. Boada (Director) (2001) Capital Humano: 52 casos.  Manual de Supuestos Prácticos sobre Gestión de Recursos Humanos y  Procesos Organizacionales (pp.37-40).  Barcelona: Granica.

De Diego, R., Boada-Grau, J. y De Diego, J. (2000). El marco de las competencias en la gestión integrada de los recursos humanos. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones (pp.475-479). Madrid: Biblioteca Nueva.

Boada-Grau, J.  (2000). Las competencias profesionales en el Tercer Milenio: Perspectivas de futuro desde los Recursos Humanos. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones (pp.473-474). Madrid: Biblioteca  Nueva.

Chiapella, M. , Boada-Grau, J. y Macip, S. (2000). Descripción y prospección de los sistemas de reclutamiento y selección de personal utilzados por organizaciones de diversos sectores productivos. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones (pp.427-433). Madrid: Biblioteca Nueva.

Boada-Grau, J., de Diego, R., Ester, S., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La motivación interna y el clima organizacional como moduladoras del burnout en una muestra ocupacional heterogénea. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones (pp. 165-172). Madrid: Biblioteca Nueva.

Boada-Grau, J., Vigil, A., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La prevención de riesgos laborales como consecuente de la cultura organizacional y la formación en una muestra de trabajadores de los sectores secundario y terciario. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones (pp.132-138). Madrid: Biblioteca Nueva.

Vernet Llobet, J.; Boada-Grau, J.; Moreno Gené, J.; Rovirosa Jané, A. y Ester Casals, S. (Coordinación) (2000). Ponències del Segon-Tercer Simposi Universitat i Empresa. Jornades d’Actualització Empresarial (Maig 1998 / Abril 1999). Coma-ruga (El Vendrell): Editor CUBP-URV (Amb el suport de la “Caixa”).

Boada-Grau, J., Tous Pallarés, J., Vigil Colet, A. y Ester Casals, S. (1998). Estudio predictivo sobre motivación interna en profesionales de Servicios Sociales y en Profesores No Universitarios. En R. de Diego y J. D.Valdivieso (Coor.) Psicología del Trabajo. Nuevos conceptos, controversias  y  aplicaciones (pp. 141-155).Madrid: Pirámide.

Boada-Grau, J.; Tous Pallarés, J., Pastor Mallol, J. y Vigil Colet, A. (1998). Competencias y habilidades psicolaborales demandadas en las organizaciones. En R. de Diego y J. D.Valdivieso (Coor.) Psicología del Trabajo. Nuevos conceptos, controversias y  aplicaciones (pp. 61-73). Madrid: Pirámide.

Vernet Llobet, J.; Boada-Grau, J.; Moreno Gené, J.; Rovirosa Jané, A. y Ester Casals, S. (Coordinación) (1998) Ponències del Primer Simposi Universitat i Empresa. Jornades d’Actualització Empresarial (Abril 1997). Coma-ruga (El Vendrell): Editor CUBP-URV (Amb el suport de la “Caixa”).

Tous Pallarés, J.; Boada-Grau, J. y Pérez Moreno. J.V. (1995). La  búsqueda   de  empleo  en  alumnos  de  cursos  de   Formación  Profesional  y  Ocupacional: Evaluación  de las   estrategias   utilizadas. En L. González, A. de  la  Torre y  J.  de Elena (Comp.) Psicología  del  Trabajo  y  de  las  Organizaciones, Gestión de  RR.HH. y  NN.TT. (pp. 495-506). Salamanca: Eudema. 

Boada-Grau, J., Tous Pallarés, J. y  Pastor Mallol, J. (1995). Una  aplicación  de  la  Teoría  de  Grafos  a  las habilidades  psicolaborales. En L. González, A. de la Torre  y  J. de Elena (Comp.) Psicología   del   Trabajo   y   de   las   Organizaciones,  Gestión de   RR.HH. y  NN.TT. (pp. 161-176).  Salamanca: Eudema.

Boada-Grau, J. (1995). Conductas laborales versus tareas de intervención: Análisis micropsicológico. En  L. González,  A. de la  Torre  y  J. de Elena (Comp.). Psicología  del  Trabajo  y  de las  Organizaciones,  Gestión  de  RR. HH.  y   NN.TT. (p.p. 145-160). Salamanca: Eudema.

Boada-Grau, J. y Tous Pallarés, J. (1994) La extinción-supresión de las relaciones laborales: Efectos  psico-personales. En V.-A. Martínez  Abascal (Coord.) La  nueva  regulación  de  las  Relaciones  Laborales (p.p. 254-261). Barcelona: Signo.

Tous Pallarés, J. y Boada-Grau, J. (1993) Elaboración de baremos para una escala de motivación  laboral.  En L. Munduate y M. Barón (Compiladores) Gestión de  Recursos  Humanos y  Calidad de Vida Laboral (p.p. 347-354). Sevilla: Eudema.

Boada-Grau, J. y Tous Pallarés, J. (1993)  Análisis  dimensional  de  escalas  evaluadoras  de satisfacción  laboral: limitaciones  conceptuales  y  metodológicas. En  L. Munduate y M. Barón (Compiladores) Gestión de Recursos Humanos y Calidad de Vida Laboral (p.p. 409-424). Sevilla: Eudema.

(Visited 31 times, 1 visits today)