Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Isabel Llodrà-Riera

Bel Llodra

Doctora en Estratègia i Màrqueting de l’empresa. Tesi Doctoral : Gestió de la Imatge de la destinació en el context del turisme 2.0 . Recomanacions estratègiques per a les Organitzacions de Màrqueting de Destinació ( OMD ). Diploma d’Estudis Avançats en Comunicació Audiovisual . Màster Internacional en la Societat de la Informació i el Coneixement . Postgrau en comunicació empresarial, especialitat comunicació en tecnologies digitals . Títol Superior de Turisme . I Llicenciada en Ciències de la Comunicació, especialitat publicitat i relacions públiques.

Actualment és coordinadora de cibersocietat de la Fundació BIT a Palma (Mallorca) des de 2009. Abans havia exercit de coordinadora de comunicació digital de la Fundació iBit des de 2000.

Va ser co-autora del llibre ” Visibilitat. Com gestionar la reputació a Internet”. Gestió 2000 (2009) i co-comissària de l’exposició “Identitat Digital : Qui ets tu a Internet?” (2008). I coordinadora del màster en comunicació digital en.red.ando. Barcelona (2000).

Li interessa la investigació sobre identitat digital, reputació online, la imatge de destinacions turístiques, i recentment la creació de confiança en les plataformes d’economia col·laborativa.

Imparteix formació tant presencial com en línia sobre aquests temes i ha col·laborat amb diferents centres de formació: Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de les Illes Balears, IDEC – Universitat Pompeu Fabra, Universitat CEU Cardenal Herrera, CEP Palma (Centre de Formació del Professorat) ,Centre de Formació del Professorat de Castella – la Manxa , Centre Balear d’informació – Documentació per a la joventut – Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Palaflugell , INJUVE. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, FUNDECYT – XXVII Trobades Internacionals de Joventut Cabueñes, SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears) ,Fundació BIT, en.red.ando .

Blog: [+info]

Publicacions i contribucions a congressos recents:

• Llodrà-Riera, I.; Martínez-Ruíz, M.P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Izquierdo-Yusta, A. (2015). “A multidimensional analysis of the information sources construct and its relevance for destination image formation”. Tourism Management, 48:319-329. DOI: 10.1016/j.tourman.2014.11.012

• Llodrà Riera, I., Martínez Ruiz, M. P., & Jiménez-Zarco, A. I. (2014). Búsquedas sobre turismo en Google: un reflejo de la imagen cognitiva del destino percibida por los usuarios de países emisores. X Congreso turismo y tecnologías de la información y las comunicaciones (TURITEC 2014). Málaga, 23 y 24 octubre 2014, p.136-149.

• Llodrà Riera, I., Martínez Ruiz, M. P., & Jiménez-Zarco, A. I. (2014). Fuentes de información e imagen del destino: Análisis de la valoración atendiendo al segmento. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche, 17 y 19 septiembre 2014, p. 622-636.

• Llodrà Riera, I., Martínez Ruiz, M. P., & Jiménez-Zarco, A. I. (2013). Influence of the contents generated by travellers in the formation of the image of a tourist destination. Celebrating and Enhancing the Tourism Knowledge-based Platform: A Tribute to Jafar Jafari. Palma, 23-25 octubre 2013.

• Llodrà-Riera, I., Martínez-Ruiz, M. P., Jiménez-Zarco, A. I., & Izquierdo-Yusta, A. (2014). 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. The Future of Entrepreneurship. Kristiansand, Norway, 18-19 septiembre 2014, p. 1053-1069.

• Llodrà-Riera, I., Martínez-Ruiz, M. P., Jiménez-Zarco, A. I., & Izquierdo-Yusta, A. (2014). Assessing the influence of social media on tourists´ motivations and image formation of a destination. 17th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2014. Prague, 3-5 September.

(Visited 3 times, 1 visits today)