i2TIC
Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Clara Viñas-Bardolet

Clara Viñas

Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement
Escola de Doctorat – Universitat Oberta de Catalunya, UOC

Màster oficial en Societat de la Informació i el Coneixement, àrea d’Economia del Coneixement, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (UB) i Diplomada en Estadística per la mateixa universitat.

La seva receca s’emmarca en l’àmbit de la salut, el benestar, la satisfacció amb la vida i la satisfacció laboral a la societat del coneixement, centrant-se específicament en una exploració empírica de la relació entre coneixement, innovació, qualitat de vida, qualitat de treball i felicitat. El seu treball cobreix una àmplia gamma de qüestions de recerca relacionades amb el benestar i la satisfacció amb la vida. Sobre l’economia de la felicitat, ha dut a terme estudis per entendre la relació entre diferents tipologies de llocs de treball; l’impacte de la innovació en el lloc de treball,  la mobilitat a l’educació superior, la satisfacció dels àmbits de la vida i el conflicte de conciliació de la vida laboral i familiar.

La recerca de doctorat se centrà en l’estudi del benestar, la felicitat i la conciliació de la vida laboral i familiar a la societat del coneixement. Més específicament, és una exploració empírica sobre com el treball del coneixement influeix en la percepció del benestar de l’individu i en la importància de la satisfacció laboral per al benestar subjectiu, en comparació amb altres tipus de treballadors.

Abans d’incorporar-se al món acadèmic, va treballar en gestió i consultoria de Cultural institucions (desenvolupament de l’audiència, avaluacions de programes i exposicions, divulgació comunitària).

Publicacions recents:

• Castellacci, F. & Viñas-Bardolet, C. (2020). Permanent contracts and job satisfaction in
academia: Evidence from European countries;, Studies in Higher Education.
https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1711041

• Viñas-Bardolet, C., Guillen-Royo, M., & Torrent-Sellens, J. (2019). Job characteristics and life
satisfaction in Europe: A domains-of-life approach. Applied Research in Quality of Life.
https://doi.org/10.1007/s11482-019-09720-5

• Castellacci, F. & Viñas-Bardolet, C. (2019). Internet use and job satisfaction. Computers in Human
Behavior, (90), 141-152. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.001

• Viñas-Bardolet, C.; Torrent-Sellens, J. & Guillen-Royo, M. (2018). “Knowledge Workers and Job Satisfaction: Evidence from Europe”. Journal of the Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0541-1.

• Viñas-Bardolet, C.; Guillen-Royo, M.; Torrent-Sellens, J. (2018). “Job characteristics and life satisfaction in Europe: A domains-of-life approach.TIK Working Papers on Innovation Studies 20180412, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.

• Castellacci, F.; Viñas-Bardolet, C. (2017) “Internet use and job satisfaction“. TIK Working Papers on Innovation Studies, No. 20170126.

• Torrent-Sellens, J.; Velazco-Portocarrero, J.; Viñas-Bardolet, C. (2016) “Knowledge-Based Work and Job Satisfaction: Evidence from Spain“. Journal of the Knowledge Economy, pp. 1- 38. DOI: 10.1007/s13132-015-0349-1

• Viñas-Bardolet, C. & Torrent-Sellens, J. (2015) “Knowledge-based work and job satisfaction: Evidence from Europe”. The 2015 Quality of Life Conference: The Future of Quality of Life. Phoenix, Arizona 15- 17 October, 2015.

• Velazco, J.; Torrent-Sellens, J.; Viñas-Bardolet, C. (2014) “Job satisfaction of Spanish knowledge-based workers: Characterization and determinants“. Institut Interdiscplinari d’Internet (IN3), Universitat Oberta de Catalunya. IN3 Working Paper Series WP14-002, pp.1-37. ISSN: 2013-8644

• Viñas-Bardolet, C.; Torrent-Sellens, J.; Velazco, J.; (2013) “Determinants of job satisfaction: The role of knowledge-based work. An illustration from Spain”. X Jornadas de Economia Laboral. Asociación Española de Economía del Trabajo (AEET). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (Espanya), 11-12/07/2013.

• Torrent-Sellens, J.(dir.); Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Curós-Vilà, P.; Soler-Ramos, I.; Viñas-Bardolet, C. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat? Girona: Universitat de Girona i Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Girona (OTIC). [ISBN: 978-84-8458-393-6; DL: GI.821-2012].

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya. p.1-175.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya“. Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Generalitat de Catalunya. p.1-174.

(Visited 10 times, 1 visits today)