i2TIC
Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Clara Viñas-Bardolet

Clara Viñas

Doctoranda programa Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement
Escola de Doctorat – Universitat Oberta de Catalunya, UOC

Màster oficial en Societat de la Informació i el Coneixement, àrea d’Economia del Coneixement, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (UB) i Diplomada en Estadística per la mateixa universitat.

La seva recerca s’emmarca dins del programa del grup de recerca i2TIC, basat en l’estudi de les noves formes de salut, el benestar, la felicitat i la conciliació de la vida laboral i familiar en la societat del coneixement. Es dedica específicament als camps del benestar, la satisfacció laboral i la felicitat en la societat del coneixement: en concret, es centra en l’exploració empírica de la relació entre el coneixement, la qualitat de vida, la qualitat de l’ocupació, el consum sostenible i la felicitat.

La seva trajectòria professional prèvia a la seva incorporació a la UOC ha estat vinculada a la gestió i consultoria d’institucions Culturals (estudis de públics, avaluació de programes i exposicions, desenvolupament comunitari).

Publicacions recents:

• Viñas-Bardolet, C.; Torrent-Sellens, J. & Guillen-Royo, M. (2018). “Knowledge Workers and Job Satisfaction: Evidence from Europe”. Journal of the Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0541-1.

• Viñas-Bardolet, C.; Guillen-Royo, M.; Torrent-Sellens, J. (2018). “Job characteristics and life satisfaction in Europe: A domains-of-life approach.TIK Working Papers on Innovation Studies 20180412, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.

• Castellacci, F.; Viñas-Bardolet, C. (2017) “Internet use and job satisfaction“. TIK Working Papers on Innovation Studies, No. 20170126.

• Torrent-Sellens, J.; Velazco-Portocarrero, J.; Viñas-Bardolet, C. (2016) “Knowledge-Based Work and Job Satisfaction: Evidence from Spain“. Journal of the Knowledge Economy, pp. 1- 38. DOI: 10.1007/s13132-015-0349-1

• Viñas-Bardolet, C. & Torrent-Sellens, J. (2015) “Knowledge-based work and job satisfaction: Evidence from Europe”. The 2015 Quality of Life Conference: The Future of Quality of Life. Phoenix, Arizona 15- 17 October, 2015.

• Velazco, J.; Torrent-Sellens, J.; Viñas-Bardolet, C. (2014) “Job satisfaction of Spanish knowledge-based workers: Characterization and determinants“. Institut Interdiscplinari d’Internet (IN3), Universitat Oberta de Catalunya. IN3 Working Paper Series WP14-002, pp.1-37. ISSN: 2013-8644

• Viñas-Bardolet, C.; Torrent-Sellens, J.; Velazco, J.; (2013) “Determinants of job satisfaction: The role of knowledge-based work. An illustration from Spain”. X Jornadas de Economia Laboral. Asociación Española de Economía del Trabajo (AEET). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (Espanya), 11-12/07/2013.

• Torrent-Sellens, J.(dir.); Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Curós-Vilà, P.; Soler-Ramos, I.; Viñas-Bardolet, C. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat? Girona: Universitat de Girona i Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Girona (OTIC). [ISBN: 978-84-8458-393-6; DL: GI.821-2012].

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya. p.1-175.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya“. Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Generalitat de Catalunya. p.1-174.

(Visited 1 times, 1 visits today)