Sin categoría

Sin categoría

Nou llibre sobre la IA a l’empresa industrial

Joan Torrrent ha publicat un nou llibre, editat per la Fundación SEPI -Ministeri d’Hisenda-, on s’analitza la dinàmica de l’empresa industrial a Espanya durant els darrers anys. A més, el monogràfic incorpora una anàlisis específica[…]

Sin categoría

Plataformes digitals i organització del treball

Joan Torrent fa una contribució al blog de divulgació científica The Conversation on es pregunta sí les plataformes digitals seran les noves fàbriques del segle XXI.

Sin categoría

Nou article d’investigadors d’i2TIC

Els professors Pilar Ficapal, Mihaela Enache i Joan Torrent publiquen un article “Enhancing team performance: A multilevel model” sobre el comportament i l’efectivitat dels equips de treball al Journal of Cleaner Production (2019 WoS JCR IF=7,246; i Percentil JIF Environmental Sciences=[…]