L’impacte de les polítiques d’inclusió digital en la posició de les dones al mercat de treball

15 noviembre, 2018

Elsa Santamaría López, directora acadèmica del màster d’Ocupació i Mercat de Treball

La recerca en curs de Lidia Arroyo Prieto, investigadora del grup de recerca Gènere i TIC (IN3-UOC), mostra que les dones que s’han format en inclusió digital han adquirit més confiança en les seves capacitats personals i professionals

El seminari Competències digitals per a l’ocupació des de la perspectiva de gènere, organitzat en el marc del màster universitari i els Diplomes de Postgrau d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’àmbit  laboral, va anar a càrrec de Lidia Arroyo Prieto, investigadora del grup de recerca Gènere i TIC (IN3-UOC). La sociòloga es va centrar en les competències digitals per a l’ocupació, posant l’accent en els resultats de la investigació en curs en què analitza l’impacte de les polítiques d’inclusió digital adreçades a dones per fomentar la seva ocupabilitat.

Les competències digitals han estat progressivament considerades com una de les habilitats clau que la ciutadania ha de posseir les quals són bàsiques per a poder fer front als reptes de econòmics i socials que planteja l’expansió de les tecnologies digitals tant internacionalment com en els àmbits de la vida social (Comissió Europea, 2005, 2011, 2016). En aquest context, les polítiques d’inclusió digital han estat una prioritat per als governs europeus, durant la primera dècada del segle XXI, per tal d’assegurar que la ciutadania tingui les competències adequades que el mercat de treball demana.

Pel que fa al gènere, després dels estudis que detectaren l’existència de la bretxa digital de gènere que podria comportar una reforçament de les desigualtats de gènere al mercat de treball existents, les dones van passar a ser destinatàries específiques d’aquests programes (Sørensen, Faulkner y Rommes, 2011; Castaño, 2008; Bonder, 2002).

 

Una investigació necessària

En un moment en què s’estan redefinint les polítiques en el sector TIC, l’estudi de la Lidia Arroyo analitza quines han estat les aportacions i límits de l’adquisició de competències digitals pel que fa a la seva posició al mercat de treball en dones i pel que fa la distribució del temps de treballs en la seva vida quotidiana.

La investigació qualitativa que porta a terme, indaga en la interrelació de l’ús d’Internet i la posició al mercat de treball de dones adultes (de 25 a 65 anys) amb menys formació que resideixen a la província de Barcelona i que han realitzat un curs d’inclusió digital en els darrers 10 anys.

Els resultats indiquen que tot i que la inclusió digital no implica una millor posició al mercat de treball, sí que moltes d’elles assenyalen més confiança en les seves capacitats personals i professionals. Les dones en situació d’atur destaquen que hi ha obstacles que l’adquisició d’aquestes noves competències no pot combatre, com la discriminació per raó d’edat i de gènere que existeix en el mercat de treball, la incompatibilitat d’horaris amb les responsabilitats familiars o el nivell de formació que els llocs de treballs requereixen.

Podeu recuperar el seminari al nostre canal de youtube.

Algunes referències a les quals Lidia Arroyo va fer referència durant el seminari i que poden resultar de gran ajuda per aprofundir en aquestes qüestions:

Arroyo, L. (2018) Las competencias digitales para el crecimiento económico en igualdad de oportunidades en España y la Unión Europea, Madrid: Fundación Alternativas. 

Arroyo, L. (2018). Digital Inclusion for Better Job Opportunities? The Case of Women E-Included Through Lifelong Learning Programmes. In P. Bilić et al. (Eds), Technologies of Labour and the Politics of Contradiction. Dynamics of Virtual Work (pp. 141-158). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-76279-1

Arroyo, Lidia; Valenduc, Gérard (2016) “Digital skills and labour opportunities for low-skilled woman“. Dynamics of virtual work. Working paper series 6, University of Hertfordshire.

Arroyo, L. (2018) La digitalización y la igualdad de género en el mercado de trabajo, Revista de Estudios y Cultura, 81. 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Directora del máster universitario de Empleo y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el Ámbito Laboral