Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial són sistemes informàtics que realitzen tasques que emulen processos cognitius humans i capacitats de presa de decisions. La intel·ligència artificial (IA) és, en informàtica, la intel·ligència expressada per màquines, els seus processadors i els seus programaris, que serien els anàlegs al cos, el cervell i la ment, respectivament, a diferència de la intel·ligència natural demostrada per humans i certs animals amb cervells complexos. Les aplicacions en educació es relacionen amb la possibilitat de personalitzar l’aprenentatge, assistir de manera automàtica el procés d’aprenentatge, predir comportaments futurs o avaluar, entre moltes altres aplicacions.

Imagen de rawpixel.com en Freepik

A partir del novembre del 2022, l’empresa OpenAI obre l’accés a ChatGPT, un sistema d’IA “generativa”.

La IA generativa “es refereix a models d’aprenentatge profund que poden prendre dades sense processar (per exemple, tota la Viquipèdia o les obres recopilades de Rembrandt) i “aprendre” a generar resultats estadísticament probables quan se’ls sol·liciti” (Martineau, 2023). El resultat del procés d’aquestes dades es reflecteix en un document nou que fa referència a l’original, però es presenta generant un text nou. Si bé la intel·ligència artificial es basa en la recopilació, l’anàlisi i l’exposició de dades, la intel·ligència artificial generativa fa un pas endavant, ja que no es limita a l’exposició sinó a la generació de noves dades. L’aparició d’aquesta nova tecnologia fa necessari replantejar molts aspectes de la creació i publicació de continguts pel que fa a drets d’autor, propietat intel·lectual i la comprovació de l’autenticitat i la validesa de les informacions.

Es presenten quatre exemples concrets d’utilització de la intel·ligència artificial en educació, incloent-hi l’avaluació dels aprenentatges, la personalització, l’assistència a la comunicació en línia, el suport al desenvolupament d’habilitats.

Web informativa sobre el projecte d’IA d’UNESCO aplicat a l’educació. En aquest lloc trobareu informació sobre el progrés del projecte i les bases. Altres informes relacionats d’interès són: Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education (2019), International Forum on AI and the Futures of Education, developing competencies for the AI Era, 7-8 December 2020: synthesis report (2021) i AI and education : guidance for policy-makers (2021).

En aquest post s’enumeren i expliquen de manera simplificada els usos de la intel·ligència artificial en educació a partir de l’informe d’UNESCO Intel·ligència Artificial i educació. Guia per a les persones carregades de formular polítiques.

Aquest informe especial sobre intel·ligència artificial (IA) recopila i contextualitza els millors articles sobre IA de la revista EDUCAUSE que il·lustren la situació present de l’ús de la IA i les seves aplicacions a l’educació superior, les seves promeses i perills, les implicacions ètiques i el seu rol a l’aprenentatge dels Aquest informe especial sobre intel·ligència artificial (IA) recopila i contextualitza els millors articles sobre IA de la revista EDUCAUSE que il·lustren la situació present de l’ús de la IA i les seves aplicacions a l’educació superior, les seves promeses i perills, les implicacions ètiques i el seu rol a l’aprenentatge dels estudiants.Aquest informe especial sobre intel·ligència artificial (IA) recopila i contextualitza els millors articles sobre IA de la revista EDUCAUSE que il·lustren la situació present de l’ús de la IA i les seves aplicacions a l’educació superior, les seves promeses i perills, les implicacions ètiques i el seu rol a l’aprenentatge dels estudiants.

Aquest document serveix per conscienciar les oportunitats i els reptes que plantegen la IA i l’educació a distància per a l’adaptació pedagògica.

  • Guan, C., Mou, J., & Jiang, Z. (2020). Artificial intelligence innovation in education: a twenty-year data-driven historical analysis. International Journal of Innovation Studies, 4(4), 134-147. https://doi.org/10.1016/j.ijis.2020.09.001

Aquest article ofereix una visió general de la investigació sobre les aplicacions de la IA a l’ensenyament superior mitjançant una revisió sistemàtica de la literatura. La síntesi dels resultats presenta quatre àrees d’aplicacions de la IA als serveis de suport acadèmic i als serveis institucionals i administratius: 1. Elaboració de perfils i predicció, 2. Valoració i avaluació, 3. Sistemes adaptatius i personalització, i 4 · Sistemes de tutoria intel·ligent. Les conclusions reflexionen sobre la gairebé falta de reflexió crítica dels reptes i riscos de l’AIEd, la feble connexió amb les perspectives pedagògiques, teòriques, i la necessitat de seguir explorant els enfocaments ètics i educatius a l’aplicació de l’AIEd a l’educació superior.

  • Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education–where are the educators?. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 1-27. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

EdSAFE AI Alliance agrupa xarxes, marcs de referència, organitzacions educatives, organismes de recerca i organismes de normalització en una xarxa única i global amb el propòsit d’evolucionar el coneixement i treballar conjuntament en el desenvolupament d’un ecosistema educatiu d’innovació a IA segur, equitatiu i fiable.

En aquest article s’analitza l’origen i el desenvolupament de la IA i quines són les principals línies de recerca que empreses com IBM estan desenvolupant per implementar-les en diferents àmbits de la societat.

En aquesta entrevista a l’experta a IA Nina Schick i es comenta quin ha estat el procés evolutiu de la IA artificial, així com possibles futurs desenvolupaments i tendències i els reptes de futur que es plantegen a la societat la seva integració.

En aquest informe del Consell d’Europa es fa una anàlisi profunda dels reptes de la integració de la IA a la societat i d’una manera específica en la seva incidència sobre el món de l’educació.

En aquest document es presenta una guia bàsica de funcionament de l’eina ChatGPT així com propostes per implementar-les a l’aula.

En aquest recurs es presenta un estudi ampli i complet de què és la IA, com funciona i quines poden ser les vies d’integració en el món de l’educació. Cal destacar la interessant anàlisi que es fa sobre la necessitat de la seva integració dins aquest món.

La guia presenta les principals tecnologies de la IA generativa i els diversos models disponibles actualment. També proposa recomanacions polítiques per regular les qüestions ètiques i promoure la inclusió i l’equitat, així com casos d’ús per aprofitar els beneficis de la IA Generativa per al pensament d’ordre superior i la creativitat en l’educació i la recerca, alhora que mitiguen els riscos.

En aquesta guia es presenten els aspectes fonamentals d’accés i funcionament a ChatGPT i suggeriments i propostes per integrar-los a les aules.


(Visited 65 times, 1 visits today)