Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Analítiques d’aprenentatge

Les analítiques d’aprenentatge (learning analytics) són el mesurament, la recopilació, l’anàlisi i l’informe de dades sobre els alumnes i els seus contextos, per tal de comprendre i optimitzar l’aprenentatge i els entorns en què es produeix. Un camp estretament relacionat és la mineria de dades educativa. L’anàlisi de l’aprenentatge és necessàriament complexa, ja que els conjunts de dades incloses solen ser grans i poden provenir d’una varietat de fonts, inclòs el sistema de gestió de l’aprenentatge, el sistema d’informació dels estudiants i fonts de dades cocurriculars, com ara targetes i altres registres del comportament dels estudiants.

Fuente: Image by DCStudio on Freepik

L’ús cada vegada més gran de panells d’anàlisi d’aprenentatge, com el panell My Learning Analytics de la Universitat de Michigan, pot oferir als instructors i estudiants la capacitat de veure dades sobre l’ensenyament i l’aprenentatge a través de visualitzacions que ofereixen la possibilitat de veure i interpretar patrons.

El Mind Lab de Nova Zelanda està utilitzant IA per desenvolupar eines d’anàlisi de sentiments per investigar les actituds i emocions dels estudiants quan interactuen a les xarxes socials sobre la seva experiència en el curs.

  • Pham, T. D., Vo, D., Li, F., Baker, K., Han, B., Lindsay, L., Pashna, M., & Rowley, R. (2020). Natural language processing for analysis of student online sentiment in a postgraduate program. Pacific Journal of Technology Enhanced Learning, 2(2), 15-30. https://doi.org/10.24135/pjtel.v2i2.4

Aquest llibre d’accés gratuït narra de manera pràctica experiències d’ús d’analítiques d’aprenentatge a les aules.


Handbook d’accés obert sobre analítiques d’aprenentatge que reuneix autors destacats en el tema i presenta mètodes i tècniques, aplicacions i ús i sistemes.

Conferència internacional sobre analítiques d’aprenentatge organitzada per SOLAR. És un fòrum de recerca que reuneix totes les parts interessades (investigadors, educadors, dissenyadors pedagògics, científics de dades, desenvolupadors de programari, líders institucionals i responsables de polítiques governamentals) en el disseny de sistemes analítics i una plataforma per debatre l’estat de l’art en la intersecció de l’aprenentatge i les analítiques.

Aquest article ofereix una visió general del recorregut de les analítiques d’aprenentatge, reflexiona críticament sobre la investigació existent, proporciona una visió dels avenços recents i debat el futur del camp. A més, aprofundeix en una agenda més àmplia del pensament sistèmic com a mitjà per avançar en la seva adopció institucional.(Visited 84 times, 1 visits today)