Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Chatbots a l’aprenentatge (Assistents virtuals)

Els chatbots són part d’una gamma creixent d’eines basades en intel·ligència artificial (IA). Poden respondre les preguntes d’un ésser humà, fer preguntes, guiar i ajudar a resoldre problemes. Els chatbots es desenvolupen utilitzant l’anàlisi del diàleg humà o el reconeixement del comportament humà. Els patrons s’extreuen del llenguatge o conversa humana natural. Això vol dir que quan un mestre no està disponible o no hi pot ajudar, els alumnes encara poden progressar en el seu aprenentatge.

Image by Freepik

Entrada de blog que presenta i il·lustra deu usos diferents dels chatbots en educació.

Revisió de literatura amb múltiples exemples d’usos pedagògics dels chatbots i referències a la bibliografia consultada per aprofundir en cada cas.

Aquest document presenta el concepte de chatbot i els seus diferents usos en educació, destacant a més plataformes i tecnologies més freqüentment esmentades a la literatura especialitzada.

Aquest document presenta una revisió sistemàtica de les tecnologies de chatbot a cinc àrees d’aplicació. Els resultats mostren que els chatbots es poden classificar mitjançant cinc categories i en 14 tipus diferents de tecnologies de chatbot. Nou són adequats per al seu ús en l’ensenyament superior.

  • Ullmann, S. & Schoop, M. (2022). Potentials of Chatbot Technologies for Higher Education: A Systematic Review. UK Academy for Information Systems Conference Proceedings. https://aisel.aisnet.org/ukais2022/11

(Visited 43 times, 1 visits today)