Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Ensenyament Basat en l’Evidència (EBE)

Aquesta tendència utilitza l’evidència de recerca per informar decisions sobre el millor enfocament pedagògic per fer servir en l’ensenyament d’un determinat domini. Aquestes decisions basades en evidència poden ajudar a seleccionar una estratègia d’ensenyament determinada per a un tema específic, capturant el progrés dels estudiants amb el temps o avaluant l’efectivitat de l’ensenyament.

L’ensenyament basat en evidència pot ajudar els mestres a identificar i aplicar les millors pràctiques d’ensenyament, desacreditar mites nocius sobre l’ensenyament i millorar l’ensenyament i l’aprenentatge actuals.

Image by jannoon028 on Freepik

Aquest dossier està dedicat a l’educació basada en evidències i presenta nombrosos exemples concrets d’aplicació. També inclou articles de presentació de les bases conceptuals de l’enfocament i reflexions al voltant de diferents disciplines i matèries.

El document identifica les possibles causes dels fracassos de la reforma de l’educació STEM i suggereix com reparar l’enllaç entre la investigació educativa basada en l’evidència i la pràctica de la formació del professorat pot abordar el problema.

Aquest article teòric descriu les etapes en la realització de les revisions sistemàtiques amb l’objectiu de facilitar-ne i fomentar-ne la realització en l’àmbit de l’educació, per contribuir a la comunitat educativa sobre el que són i sobre el seu paper en el context de l’Educació Basada a les Evidències.

  • Sánchez, M., Navarro, F. y Sánchez-Meca, J. (2022). Las Revisiones Sistemáticas y la Educación Basada en Evidencias. Espiral Cuadernos del Profesorado, 15(30), 108-120. https://doi.org/10.25115/ecp.v15i30.7860

Lloc web que presenta els resultats de recerca sobre allò que funciona en educació seguint criteris de rigor en els treballs seleccionats.

Aquest projecte i lloc web té com a objectiu «millorar la presa de decisions en educació, mitjançant la generació, síntesi, adaptació, difusió i transferència d’innovació, coneixement i evidència de qualitat, per mitjà de xarxes col·laboratives, assessorament i treball conjunt amb els ministeris d’educació, comunitats escolars, innovadors, investigadors, societat civil i altres actors clau de la regió.»

  • SUMMA (19 de juliol, 2023). Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. https://www.summaedu.org/

L’objectiu d’aquest lloc web és reunir els recursos en línia de lliure accés relacionats amb la investigació de John Hattie sobre l’Aprenentatge Visible i permetre una comprensió més profunda dels conceptes subjacents.

Número especial dedicat a l’educació basada en evidència que presenta una mirada crítica i obre un diàleg a la temàtica.


(Visited 29 times, 1 visits today)