Per què especialitzar-se en representacions gràfiques georeferenciades i Registre de la Propietat?

13/12/2023
Representacions gràfiques georeferenciades Foto d’Albrecht Fietz a Pixabay.

En un món cada vegada més interconnectat i en ple trànsit cap a la digitalització, és ja indefugible disposar d’experts que coneguin i manegin bé les representacions gràfiques georeferenciades en el Registre de la Propietat. Perquè la seva exactitud incideix, de manera clara i directa, en una de les principals finalitats de la institució registral, que és promoure la seguretat jurídica en el tràfic immobiliari, assentada en un dels principis hipotecaris bàsics del sistema registral, el principi d’especialitat, que imposa la delimitació perfecta de la finca sobre la qual recauen els drets reals.

Com tothom sap, una de les principals finalitats de la Llei 13/2015, de 24 de juny, és aconseguir la coordinació descriptiva i gràfica del Registre de la Propietat amb la realitat física extraregistral. Facilitar, així mateix, la feina de contrastar les cartografies oficials existents i la geometria real d’una finca.

La coordinació correcta facilita, també, moltes altres funcionalitats. Només cal pensar, per exemple, en la necessitat de localitzar, de manera immediata i visualitzada, les finques registrals de zones afectades per catàstrofes naturals —activitat sísmica, fenòmens meteorològics…—, o per la mateixa activitat humana. Així, el Portal Registral d’Emergència (PRE) auxilia les administracions públiques i els usuaris i usuàries víctimes d’incendis, inundacions i altres calamitats en l’obtenció d’informació precisa per valorar-ne l’impacte individual i global, adoptar mesures urgents i accedir a les ajudes que puguin correspondre, si és procedent. La coordinació electrònica facilita, a més, la petició immediata de notes simples informatives al Geoportal.

Curs d’especialització en representacions gràfiques georeferenciades

La formació en aquest sector especialitzat obre tot un món de possibilitats als professionals del sector jurídic i tècnic que vulguin desplegar la seva activitat entorn dels béns arrels.

Als professionals jurídics els calen nous coneixements que els permetin, d’una banda, familiaritzar-se amb les nocions tècniques necessàries i relacionar-se amb els especialistes encarregats de la delimitació del territori; i, de l’altra, dur a terme les seves feines d’assessorament tecnicojurídic en l’àmbit de la propietat immobiliària i dels drets reals limitats.

Els professionals tècnics necessiten poder relacionar-se satisfactòriament amb els operadors jurídics, principalment les administracions públiques, el col·lectiu de l’advocacia, les notaries i els registres de la propietat. En la planificació i execució de qualsevol projecte relacionat amb la delimitació o alteració geomètrica de la propietat immobiliària, necessitaran assegurar-se que els canvis puguin accedir al Registre de la Propietat —i aconseguir, d’aquesta manera, la coordinació de la descripció de la finca registral amb la realitat física extraregistral— i al Cadastre Immobiliari, sense que calgui sotmetre els seus clients a un pelegrinatge per les diferents institucions.

La finalitat del curs online d’especialització Representacions gràfiques georeferenciades i la seva inscripció en el Registre de la Propietat de la UOC és formar els estudiants i els professionals en les matèries jurídiques i tecnològiques vinculades a la inscripció de la rectificació descriptiva de la finca, objecte de tràfic immobiliari, i la seva representació gràfica georeferenciada en el Registre de la Propietat. I, al seu torn, dotar-los dels coneixements jurídics i tècnics que els capacitin per diagnosticar, interpretar i resoldre els problemes relacionats amb la delimitació de la propietat immobiliària.

Eines com l’IVGA, l’ICUC, el GeoPortal de Registradors, la Seu Electrònica del Cadastre Immobiliari, els procediments previstos en la legislació hipotecària —com els expedients de l’art. 199.1 LH i l’art. 199.2 LH—, els procediments d’immatriculació, les rectificacions de cabuda, etc., formaran part del dia a dia dels operadors jurídics i tècnics competents als quals es dirigeix aquesta formació.

La UOC, juntament amb el deganat autonòmic dels registradors de la propietat, mercantils i béns mobles de Catalunya, ofereix el curs online d’especialització Representacions gràfiques georeferenciades i la seva inscripció en el Registre de la Propietat, al llarg del qual s’abordaran aquestes qüestions i moltes altres des d’una perspectiva eminentment pràctica.

(Visited 64 times, 1 visits today)
Comentaris
Yolanda16/06/2024 a les 2:10 pm

Quan fareu aquest curs? Any passat és va anullar

Respon
Deixa un comentari