Docència

Nova Llei d’Intel·ligència Artificial de la Unió Europea DocènciaDret

Nova Llei d’Intel·ligència Artificial de la Unió Europea

Descobreix com la intel·ligència artificial transforma l’àmbit jurídic i les implicacions legals que comporta.

La digitalització dels Registres com a instrument d’accés obert al ciutadà ja és una realitat Docència

La digitalització dels Registres com a instrument d’accés obert al ciutadà ja és una realitat

La digitalització dels registres a Espanya està impactant en la seguretat jurídica, la coordinació entre registres i la formació de professionals del sector.

Protecció integral de la infància: Un repte comú, un repte pendent DocènciaVictimologia

Protecció integral de la infància: Un repte comú, un repte pendent

Abordar la protecció de la infància i l’adolescència des d’una perspectiva acadèmica implica no sols comprendre els factors que contribueixen a la violència, sinó també explorar solucions integrals i sostenibles.

Per què especialitzar-se en representacions gràfiques georeferenciades i Registre de la Propietat? Docència

Per què especialitzar-se en representacions gràfiques georeferenciades i Registre de la Propietat?

En un món cada vegada més interconnectat i en ple trànsit cap a la digitalització, és ja indefugible disposar d’experts que coneguin i manegin bé les representacions gràfiques georeferenciades en el Registre de la Propietat.[…]

La pèrdua de terreny de la llibertat de càtedra del professorat universitari enfront de l’increment de competències institucionals DocènciaDocència i RecercaPublicacions

La pèrdua de terreny de la llibertat de càtedra del professorat universitari enfront de l’increment de competències institucionals

La Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) situa l’autonomia universitària com a garant de la llibertat de càtedra (art. 3.3). Això representa un canvi de paradigma respecte a la concepció històrica que s’ha mantingut fins a la derogada LOU, en què era l’autonomia universitària la que es fonamentava en la llibertat de càtedra (art. 2.3).