El grau de coneixement de la mediació i la GAC/ADR

04/12/2023
Mediació

Avui en la nostra societat, la mediació i altres mètodes de resolució de conflictes, ja no són uns desconeguts. Malgrat tot la gent no acaba de fer-ne ús. Per què?

El proper 19 de desembre de 2023 a la tarda a la seu de la UOC de Can Jaumandreu a Barcelona es presenta un nou estudi elaborat des de la Càtedra de Resolució de Conflictes, Mediació i Transformació Digital de la UOC-Departament de Justícia, creada el 2022. Aquest estudi que porta per títol “El grau de coneixement públic de la mediació i els mètodes Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)/Alternative Dispute Resolution (ADR)”, és el primer estudi d’aquestes característiques i dimensions que s’ha fet a Catalunya.

Els resultats d’aquest estudi ens permetran tenir un nivell més alt de coneixement de la mediació a Catalunya i de les mesures i accions que al nostre país s’han d’impulsar des de les institucions, organitzacions i expertes i experts d’aquest i altres àmbits per promoure i difondre la mediació i la GAC/ADR.

Finalitat i objectius

La mediació i els mètodes de la GAC/ADR no són uns desconeguts. La mediació és present, de forma habitual, en la informació pública dels mitjans de comunicació amb relació als diferents conflictes que es donen en la nostra societat. Aquest és ben segur el principal canal per al qual les persones saben de l’existència i l’activitat que els professionals de la mediació desenvolupen per a la gestió i la resolució de conflictes.

Precisament, per aquest motiu, els darrers anys, les administracions públiques, en concret el govern de la Generalitat de Catalunya, han fet un esforç de publicitat per donar a conèixer la mediació i els seus avantatges per a la ciutadania. L’objectiu és que les persones acudeixin al Centre de Mediació o als serveis de mediació comarcals i municipals i que facin ús de la mediació.

I malgrat els esforços, els resultats respecte al nombre de mediacions desenvolupades i el nivell de coneixement no ha augmentat considerablement. Potser no s’està apuntant on toca? Falta informació i dades? Cal implicar a més actors de la societat?

És per aquests motius que s’ha dut a terme l’elaboració d’aquest estudi, per tal que permeti conèixer sobre quines necessitats, demandes i interessos públics i privats cal fer pivotar la informació i la comunicació pública de la mediació, tenint en compte el que aporta la mediació com a procés de gestió i resolució de conflictes, els seus valors, els seus punts forts i els seus avantatges, per al conjunt de les organitzacions i de la ciutadania, i quines són les barreres, els obstacles, les mancances actuals que impedeixen la seva utilització en general.

Així, aquest estudi pretén copsar i conèixer sobre quins conceptes i realitats s’ha construït i actualment es relaciona, des del punt de vista públic —polítiques i mitjans de comunicació i internet—, la mediació com a procés de resolució de conflictes i els mediadors i mediadores com a professionals. I paral·lelament, investigar i descobrir què sap i què coneix la ciutadania sobre la mediació i sobre aquests mètodes, amb quines situacions de conflicte es relaciona la mediació com a mètode útil per resoldre positivament els conflictes i quines persones i organitzacions són susceptibles de contractar els serveis d’un mediador o una mediadora.

Tres en un

Per assolir aquests objectius, s’ha dut a terme a un triple treball de recerca durant el 2022 i 2023.

  1. Un primer treball sobre l’anàlisi del concepte de conflicte, els fets conflictius i les respostes de mediació que es publiquen en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials digitals. Aquest treball s’ha fet per mitjà de més de 50 entrevistes a periodistes, directors de mitjans de comunicació, assessors de comunicació, opinadors públics i influencers.

  2. Un segon treball ha estat la realització de més de 40 entrevistes a experts i expertes i professionals d’organitzacions de mediació i resolució de conflictes de l’àmbit públic i privat per tal que, entre d’altres, ens assenyalin quins són els valors i aspectes positius que aporta la mediació per a les persones. No només en l’àmbit personal, sinó també social, com a procés que permet resoldre conflictes, i quins missatges i canals fan servir per poder captar l’interès de les persones i que contractin els seus serveis.

  3. El tercer treball ha estat una enquesta a la població per conèixer quina tipologia de conflictes viuen, com els resolen habitualment, per quins mitjans de comunicació s’informen, el rol d’aquests mitjans amb relació als conflictes, què saben en general sobre la mediació i la resolució de conflictes, per quins canals reben informació sobre aquests mètodes i processos, si han contractat a un mediador o mediadora i quina és la seva valoració, en quins conflictes recorrerien a la mediació, el grau de coneixement/desconeixement d’aquests mètodes en la societat i què i com es pot incrementar.


Presentació de resultats i propostes

Precisament, a la jornada del proper 19 de desembre de 2023 a la sala U.01 de l’Edifici U de Can Jaumeandreu de la UOC, presentarem els resultats d’aquests tres treballs i un conjunt de propostes a desenvolupar i aplicar per part de tots els actors implicats, afectats i interessats en la informació, comunicació, anàlisi, gestió i la resolució de conflictes a Catalunya.

Propostes que giren, per exemple, al voltant de les possibilitats de millora de l’anàlisi de les notícies que dia a dia omplen els diaris, les televisions, les ràdios, les webs i que tal com afirmen els periodistes i professionals dels mitjans de comunicació entrevistats, el 80% són conflictes, a través de la participació d’experts i expertes en GAC/ADR.

Propostes per afavorir, en el tractament mediàtic dels conflictes, la comprensió per part de la ciutadania d’aquestes situacions i processos de negociació i de mediació, i deixant de centrar-se només els conflictes i en els resultats obtinguts, en guanyadors i perdedors.

Propostes per incorporar millores en les xarxes socials digitals que facilitin la prevenció dels enfrontaments i, en el seu defecte, dotar-se de sistemes dialogats i sense cap mena de violència per tal que els usuaris puguin per ells i elles mateixes resoldre les seves diferències, fet que faria més amigables aquests espais digitals;

També propostes que facilitin una més profunda i millor comprensió de quines persones en la nostra societat són més propícies a contractar la mediació quan tenen conflictes, els motius, i en quins conflictes és més fàcil l’aplicació aquests processos en aquests moments.

Tot això, el 19 de desembre.

(Visited 87 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari