Què és un agent de smart working i què motiva les empreses a buscar aquest rol emergent?

27/10/2023
Agent smart working Foto de LinkedIn Sales Solutions a Unplash

El panorama laboral mundial ha experimentat una transformació significativa, particularment en resposta als desafiaments plantejats per la pandèmia de COVID-19. Amb un èmfasi cada vegada més gran en el treball remot, el concepte de “treball intel·ligent”, o smart working, ha adquirit importància.

Davant d’això, el projecte WorkingSmart Erasmus+ ha pres la iniciativa d’introduir el rol de smart working agent, amb el qual ofereix un nou perfil professional i un programa de formació especialitzat per satisfer les necessitats canviants de les organitzacions.

El perfil de smart working agent i les seves competències

En el centre d’aquesta transformació global hi ha els smart working agents, que serveixen de catalitzadors essencials per potenciar i desenvolupar pràctiques de treball intel·ligents dins de les seves organitzacions. Aquests professionals exerceixen una àmplia gamma de funcions, i inclouen professionals de recursos humans, gerents, directors executius i especialistes en treball remot.

El desenvolupament del perfil professional de smart working agent es basa en una anàlisi integral que combina competències teòriques i coneixements d’una enquesta internacional. Està estructurat en tres grups de competències clau, cada un dels quals és essencial per impulsar una transformació reeixida del treball digital i fer que el teletreball sigui un veritable “treball intel·ligent”:

  1. Comprendre el context: els smart working agents estan preparats per entendre les complexitats i els matisos del panorama del treball remot en evolució constant. Comprenen la importància de la flexibilitat i l’adaptabilitat en un món on els models de treball tradicionals estan cada vegada més obsolets.

  2. Facilitar la implementació del treball intel·ligent: aquests professionals estan capacitats per implementar pràctiques de smart working i, així, garantir que la transició sigui fluida i eficient per a les seves organitzacions. Assumint el paper d’agents de canvi, ajuden els equips a adaptar-se a noves metodologies de treball.

  3. Liderar l’smart working: el perfil de smart working agent conrea qualitats de lideratge vitals que són necessàries per fomentar una cultura de treball intel·ligent. Aquestes persones són visionàries i ofereixen inspiració i orientació per guiar les seves organitzacions cap al triomf en l’entorn de treball digital.


El programa de formació WorkingSmart

Per tal de dotar les persones de les habilitats necessàries per sobresortir en aquesta funció, el projecte WorkingSmart ha introduït un programa de formació de 18 hores. Aquest programa, accessible per a tothom, cobreix de manera integral les competències requerides per als agents de treball intel·ligent i capacita els professionals per aconseguir un impacte significatiu en les seves organitzacions.

Sobre el projecte

El WorkingSmart Erasmus+ núm. 2021-1-FR01-KA220-VET-000025901 és un projecte Erasmus+ de dos anys de durada que va començar el novembre del 2021 i finalitzarà l’octubre del 2023. MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes (França) coordina el consorci, format per aiComply (Itàlia), GZS CPU Center za poslovno usposabljanje (Eslovènia), Hellenic Open University (Grècia), Inmedia Solutions (Espanya) i Universitat Oberta de Catalunya (Espanya).

(Visited 202 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari