Què ens pot dir la Intel·ligència Artificial del món en què vivim? Una aplicació al cas de Google.

16/01/2023
chatbot inteligencia artificial Foto de John Schnobrich_Unsplash

Si hi ha un element que va marcar tendència a finals del 2022, és la intel·ligència artificial. Setmana a setmana han anat apareixent noves propostes, en un creixement gairebé exponencial, que supera totes les expectatives sobre la temàtica. El novembre del 2022 va aparèixer ChatGPT, causant una autèntica commoció i impacte a tota la comunitat interessada en aquests temes. Utilitzant un llenguatge natural és capaç de mantenir converses, a parer nostre diàlegs molt semblants als que tindríem amb una altra persona. Incorpora una gran quantitat d’idiomes, sense que sembli que suposi una limitació en la capacitat de diàleg ni en els temes sobre els quals es pugui tractar. Creat per OpenAI, està disponible a https://chat.openai.com/. És fàcilment accessible i ha tingut tanta repercussió que els primers dies de la seva aparició va tenir problemes d’accés donat els milions d’usuaris de tot el món que volien testejar les seves funcionalitats.

Un element que està passant desapercebut és que no està connectat a internet en temps real, és a dir, que els seus diàlegs no són una recerca d’informació ultraràpida presentada de forma intel·ligent, sinó que la mateixa aplicació s’ha alimentat de les dades d’internet fins a l’any 2021 i ha realitzat les seves pròpies relacions i connexions entre les dades, dotant els seus comentaris i diàlegs amb una capa intel·ligent i intel·lectual, per la seva capacitat d’utilitzar dades complexes i enllaçar-les entre elles a les converses.

En els darrers dies, hem fet moltes proves d’ús (i, per tant, hem contribuït notablement al col·lapse d’usuaris) però ja en podem treure algunes conclusions.

En primer lloc, és capaç de respondre preguntes que necessiten una certa anàlisi per ser respostes.

Per exemple, hem incorporat la pregunta següent: “Explica breument per què Google perdrà el lideratge en els pròxims anys”. I aquesta és la resposta obtinguda:

(Nota: a tot l’article en color blau apareixerà la part proposada per la IA, i anotarem com a Pregunta (H) la pregunta formulada per un humà, i en color negre el redactat pels autors que subscriuen).

És difícil predir amb certesa com evolucionarà el mercat en el futur i si Google perdrà el lideratge. Google ha estat una empresa innovadora i ha demostrat ser capaç d’adaptar-se als canvis al mercat i a la indústria al llarg dels anys. No obstant això, és important tenir en compte que la competència al mercat tecnològic és intensa i hi ha moltes empreses que també estan treballant per oferir serveis i productes innovadors. A més, el panorama canvia constantment i és possible que sorgeixin noves empreses que ofereixin productes o serveis que puguin ser més atractius per als consumidors. Per tant, és important que Google continuï innovant i mantenint-se al dia amb les tendències i necessitats dels consumidors per poder mantenir la seva posició de lideratge en el futur.

A ningú no se li escapa que la pregunta no és neutral, estem insinuant que Google perdrà el seu lideratge. En versions anteriors, amb altres eines d’IA les respostes obtingudes a partir d’una pregunta esbiaixada eren també esbiaixades, en aquest sentit la resposta està més matisada i incorpora la incertesa que suposa parlar de la posició competitiva d’una empresa en el futur, la IA és més prudent, per dir-ho així.

Hem d’aprendre a conviure amb totes aquestes aplicacions i veure com es complementen amb els coneixements i les habilitats que es pressuposa tenen les persones. A ningú se li escapa que, a grans trets, l’ús intensiu i indiscriminat de xatbots, com ara ChatGPT o similars, afecta moltes professions i l’aprenentatge. Aleshores, què ens impedeix encarregar a les IA perquè realitzin assajos i creïn documents que després signarà un humà?

Seguint amb el cas de Google, us hem proposat un exercici bàsic d’anàlisi estratègica com és l’anàlisi DAFO, que reproduïm a continuació. Recordem que el xatbot no està connectat a internet per cercar informació i que, per tant, el redactat és la síntesi que du a terme amb base a la seva pròpia base de coneixement.

Pregunta (H): Redacta una anàlisi DAFO de Google

Una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) és una eina d’anàlisi estratègica que s’utilitza per avaluar la situació d’una empresa i determinar-ne les fortaleses, les debilitats, les oportunitats i les amenaces. A continuació es presenta una anàlisi DAFO de Google:

Debilitats:

Dependència de la publicitat: Gran part dels ingressos de Google provenen de la publicitat en línia, cosa que significa que està exposada a canvis en el comportament dels consumidors i en les tendències publicitàries.

Problemes de privadesa: Google ha enfrontat controvèrsies en el passat en relació amb la privadesa de les dades dels usuaris i la manera com maneja i fa servir aquesta informació.

Dependència de tercers: Google depèn de tercers per al subministrament d’alguns dels seus productes i serveis, cosa que significa que està exposada als riscos que comporta dependre d’altres.

Amenaces:

Competència: Google enfronta una forta competència d’altres empreses tecnològiques i pot ser difícil mantenir la seva posició de lideratge al mercat.

Regulació governamental: Google ha enfrontat regulacions governamentals en el passat i pot enfrontar més en el futur, cosa que pot afectar negativament les seves operacions i la seva capacitat per expandir-se en nous mercats.

Fortaleses:

Marca forta i reconeguda: Google és una marca molt coneguda i reconeguda a escala mundial, cosa que li dona un avantatge sobre els seus competidors.

Àmplia gamma de productes i serveis: Google ofereix una àmplia gamma de productes i serveis, cosa que permet atraure una àmplia base d’usuaris i aprofitar diferents oportunitats d’ingressos.

Innovació i tecnologia: Google és coneguda per la seva innovació i per utilitzar tecnologia d’avantguarda als seus productes i serveis.

Àmplia base d’usuaris: Google té una àmplia base d’usuaris a tot el món, cosa que li permet generar ingressos a través de diferents fonts.

Forta posició financera: Google té una forta posició financera i és una empresa rendible, cosa que li permet invertir en innovació i expansió a llarg termini.

Oportunitats:

Expansió en nous mercats: Google pot aprofitar oportunitats d’expansió en nous mercats, especialment en regions on encara no és molt present.

Innovació en tecnologia i productes: Google pot continuar innovant i desenvolupant nous productes i tecnologies per mantenir la seva posició de lideratge al mercat.

Aprofitar la demanda creixent de serveis en línia: Amb l’augment de l’ús d’internet i l’adopció de solucions en línia, Google pot aprofitar aquesta tendència per oferir més serveis en línia i generar més ingressos.

Col·laboració amb altres empreses: Google pot col·laborar amb altres empreses i fer servir la seva tecnologia i experiència per desenvolupar nous productes i serveis.

Aprofitar l’ús creixent de dispositius mòbils: L’ús de dispositius mòbils està en creixement constant i Google pot aprofitar aquesta tendència per oferir productes i serveis mòbils i augmentar la seva presència en aquest mercat.

Clarament, la resposta obtinguda és dins de la lògica de l’anàlisi estratègica. La utilització d’aquestes eines no ens ha de sorprendre ni espantar, perquè han vingut per instal·lar-se entre d’altres, i és per sempre. Recentment, una notícia va cridar l’atenció, quan es va anunciar com una obra creada per una IA va guanyar un concurs de pintura. Aquest tipus de notícies ens porta a pensar que ja no hi ha una divisòria molt clara entre les activitats exclusivament humanes i les fàcilment automatitzables, on les persones siguin substituïdes per màquines o algorismes.

Finalment, per acabar, i seguint amb el cas de Google, vam formular una pregunta amb molta més dosi d’ambigüitat i incertesa, mirant de descobrir quines eren les variables crítiques que tenia en compte la IA per detectar possibles competidors en un futur immediat.

Pregunta (H): Quina empresa del món penses que serà la principal competidora de Google els pròxims anys?

És difícil predir amb certesa quina empresa serà la principal competidora de Google en el futur, ja que el mercat tecnològic és molt dinàmic i canvia constantment. En el present, hi ha diverses empreses que competeixen amb Google en diferents àrees, com Apple al mercat de dispositius mòbils i Microsoft al mercat de serveis en línia i programari. També hi ha altres empreses emergents que poden plantejar una major competència en el futur, com ara empreses de tecnologia a la Xina i altres països. És important tenir en compte que la competència a la indústria tecnològica és intensa i és possible que sorgeixin noves empreses i tecnologies que puguin competir amb Google en el futur. Per tant, és important que Google continuï innovant i mantenint-se al dia amb les tendències i necessitats dels consumidors per poder mantenir la seva posició de lideratge en el futur.

Us podeu imaginar que aquest senzill exercici ens pot ajudar a entendre quina és la posició concreta del nostre negoci dins del mercat i a quins competidors hem de parar atenció de forma especial. Potser en el cas de Google, Apple i Microsoft, la resposta sembla òbvia, però no ho és tant en altres sectors, països, mercats i escenaris. Animem qualsevol persona que tingui curiositat en aquests temes que tracti de formular les preguntes adequades, que segons sembla és una de les poques habilitats i emocions que encara són bàsicament humanes (per ara).

(Visited 179 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Amal Elasri és Doctora en Empresa per la UB, amb menció internacional. Actualment és professora lectora a la UOC i la seva activitat acadèmica se centra en assignatures de l'àmbit d'empresa, l'organització d'empreses i la gestió del canvi en les organitzacions. Els seus interessos de recerca se centren en l'àmbit del comportament de consumidor en centres esportius, així com les transformacions digitals a les organitzacions esportives, al vessant dels eSports.
Comentaris
Deixa un comentari