El compromís amb el Medi Ambient i la Sostenibilitat

10/06/2022
sostenibilitat

El diumenge dia 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient amb el tema “Una sola Terra”, que fa una crida per viure de manera més sostenible i en harmonia amb la natura, una consigna que demana canvis profunds en les polítiques i en les nostres decisions per permetre vides més netes, ecològiques i sostenibles.

D’una banda, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient promou la implementació coherent del desenvolupament sostenible en el sistema de les Nacions Unides, i actua com a defensor del medi ambient.

El paper de la Universitat en aquest tema és important, ja que és un referent i ha de col·laborar amb governs, empreses i ciutadans, arribant així a una societat més compromesa. Des de fa alguns anys, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) duu a terme diferents iniciatives sobre sostenibilitat, alguns dels continguts els podeu trobar en les xarxes socials sota l’etiqueta #sostenibilitatUOC.

D’altra banda, l’Assemblea General de l’ONU en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, presenta accions per afavorir el desenvolupament de les persones, el planeta i la prosperitat, així com enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.

En aquest sentit, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està compromesa amb el compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Algunes de les iniciatives consisteixen a incloure diferents activitats dins de les assignatures per potenciar la conscienciació de l’estudiantat, ja que pot inspirar a persones a dur a terme iniciatives que protegeixin el medi ambient.

També, recentment, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s’ha adherit a la Planetary Health Alliance. Aquest consorci està format per més de 300 universitats, organitzacions no governamentals, instituts de recerca i entitats governamentals de tot el món, on totes elles estan compromeses amb la comprensió i el tractament del canvi ambiental global i els seus impactes en la salut.

Una investigació entorn de la sostenibilitat de les plataformes col·laboratives

Aquestes accions que tenen en compte la sostenibilitat i el medi ambient es reflecteixen de manera global dins dels diferents àmbits i matèries de la UOC. En aquest sentit, en els Estudis d’Economia i Empresa, des de l’àrea de Màrqueting, s’estan duent a terme algunes recerques que tracten sobre sostenibilitat.

Concretament, la recerca de les professores Cíntia Pla, Doris Morales i Irene Esteban tracta de determinar si el consum en les plataformes col·laboratives, com poden ser Wallapop o Airbnb, contribueixen en un món més sostenible.

En aquesta nova recerca sobre les plataformes col·laboratives s’inclou un nou element relacionat amb les motivacions intrínseques, hedòniques, i emocionals, anomenat flux. El flux és un estat mental en què es troba una persona quan està completament immersa en l’activitat que està fent oblidant-se de tot el que l’envolta. Així, el que es pretén esbrinar és si els usuaris i les usuàries que perceben les plataformes col·laboratives com a models de negoci sostenibles, poden experimentar flux per la sensació de benestar que els hi provoca interactuar en aquestes plataformes. També si el fet d’entrar en flux fa augmentar el grau de satisfacció que senten els consumidors i les consumidores per aquestes plataformes en sentir que estan protegint el medi ambient i fent un ús més racional dels recursos del planeta, entre d’altres. Amb aquesta premissa i sota la hipòtesi de com aquestes aplicacions poden estar relacionades directament amb millorar la sostenibilitat a través del seu ús.

Actualment, aquesta recerca està en la primera fase i properament es publicarà el qüestionari on s’estudiaran els diferents aspectes que s’han descrit. Aspectes, que poden intervenir en la sostenibilitat, entre d’altres, i que podreu respondre per contribuir de manera activa en aquesta investigació.

Així, siguin quins siguin els resultats obtinguts, les professores consideren que les millores implementades fins ara dins de la UOC són molt positives perquè formen a futurs professionals els quals han de conscienciar-se tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i les diferents aplicacions. En aquest sentit, consideren que dins del seu àmbit, el Màrqueting és especialment rellevant per aquesta disciplina, ja que un dels objectius és l’Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Aquest, té precisament la finalitat de dur a terme un consum i producció responsable i on els professionals del màrqueting poden influir en la presa de decisions tenint en compte la sostenibilitat i sent respectuosos amb el medi ambient.

(Visited 338 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora Responsable d’Assignatura en diverses assignatures al Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats al Grau online en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i al Màster universitari online en Màrqueting digital de la UOC.  Directora de Programa del Postgrau de Direcció de Màrqueting i Vendes de la UOC.  Directora Acadèmica de Formació Continuada de l'Àmbit de Màrqueting de UOCX.
Comentaris
Deixa un comentari