Doris Morales Solana

Autor / Autora
Doctora en societat de la informació i el coneixement. Professora col·laboradora del TFM en Màrqueting Digital i tutora del Màster Universitari en Màrqueting Digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Fer la compra del súper al metavers, realitat o ficció? Estratègies de màrquetingMÀRQUETING

Fer la compra del súper al metavers, realitat o ficció?

Els productes al metavers podrien fer lexperiència de compra més real i autèntica que a través del comerç electrònic.