La recerca als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

30/01/2024
Taller organitzat pel grup NODES. Imatge d’Ainhoa Garcia Caruana (UOC Labs). Taller organizado por el grupo NODES. Imagen de Ainhoa Garcia Caruana (UOC Labs).

Els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC impulsem la recerca, la divulgació i la transferència en dades, informació i comunicació com a motor de canvi social, cultural i econòmic.

La nostra recerca vol ser una peça clau per a construir un futur sostenible de forma crítica i responsable. La centralitat de la recerca, la divulgació i la transferència en dades, informació i comunicació, en indústries culturals creatives i en cultura digital és  indispensable com a motor de canvi social.

En aquest article i infografia compartim les nostres línies de recerca i us presentem els grups de recerca vinculats als Estudis i els seus projectes en curs:

NODES

Nodes és un grup de recerca que investiga reptes socials contemporanis des d’una perspectiva transdisciplinària, integrant tres principals focus d’interès: la comunicació, l’educació i l’urbanisme. Fem investigació des d’una aproximació crítica, considerant la relació intrínseca entre ontologia, epistemologia, metodologia i ètica, dissenyant projectes d’investigació que tenen com a element central la participació i la cocreació amb les persones. L’activitat de recerca es concentra en quatre àmbits temàtics:

Diversitat: Comprendre les diferents dimensions de la diversitat, el gènere i els processos de visibilitat i invisibilitat, inclusió i exclusió social, posant focus en la seva configuració en les dinàmiques urbanes, educatives i comunicatives contemporànies.

Ètica: Analitzar les pràctiques educatives, urbanes i comunicatives des de la seva dimensió ètica, prestant especial atenció al paper de les tecnologies en la seva configuració i impacte social.

Polítiques: Indagar sobre el paper de les polítiques públiques i els moviments polítics i socials en els àmbits de l’educació, l’urbanisme i la comunicació, per a comprendre el seu impacte en els processos de transformació i canvi social.

Imaginaris: Explorar el paper dels discursos, els mitjans, el disseny, la cultura visual i les cartografies urbanes en la constitució d’imaginaris i pràctiques socials.

Quins projectes tenen en curs?

●      Crossing Borders to Connect Routes. Researching with educational communities to promote equity and fight racism towards immigrants in a post-pandemic world. Març 2022 – Abril 2025. Subvencionat per la Spencer Foundation, Racial Equity Special Research Grant

Estudi de cas internacional que té com a finalitat principal identificar i analitzar formes estructurals i emergents de racisme i inequitat educativa que afecten persones immigrants en el context de la crisi social i sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19. La investigació està liderada pel grup de recerca Nodes de la UOC, amb la participació de cinc universitats més: University of New York (Estats Units), University of Wisconsin (Estats Units), University of Malta (Malta), Universidade Federal de Goiás (Brasil), Universitat de la República (Uruguai). Coordinen el projecte les professores Amalia Creus i Adriana Ornellas.

●      Migrant Youths’ Educational and Urban Trajectories in Times of Pandemic: Contributions to reduce Inequity and Segregation (MyWay). Setembre 2022 – Juliol 2025. Subvencionat per: Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España

Estudi de cas nacional que té com a objectiu principal explorar les desigualtats educatives que afecten els joves migrants no europeus en el context de la pandèmia de la COVID-19. A partir d’un enfocament qualitatiu i utilitzant metodologies narratives i tècniques d’investigació participativa, aquest estudi interrelaciona tres fenòmens socials rellevants: 1) l’impacte d’aquesta crisi global en l’educació dels joves migrants; 2) l’aprofundiment de la segregació urbana i educativa; i 3) l’ecosistema de discursos socials i narratives contra la immigració que han acompanyat el desenvolupament de la pandèmia. Coordinen el projecte les professores Amalia Creus i Gabriela Fauth.

Grup d’Investigació en Aprenentatge, Mitjans i Entreteniment (GAME)

El Grup d’Investigació en Aprenentatge, Mitjans i Entreteniment (GAME) emergeix com un impulsor clau que dirigeix la seva atenció cap a l’entrellat entre l’entreteniment, el consum i les cultures col·laboratives. Amb una visió aguda sobre els models culturals emergents, el grup aborda el paper crucial de l’entreteniment i el consum en la configuració d’una nova narrativa cultural. Des de la penetració massiva dels mitjans, GAME es dedica a desxifrar els patrons i les necessitats d’alfabetització audiovisual que defineixen aquesta nova realitat.

La creativitat aplicada i la innovació en comunicació esdevenen pilars fonamentals en l’arsenal del grup, amb una atenció particular en àmbits com el cinema, l’audiovisual, el periodisme, la comunicació corporativa i la publicitat. GAME no només observa sinó que impulsa la transformació d’aquests àmbits, reconeixent la importància de la creativitat com a motor de canvi enfront dels reptes de la societat del coneixement. En la seva exploració, el grup obre espais per a la indagació i l’experimentació en entorns d’aprenentatge que s’orienten cap a la col·laboració, la creativitat i l’ús de tecnologies audiovisuals, definint així una nova frontera en la pedagogia del segle XXI. A més, GAME lidera la innovació en l’ensenyament de la comunicació, adaptant-se i remodelant les formes específiques de la comunicació, des de la pantalla gran fins a la publicitat, en aquest ràpid evolucionar de la societat de la informació.

Quins projectes tenen en curs?

 • Del espacio social al espacio cinematográfico: Mise-en-scènes de lo transnacional en el cine contemporáneo. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 del Ministerio de Ciencia e Innovación. IPs: Maria del Mar Azcona y Celestino Deleyto (Unizar). Investigadores GAME: Jordi Sánchez-Navarro, Cristina Pujol.
 • Ecologías de aprendizaje en salud mental digital en adolescentes de Barcelona. Contenidos y formatos de comunicación a través de redes sociales. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 del Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Eulàlia Hernández, Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. Investigador GAME: Ferran Lalueza.
 • EUMEPLAT: European Media Platforms: assessing positive and negative externalities for European Culture. Investigadores GAME: Judith Clares, Silvia Martínez.
 • Ser mujer en un mundo digital: ciudadanía, participación y compromiso en las redes sociales (Universidad de Barcelona). Convocatòria de projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC 2022, EXI077/21; ref. BDNS 579975). Investigadores GAME: Sandra Sanz.
 • Inhabiting the Hybrid: Contributions from Artistic Research in Interactive and Immersive Media. IP: Joan Soler-Adillon. Investigador GAME: Pierre Bourdin.
 • Organización y creatividad en eventos deportivos durante el COVID. OCEDCOVID2. IP: Ana Belén Fernández-Souto. Investigadora GAME: Elisenda Estanyol
 • Discurso, incidencia y alfabetización digital sobre trastornos psicológicos y su estigma (SMARS, PID2022-141454OB-I00), Proyectos de Generación de Conocimiento 2022. Ministerio de Ciencia e Innovación. IPs: Mireia Montaña i Mònika Jiménez-Morales.

I Seminari d’Estudis Culturals: L’origen d’aquest seminari es troba en un punt d’inflexió en el Grup GAME, coincidint amb la finalització de diversos projectes i la incorporació de nous membres a l’equip de recerca. Amb una actitud crítica cap als ritmes de l’acadèmia contemporània, es vol fer una pausa per reflexionar sobre la nostra disciplina, els estudis de comunicació, i el context en què ens trobem. La voràgine digital de l’última dècada ha tingut un impacte notable en les recerques, fomentant una recerca aplicada sobre els usos de les tecnologies digitals, especialment en l’àmbit educatiu i entre els joves. Això ha tingut com a conseqüència que la perspectiva social, cultural i política dels treballs inicials, molt influenciats pels Estudis Culturals, hagi anat perdent força en favor dels aspectes més tecnològics, administratius i instrumentals. IP’s: Cristina Pujol i Dani Aranda

SOTRAC

El centre d’interès del grup SOTRAC és el paper de la comunicació en la reproducció i en la reparació de les desigualtats socials. L’activitat de recerca es concentra en tres àmbits temàtics:

 • L’estudi de les estratègies, eines i mecanismes per garantir un exercici de la professió periodística d’acord amb el dret a la informació i a la comunicació
 • L’estudi de l’exercici del dret de la ciutadania a una informació de qualitat i a una comunicació lliure de violències en el context de la societat digital
 • L’estudi dels marges com espais no reconeguts dins l’esfera pública, el paper de la comunicació en la reproducció/qüestionament d’estructures de poder excloents i l’articulació de veus al voltant dels drets humans

Quins projectes tenen en curs?

 • Espacios de Resistencia y Redes de Supervivencia en los márgenes urbanos (REDSIST): R+D+i finançat per el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España amb referència externa PID2021-126786OB-I00 que es du a terme l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2025
 • Acció Audiovisual de Restitució i Transferència de la Recerca (RETRANS). Entitat de finançament: Universitat Oberta de Catalunya /Dotació Premi Laya, que es du a terme de l’1 de setembre 2023 al 30 de maig de 2024

Desenvolupament d’un projecte audiovisual participatiu sobre les economies populars, enteses com aquelles activitats econòmiques dutes a terme de manera no formal, sobre les quals recau una càrrega d’estigma social important, però que és de vital importància per a molts col·lectius situats en els “marges” i històricament invisibilitzats. El projecte vol establir un pont de diàleg entre dues realitats de l’economia no formal amb diferents graus de consolidació: Llatinoamèrica i Europa.

Projectes finalitzats el 2022 i activitats de transferència relacionades:

 • Wisdom Empowerment 2.0 (We2.0). Els drets dels col·lectius i persones afectades per discursos d’odi racistes i lgbti-fòbics difosos a través dels mitjans de comunicació a Catalunya. Estudi sobre els mecanismes de queixa i denúncia.
 • Taula rodona Discursos d’odi racistes i LGBTI-fòbics als mitjans de comunicació. Marc normatiu vigent i iniciatives desenvolupades en el context català. Col·legi de Periodistes, dimarts 20 de desembre del 2022. Amb la col·laboració de la Unitat d’Igualtat de la UOC.

Mediaccions

Mediaccions investiga les transformacions socials i culturals relacionades amb les tecnologies i els mitjans digitals. Els seus objectius són:

 • Contribuir a una anàlisi crítica de la cultura digital mitjançant estudis empírics de pràctiques, col·lectius i tecnologies en el context de la vida quotidiana
 • Desenvolupar un enfocament etnogràfic que explori mètodes de recerca qualitatius i quantitatius i mixtes i innovadors
 • Contribuir a la cocreació de coneixement treballant amb col·lectius, empreses i institucions en projectes de mitjans, storytelling, disseny, art, tecnologia i innovació social.

Les seves línies de recerca són: storytelling i crisi climàtica, metodologies qualitatives, etnografia i disseny participatiu, cultura digital i comunicació en xarxa.

Quins projectes tenen en curs?

 • Una mirada crítica al món digital a través del disseny (Ajuntament de Barcelona, 2023), Jam Stories (2023-24) (projecte de transferència i comercialització d’un joc sortit d’una recerca prèvia). Activitats divulgatives properes: Emojis narratius. De què parlen i com parlen els emojis? al Design and Maker Lab, dins dels Tallers Oberts (FAD, Barcelona).

Communication Networks & Social Change (CNSC)

El grup de recerca Communication Networks & Social Change (IN3-UOC) analitza diversos reptes socials rellevants de la societat xarxa com l’augment de les desigualtats socials, la crisi de la democràcia i l’envelliment demogràfic i la seva interacció amb la comunicació digital.

Les línies de recerca que treballen són:

 • Envelliment i tecnologies digitals
 • Bretxes digitals i desigualtats digitals
 • Innovació democràtica i crisi de la democràcia
 • Reptes de les societats de dades
 • Reptes de la hiperdadificació

Quins projectes tenen en curs?

 • Aging in Data (2021-2028), DISSIMILAR (2021-2023), AgeAI: Ageism in AI: new forms of age discrimination and exclusion in the era of algorithms and artificial intelligence (2023-2027), “An algorithmic awareness paradox? Exploring the causes and contradictions of algorithmic awareness” (2023-2024).

Principals iniciatives de transferència:

 • Estudi sobre la bretxa digital a L’Hospitalet de Llobregat (2023). Infografia.
 • Informe Desigualtat digital i vellesa: la bretxa digital que encara cal tancar, encarregat pel CAPCIT: Consell Assessor del Parlament de Catalunya sobre Ciència i Tecnologia
(Visited 312 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora de continguts dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. 
Comentaris
Deixa un comentari