Recerca transdiciplinària sobre reptes socials contemporanis

Som Nodes

Nodes és un grup de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya que investiga reptes socials contemporanis des d’una perspectiva transdisciplinària, integrant tres principals focus d’interès: la comunicació, l’educació i l’urbanisme.

Fem investigació des d’una aproximació crítica, considerant la relació intrínseca entre ontologia, epistemologia, metodologia i ètica, dissenyant projectes d’investigació que tenen com a element central la participació i la cocreació amb les persones.

Línies de recerca


DIVERSITAT

Comprendre les diferents dimensions de la diversitat, el gènere i els processos de visibilitat i invisibilitat, inclusió i exclusió social, posant focus en la seva configuració en les dinàmiques urbanes, educatives i comunicatives contemporànies.


ÈTICA

Analitzar les pràctiques educatives, urbanes i comunicatives des de la seva dimensió ètica, prestant especial atenció al paper de les tecnologies en la seva configuració i impacte social.


POLÍTIQUES 

Indagar sobre el paper de les polítiques públiques i els moviments polítics i socials en els àmbits de l’educació, l’urbanisme i la comunicació, per a comprendre el seu impacte en els processos de transformació i canvi social.


IMAGINARIS

Explorar el paper dels discursos, els mitjans, el disseny, la cultura visual i les cartografies urbanes en la constitució d’imaginaris i pràctiques socials.

Membres de la xarxa AccessCat

________________

(Visited 262 times, 1 visits today)