Comunicació interna: quines són les últimes tendències?

02/03/2022
Fotografia de Pavel Danilyuk, del banc d'imatges Pexels. Fotografia de Pavel Danilyuk, del banc d’imatges Pexels.

L’alumni del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC, Elena Pardinas, ens parla de les tendències de la comunicació interna en clau de present i futur. El seu TFM, a què podeu accedir al final de l’article, va ser premiat amb el 1r Premi de la seva promoció.

La comunicació interna es defineix, sovint, com la “germana petita de la comunicació”. Així i tot, es tracta d’una funció clau a l’hora d’atreure i retenir el talent dins les organitzacions. Es sap que els col·laboradors que gaudeixen formant part de l’empresa per la qual treballen són més productius.

Donar resposta al futur d’una disciplina que no ha aconseguit ocupar una posició definida a l’organigrama de les organitzacions no resulta senzill: algunes vegades s’ocupa d’ella l’àrea de Recursos Humans, altres l’àrea de Comunicació. Així mateix, els seus responsables tenen una formació igual de diversa: la comunicació corporativa, el periodisme, els recursos humans, etc. Però la ubicació de la comunicació interna en el mapa organitzacional resulta essencial per dotar la professió del reconeixement que es mereix.

La importància de conèixer el nostre públic

Quan dissenyem una acció de comunicació interna resulta indispensable definir a quin públic va dirigida. Inicialment, ens hem de plantejar: coneixem la nostra organització? Sabem realment qui hi treballa? L’edat mitjana dels col·laboradors, la seva multiculturalitat o el seu perfil laboral són aspectes que hem de tenir en compte.

De fet, una de les qüestions més anhelades pels departaments que duen a terme aquesta funció és la segmentació de públics. Si aconseguim definir els grups a què ens dirigim, serem capaços d’encertar amb el contingut que oferim i amb les narratives que farem servir per fer-ho.

Emocionar els col·laboradors i la digitalització de l’entorn

Centrant-nos en les últimes tendències de la comunicació interna en l’àmbit corporatiu, la investigació desenvolupada en 2020 indicava que els públics interns mostraven un major interès en aquells continguts que apel·laven directament a les emocions. Alguns exemples: el reconeixement dels equips, els testimonis de treballadors o els casos d’èxit dins de les mateixes companyies. Destacaven també aquells que demandaven la participació activa dels col·laboradors, com podrien ser les accions de responsabilitat social corporativa.

Les accions que afecten el dia a dia del treballador també resultaven d’interès general: comunicacions sobre el compte de resultats, missatges institucionals o comunicacions del CEO.

Fotografia d’Anna Shvets, del banc d’imatges Pexels

És important tenir en compte les circumstàncies que envoltaven aquest estudi: la pandèmia de COVID-19 tot just arribava a les nostres vides i vivíem un aïllament forçós durant dos mesos marcats per la digitalització d’entorns que encara no s’havien digitalitzat.

Resulta impensable desvincular la comunicació interna de les noves tecnologies quan gràcies a elles la informació es distribueix de forma molt més ràpida i eficaç. La situació causada per la pandèmia COVID-19 ho va posar de manifest més que mai. La creació d’aplicacions mòbils, l’ús de vídeos i podcasts, el desenvolupament de webminars, les xarxes socials corporatives, les reunions virtuals mitjançant plataformes com Microsoft Teams o els vídeos en directe són accions a l’ordre del dia a totes les companyies que faciliten i milloren les relacions entre companys, i entre empresa i els seus treballadors.

Encara que el correu electrònic encara és el gran aliat dels departaments a l’hora de distribuir els missatges interns, l’ús d’aplicacions mòbils està en auge. La intranet, les reunions presencials, els webminars, els esdeveniments, els butlletins de notícies i les revistes internes continuen sent els canals més emprats.

Si aconseguim definir els grups a què ens dirigim, serem capaços d’encertar amb el contingut que oferim.

Fotografia de Cottonbro, del banc d’imatges Pexels.

Un objectiu senzill

Les iniciatives més innovadores quant a tendències de comunicació interna sorgeixen a partir d’objectius senzills i concrets. Aquestes iniciatives es materialitzen després en idees originals que fan servir narratives variades com la música, els concursos o els reptes solidaris.

S’ha de destacar, per últim, la importància de mesurar els resultats a l’hora de desenvolupar una acció de comunicació interna. Cada organització establirà els paràmetres i valors que consideri adients per una correcta mesura.

Aquest article s’ha redactat a partir de les conclusions obtingudes per Elena Pardinas Duró en la seva investigació «Últimes tendències de la comunicació interna a l’àmbit corporatiu. Anàlisi de la XI edició dels Premis de l’Observatori de Comunicació Interna.» (2020). El treball complet, reconegut amb el 1r premi dels TFM del Màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC, pot consultar-se aquí.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari