Els millors TFG i TFM dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació (curs 2020-21)

11 gener, 2022
damian-zaleski-ryyr-k3ysqg-unsplash Imatge de Damian Zaleski (Unsplash).

El passat 2 de desembre vam celebrar un dels actes més esperats de l’any: el lliurament de premis als millors TFG i TFM dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Aquests premis neixen amb l’objectiu de reconèixer els projectes més destacats dels nostres Graus i Màsters.

Un any més, els millors TFG i TFM han analitzat de manera excel·lent alguns fenòmens emergents de l’àmbit de la comunicació com el binomi mitjans de comunicació i salut mental, disseny especulatiu, usos efectius de Twitch, tendències en comunicació interna i molt més.

A continuació, els premiats ens expliquen quin tema han investigat en els seus treballs i amb quin enfocament:

Grau de Comunicació:

1r premi: “Uso de Twitch en la información y comunicación política. Estudio de los casos de Alexandria Ocasio-Cortez y Emilio Doménech”, per Marlena Cuenca Aliaga.

“La desafecció política i les noves formes de consum dels mitjans per part dels joves, influenciades al seu torn per la recent pandèmia porten, tant a les estratègies de comunicació política com als periodistes, a buscar noves vies i eines mitjançant les quals connectar la política amb els joves. Les noves generacions realitzen un consum diferent dels mitjans on els mitjans tradicionals han perdut molt de pes i l’han guanyat les plataformes i les xarxes socials.

Marlena Cuenca, 1r premi al millor TFG del Grau de Comunicació

Una d’aquestes plataformes, que a més ha crescut molt en els últims anys, és Twitch. Des dels seus inicis, centrada en el gaming, s’està diversificant, acollint a creadors de tota mena de contingut. D’aquí ve que el coneixement de les potencialitats i del bon ús d’aquestes plataformes sigui un objectiu, a l’hora d’influir o de voler comunicar amb els joves, per a periodistes o polítics. El que he investigat en aquest TFG, a més d’analitzar la plataforma i tot el seu context (públic, raons del seu èxit, penetració, etc.), és com usar Twitch perquè aquesta comunicació sigui efectiva i com l’estan fent dos casos d’èxit, com el periodista Emilio Doménech o la congressista estatunidenca Alexandria Ocasio-*Cortez.”

Grau d’Informació i Documentació:

1r premi: “El profesional de la información en las actividades de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva de las empresas de servicios TIC de Canarias”, per María de los Reyes González Báez.

«El meu Treball Final de Grau va marcar com a objectiu esbrinar si les empreses de serveis TIC de Canàries incorporen professionals de la informació en les seves plantilles de personal, perfil professional òptim per les seves capacitats per a la gestió de serveis i sistemes per a la localització i recuperació d’informació i documentació, i amb això la seva aportació en les decisions empresarials, professionals adequats i apropiats en els àmbits on la gestió de la informació és un factor clau, per exemple en els processos de la vigilància tecnològica (VT) i la intel·ligència competitiva (IC). La VT és un procés tal que per la seva pròpia naturalesa s’espera sigui present en les empreses de serveis TIC, per ser aquestes les que faciliten la tecnologia a la resta del teixit empresarial, tecnologia per al disseny i la millora dels processos i productes. Amb la IC es pretén augmentar la capacitat competitiva, traçar estratègies empresarials cap a l’èxit.

Reyes González Báez, 1r premi al millor TFG del Grau en Informació

La hipòtesi principal en la qual es va basar el treball de recerca va ser demostrar que les empreses de serveis TIC a Canàries no contracten professionals de la informació o documentalistes, per ser un perfil pràcticament desconegut en aquestes empreses en les quals predominen principalment professionals dels àmbits de les telecomunicacions i la informàtica. Mitjançant un qüestionari es va sol·licitar a un gran nombre d’empreses canàries del sector TIC (classificades en els grups CNAE-2009 62 i 63) la participació en l’estudi. Encara que la participació no va resultar suficient per a donar per certa la hipòtesi, sí que la va reforçar: el professional de la informació a penes té presència en aquest sector empresarial, es desconeixen les capacitats d’aquest professional, i queda a la vista el desconeixement o l’escàs interès en els processos de VT i IC, com també una escassa gestió i explotació de la informació.

La recerca va tenir el seu origen en una percepció personal. La revisió de la literatura científica i les dades obtingudes de la mostra poblacional suggereixen altres vies de recerca, ampliar l’estudi al camp de la gestió de la informació i la gestió del coneixement en aquest sector TIC canari, per exemple quines eines i metodologies utilitzen; per dir-ho així, cal descendir un graó en el plantejament abans d’enfocar la presència de la VT i la IC en aquestes empreses. He après a no donar per veritables uns certs escenaris, la corroboració és un requisit, aquella percepció en els inicis de la recerca era la d’uns processos de VT i IC poc madurs o de pràctica casual o informal, en finalitzar la recerca s’identifiquen altres aspectes per a ser estudiats i contrastats que a l’inici vaig donar per certs.»

Grau de Disseny i Creació Digital:

1r premi: “Sunya!”, per Laura Llerda Sala.

“El meu projecte consisteix en la re-concepció d’un joc de taula funcional i l’elaboració d’una marca amb un sistema d’identitat corporativa que estableix les bases de tots els elements comunicatius i promocionals del joc.

L’objectiu era desenvolupar un producte amb potencial per a ser distribuït en el mercat i competir amb l’actual oferta de jocs de taula. Per tant, no sols requeria una mecànica de joc atractiva, sinó un nom i una imatge corporativa que li atorgués personalitat i reflectís els seus valors.

Laura Llerda, 1r premi a millor TFG del Grau de Disseny

Diverses teories psicològiques estableixen una important relació entre el joc i el procés de construcció de la intel·ligència. Jugar forma part de la nostra naturalesa i és un component clau per al nostre desenvolupament. De fet, els jocs estan cada vegada més presents en la nostra vida quotidiana gràcies a la ludificació i l’increment de les plataformes de joc sorgides del desenvolupament tecnològic i de l’ús d’internet.

Els jocs de taula continuen sent un dels entreteniments més populars en la vida adulta, ja que tenen un fort component sociabilizador/afectiu que no pot reemplaçar cap plataforma digital, ja que aquests afavoreixen la creació de vincles entre persones.

La motivació per a la realització del projecte sorgeix de la necessitat de deixar els dispositius a un costat i tornar a connectar amb les persones, especialment després d’un context de pandèmia en el qual ens vam veure forçats a relacionar-nos a través de dispositius digitals. Ja que com deia David Saix en el seu llibre “La venjança de l’analògic”, “Les experiències analògiques poden proporcionar-nos el tipus de plaers i recompenses associades al món real que les experiències digitals no estan en posició de procurar-nos”.

La motivació per a la realització del projecte sorgeix de la necessitat de deixar els dispositius a un costat i tornar a connectar amb les persones.

Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

1r premi: “Últimas tendencias de la comunicación interna en el ámbito corporativo. Análisis de la XI edición de los Premios del Observatorio de Comunicación Interna”, per Elena Pardinas Duró.

“Aquesta recerca tenia com a objectiu principal l’anàlisi de les últimes tendències de la qual, sovint, es descriu com la “germana petita de la comunicació”: la comunicació interna. Realitzant entrevistes a les persones responsables d’aquesta funció en les organitzacions guardonades en la XI edició dels Premis d’Observatori de Comunicació Interna, el treball tracta de donar resposta al futur de la disciplina, que vindrà marcat per la digitalització, l’emoció, la sostenibilitat, el compromís social i l’auge de les xarxes socials corporatives.

Elena Pardinas, 1r premi del Màster universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

La ubicació de la comunicació interna en el mapa organitzacional resulta essencial per a dotar a la professió del reconeixement que es mereix. Els comandaments directius haurien de ser conscients d’aquesta dicotomia, no superada fins avui, així com de la necessitat de dur a terme la segmentació de públics interns o de la importància de dur a terme el mesurament concret de resultats.

Aquest treball m’ha permès conèixer les pràctiques reals que desenvolupen les organitzacions i teoritzar sobre un dels àmbits més desconeguts de la comunicació. Dur-ho a terme, en les circumstàncies en què ho vaig fer, amb un bebè nounat, ha suposat tot un repte a nivell personal del qual em sento molt orgullosa. El meu pròxim objectiu: continuar investigant sobre aquesta matèria en un futur no gaire llunyà.”

Màster Universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives

1r premi: Representación de la salud mental en los medios de comunicación. Un análisis de la evolución de la información sobre salud mental en El País y El Mundo (años 2011 y 2019), per Alba Cobos Medina.

«El meu TFM és una recerca de la representació que fan els mitjans de comunicació de la salut mental, així com de l’evolució que s’ha donat en aquest sentit. S’ha realitzat a partir de la selecció de diverses notícies dels anys 2011 i 2019 d’El País i El Mundo.

Alba Cobos, 1r premi al millor TFM del Màster universitari en Periodisime i Comunicació Digital

En el treball s’aborden les bones i males pràctiques, a més de la tipologia i temàtica de les informacions. També s’ha estudiat la visibilitat del suïcidi en aquests mitjans durant tots dos anys i quin és el tractament que es fa d’aquest.

El motiu pel qual vaig fer aquest treball és perquè crec que la responsabilitat social dels mitjans és una qüestió de vital importància i, per això, considero que tenim l’obligació de tenir una mirada crítica sobre com informem. Això és si cap més fonamental quan es tracta de col·lectius que han estat i continuen sent socialment estigmatitzats. L’aprenentatge més gran ha estat precisament llegir què han de dir els diferents col·lectius i veure quines són les seves reivindicacions. Considero que aprendre a usar les eines que ens ofereixen les diferents entitats socials a l’hora d’abordar temàtiques d’aquest tipus és clau per a dur a terme un periodisme responsable, que no perpetuï estereotips i que afavoreixi una major justícia social.»

Màster Universitari en Social Media: Gestió i Estratègia

1r premi: “Cámaras de eco de la ultraderecha en España: VOX y su ecosistema digital en Youtube“, per Carlos Tavera Alonso.

“La irrupció de les xarxes socials en línia ha multiplicat la tendència a consumir continguts afins ideològicament, amb algorismes que reforcen i promouen el fenomen.

La creixent personalització de l’experiència en línia ha conduït a la formació de cambres de ressò: espais estancs en els quals els internautes són exposats a continguts alineats amb les seves idees i creences.

He après a identificar la cabdal importància que els algorismes juguen a l’hora de conduir als usuaris cap a continguts cada vegada més extremistes i com els impedeix sortir dels mateixos de manera senzilla.

El meu treball ha consistit a avaluar si a Espanya existeix una cambra de ressò de la ultradreta en la xarxa social Youtube. He estudiat el partit polític VOX a través de les seves pròpies xarxes i de l’ecosistema de comptes pròxims i afins que difonen, repliquen i amplifiquen els seus continguts i missatges.

Carlos Tavera Alonso, 1r premi al millor TFM del Màster universitari en Mitjà social

Davant l’auge de suport electoral del partit pretenia estudiar en més profunditat com la formació difonia els seus missatges en Youtube. El treball elabora una Anàlisi de Xarxes Socials (ARS) a través de recollida de dades mitjançant scrapping de dades de la API de Youtube, i els interpreta en grafs. A més, a través de Google Trends es comprova el grau d’interacció entre una sèrie de canals vinculats a VOX quant a continguts i missatges. Finalment, es va monitorar el creixement d’una selecció de canals durant el període gener-maig del 2021

Per desgràcia per als valors democràtics i per a la bona salut del debat públic a Espanya, el treball ha corroborat l’existència de la cambra de ressò de la ultradreta espanyola en Youtube, que la comunitat de canals ultradretans es troba en creixement i que els canals integrants d’aquesta comunitat estan intensament relacionats entre si. Especialment, he après a identificar la cabdal importància que els algorismes juguen a l’hora de conduir als usuaris cap a continguts cada vegada més extremistes i com els impedeix sortir dels mateixos de manera senzilla.”

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat:

1r Premi: “Branded Content en el contexto universitario de Ecuador: claves para su implementación como estrategia creativa“, per Ana Cristina Valarezo Luzuriaga.

Ana Cristina Valarezo Luzuriaga, millor TFM del Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat

“Surfejant en la prometedora ‘era del branded content’, el present TFM es constitueix en un projecte d’investigació i professional que justifica la seva raó de ser, no sols perquè contribueix a la consolidació del corpus d’un constructe en expansió i amb tant potencial en el segle XXI com és el branded content, sinó perquè centra la seva anàlisi en les universitats, un context complex d’abordar per tractar-se d’institucions amb més d’una funció (docència, recerca i vinculació amb la societat) i que es deuen a múltiples stakeholders de manera simultània.

Després de realitzar un procés de recerca profund entorn d’un cas d’estudi a l’Equador, el major assoliment del present TFM es concreta en la guia pràctica que proposa per a la implementació de branded content en universitats, a partir de la creació de cinc claus metodològiques que es constitueixen en un veritable full de ruta. D’aquesta manera, el meu treball transcendeix el fonament científic i es consolida en un element de gestió real per a les institucions d’educació superior. Aquest era el meu més gran somni: contribuir al millorament dels processos de comunicació estratègica, no sols d’una entitat, sinó de tot un sector.

Amb total certesa, les troballes, les característiques sui géneris i les conclusions d’aquest treball, marquen l’inici del que podria denominar-se ‘branded content educatiu’, una branca especialitzada dins de les estratègies pull de màrqueting que podrà enfortir-se a través d’estudis futurs que es desenvolupin i posin el seu focus d’atenció en el sistema educatiu d’altres regions. Per aquesta i altres raons fonamentades en la seva aportació científica i contribució a la gestió professional, el present TFM té un impacte completament significatiu i innovador dins de l’àrea de coneixement i les noves tendències de comunicació publicitària.”

Màster Universitari de Disseny, Identitat Visual i Branding

1r premi: “STUDIO: l’agència de branding especulatiu del 2090”, per Vanessa Nicole Marquina Alvis.

Vanessa Nicole Marquina, 1r premi al millor TFM del Màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Branding

“Aquest projecte es presenta com una visió crítica davant una societat actual despreocupada per la crisi mediambiental que afecta a tota la humanitat. Per això, el context se situa en un futur possible on una realitat especulativa es troba col·lapsada per problemes ecològics i tecnològics.

A partir d’això sorgeix l’interès de predir futures tendències que se seguiran a l’hora de crear una marca en el 2090. Experimentant i especulant sobre futurs punts de referència que seran clau a l’hora de la creació de marques en un possible escenari futur. D’aquesta manera exposem un nou concepte anomenat: branding especulatiu.

En el transcurs d’aquest projecte hem realitzat estudis exploratoris i experimentals gràcies a teories exposades per experts en disseny especulatiu com Dunne & Rabby, igual que hem investigat i lloc en pràctica noves idees com la desmaterialització en la tipografia o l’estudi de sistemes visuals flexibles.”

Aquí podeu recuperar el lliurament de premis als millors TFG i TFM d’enguany:

(Visited 517 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari