Antonia Fernández: “Tenim l’oportunitat i la responsabilitat de crear publicacions científiques que avalin la nostra gran tasca”

31/01/2024
Foto: Xènia Fuentes / UB.

Antonia Fernández, graduada del màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC, ha estat guardonada pel seu treball final en l’àmbit de la promoció de la salut relacionada amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la convocatòria de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.cat). 

Antonia Fernández, graduada en Treball Social Sanitari per la UOC.

Aquest reconeixement, convocat anualment per la US.cat, consisteix en una percepció de mil euros i un diploma del Departament de Recerca i Universitats i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquesta entrevista, l’Antonia ens explica més detalls sobre el seu treball i la seva experiència com a estudiant del màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC.

Primer de tot, enhorabona. Aquests premis reconeixen la promoció de la salut. Per a qui no tingui cap vinculació amb aquest sector, ens podries explicar què implica la promoció de la salut i per què cal donar-hi una importància especial?

En aquest procés, les persones i les comunitats poden tenir control sobre múltiples determinants (factors personals, socials, econòmics i ambientals) que estan interrelacionats i que influeixen en la salut. D’aquesta manera, es pot millorar la salut. La gran importància de la promoció té dos vessants: la primera són les accions encaminades a enfortir les habilitats i les capacitats de les persones, i la segona, les accions que van dirigides a modificar els determinants de la salut per optimitzar l’impacte que tenen en la salut pública i en les persones.

En el marc del teu treball final de màster (TFM), has creat i dissenyat el programa Empoderades, un projecte per a la detecció d’embarassos adolescents i l’acompanyament a adolescents embarassades d’entre tretze i quinze anys del barri de la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat. Quines són les claus principals del programa Empoderades? 

La clau és establir, a través del programa Empoderades, un circuit de derivació de les adolescents embarassades (amb factors socials generadors de situacions de vulnerabilitat social que afecten durant l’embaràs, el naixement i la criança del nadó) que tenen seguiment en una unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). D’aquesta manera, es crea, es programa, es condueix i s’avalua el grup socioeducatiu Empoderades 2023. També és important establir un enllaç amb el centre d’atenció primària (CAP) per fer el seguiment del nadó i de la seva mare. I, finalment, millorar el benestar físic, social i emocional de les adolescents. 

Per què vas decidir centrar el teu treball en aquesta temàtica i aquest col·lectiu? 

Pel que fa a la temàtica seleccionada, té un objectiu clar: donar veu a un col·lectiu minoritzat, silenciat i invisibilitzat com són les adolescents embarassades, tenint en compte que poques vegades reben l’atenció necessària. Per tant, és indispensable donar una nova orientació als serveis de salut. 

Com va sorgir la idea de desenvolupar aquest disseny d’intervenció? 

El plantejament d’aquest disseny d’intervenció sorgeix de l’experiència personal en el desenvolupament de la meva professió actual com a treballadora social sanitària (TSS) del CAP de la Florida, ubicat a l’Hospitalet de Llobregat, a Barcelona. 

El perfil de la població i la manca de la figura del TSS a l’ASSIR complica l’acompanyament adequat a les adolescents embarassades, així com la detecció i derivació dels casos amb indicadors de risc per a un contínuum assistencial òptim. La càrrega de feina dels professionals de l’ASSIR o el possible desconeixement d’un treball en xarxa amb la unitat de treball social sanitari del CAP dificulta la comunicació dels casos. 

Davant d’aquesta situació, la figura del TSS del CAP es consolida a fi de promoure, dinamitzar i impulsar la col·laboració i la coordinació en xarxa entre l’ASSIR i el CAP per establir una proposta de manera col·laborativa i coherent. Així es presenta la possibilitat del disseny d’intervenció plantejat en aquest TFM. L’oportunitat de desenvolupar el contingut perquè pugui ser implementat obre les portes a un treball en xarxa de màxims en la recerca de la proactivitat, la prevenció, la detecció i l’acompanyament en el procés, sempre tenint present l’interès superior del menor. 

Què creus que aporta el teu treball final a la professió del treball social sanitari?  

La potent possibilitat d’implementar aquest disseny d’intervenció aporta un valor afegit a la professió del treball social sanitari de l’àmbit de l’atenció primària (concretament en la línia pediàtrica), ja que potencia el treball conjunt interdisciplinari amb un objectiu compartit: detectar els casos de risc i treballar de manera interdisciplinària (coordinant les professionals de l’ASSIR i la TSS del CAP) per derivar-los i que participin en el grup socioeducatiu de mares adolescents embarassades. L’objectiu final és que puguin adquirir i interioritzar hàbits de salut per a l’autocura i per a la cura del nadó.

Així mateix, el disseny d’intervenció està emmarcat dins dels reptes socials dels ODS per a l’Agenda 2030, concretament dins l’objectiu 3, garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats; l’objectiu 4, garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom, i l’objectiu 5, aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes. Tot, amb la finalitat d’aconseguir un avenç i un canvi transformadors.

Interessant.

Encara que el disseny d’intervenció s’hagi pensat a petita escala per al barri de la Florida de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, està desenvolupat dins d’un procés de canvi dinàmic i inclusiu destinat a millorar el benestar emocional, físic i social de les adolescents embarassades. Fins i tot el nom del programa, Empoderades, i del grup socioeducatiu, Empoderades 2023, denota aquesta intencionalitat i busca l’enfocament potenciador de les capacitats d’aquestes noies.

D’altra banda, és important tenir en compte les limitacions, ja que es tracta del disseny d’una proposta d’intervenció que encara no ha estat implantada i portada a la pràctica. Tot i això, el plantejament inicial és dinàmic per poder modificar i adaptar el disseny a la realitat en la mesura que sorgeixin les dificultats.

Finalment, si el disseny de recerca obté un alt percentatge d’èxit, es poden plantejar línies de recerca futures: no només la implementació en altres territoris, sinó la creació de diferents col·laboracions segons les necessitats detectades, que en aquest cas són nombroses (tal com s’ha desenvolupat al cos del TFM).

Com et vas assabentar de la convocatòria i què et va impulsar a presentar-te?

Aquest oferiment el vaig veure com una doble gran oportunitat: d’una banda, poder donar visibilitat a la nostra gran professió, el treball social sanitari; de l’altra, destacar una petita part de la població, les adolescents embarassades, des d’una perspectiva científica, tècnica, universitària i dins dels ODS de les polítiques actuals.

Foto: Xènia Fuentes / UB.

Més enllà del reconeixement econòmic, què ha significat per a tu guanyar aquest premi?

Ha estat una gran oportunitat per poder visibilitzar el treball social sanitari que es du a terme des de l’atenció primària i reivindicar-lo. És molt important que una professió com la nostra tingui el reconeixement que es mereix. En aquest cas, hi havia TFM de diverses disciplines i el treball social sanitari ha estat reconegut i premiat per la bona feina que fem tots els professionals en el nostre dia a dia. Tenim l’oportunitat i la responsabilitat de crear publicacions científiques que avalin la nostra gran tasca.

Com recordes l’experiència d’elaborar el treball final? 

El desenvolupament del TFM va passar per diferents etapes, totes molt intenses i complicades, però que m’han fet créixer com a persona i professional. 

La qüestió inicial era definir la temàtica del TFM i vaig estar unes setmanes dubtant. Però vaig tenir la gran sort de comptar amb la meva estimada tutora, Miryam Rodríguez Monter, amb la qual vam tenir moltes converses, i vaig tenir molt clar que les protagonistes del meu TFM serien les adolescents embarassades.

Amb quins entrebancs et vas trobar?

Els entrebancs van ser molts (imagino que com per a tots els companys i companyes): moltes hores de dedicació que has de treure de la família, dels fills i dels amics; el fet de treballar; llegir i rellegir per poder donar coherència al que vols desenvolupar i explicar, i el fet de buscar la perfecció.

Et va ajudar l’acompanyament del tutor o tutora de la UOC?

He de ser honesta i reconèixer que he tingut la millor companya de viatge en aquest màster universitari de Treball Social Sanitari: la Miryam, la meva tutora. Ha estat molt professional i pedagògica, molt propera en aquest món digital, ha tingut paciència i comprensió, i, en els dies complicats i difusos, ha sabut potenciar sempre la part positiva. A més a més, també hi he pogut comptar quan ja no era la meva tutora, a l’hora de presentar-me a la convocatòria. Per això, aquest premi també és gràcies a ella.

La defensa del treball va ser síncrona i pública. Com et vas preparar la presentació? Et van ser útils els recursos que la UOC va posar al teu abast?

Els dies previs a la defensa els vaig viure amb nervis, però sabent que havia fet el TFM durant molt de temps i que el que havia de fer era respondre a les preguntes dels professionals amb coherència i tot aniria bé. Els recursos que et facilita la UOC són molt útils per conèixer la dinàmica de la defensa.

Per presentar-se al premi, calia haver obtingut una nota superior al 9 al treball final del màster universitari de Treball Social Sanitari. Quins consells donaries als estudiants que cursen actualment el treball final per superar l’assignatura amb el mateix èxit?

El meu consell és triar un tema que ens agradi. Des de la meva experiència, l’acompanyament del tutor és molt important en els moments de dubtes o per definir què volem fer. També hem de saber que aprendrem molt i que, durant un temps, el treball serà el nostre company de viatge, al qual dedicarem moltes hores que són necessàries per tenir una experiència viscuda de màxims. M’agradaria donar les gràcies a la directora científica del màster universitari de Treball Social Sanitari, Dolors Colom Masfret, per acompanyar-me en l’acte de lliurament dels premis als millors TFM, el 18 de desembre de 2023, a l’Aula Ramón y Cajal de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.

(Visited 74 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari